Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
20 results
Danish Keywords: sejle
Harritslevgård var en stor Røverborg. De kunde sidde oppe på Gården og se Skibene sejle ude i Havet. Så snart de så dem, så gled de ud efter dem. Niels Jørgensen, Nørreby, Klinte. Skovby S., Skovby H.
da.etk.DSnr_04_0_00740
Albæk i Suldrup sogn har været en stor roverborg, og ingen kunde komme derind, for der var en stor vindelbro over graven, og den var altid hejset op. En gang dronning Margrete kom i den egn, bestemte hun sig til at drage derhen og indtage borgen. Hendes folk sejlede over gravene og slog roverne ihjel allesammen. Der skal ligge en stor sten ude i Albæk...
da.etk.DS_04_0_01261
Herren på Vollundgård, hr. Agård, havde en datter, som hed Lene, og hun var forlovet med junker Aljs søn på Li. Det var nemlig 2 herregårde den gang. Så var de en gang ridende ned på Haraldskjær og havde flere svende med dem. Da de nu en dejlig sommeraften red hjem og kom lige over Refsgårds bakker, hvor Vollund krat og Ågårds enge er neden for, da lå...
Harritslevgård ved Bogense blev for 43 år siden aldrig kaldt andet end Roverborgen. Den skal have huset en urimelig masse rovere. Den danske konge måtte en gang til at tage sig af disse, og det gjorde han på den måde, at han en aften kom der til med sine folk og spurgte om, hvor langt der var til Bogense, og om han og hans folk kunde få logi, når de kom...
da.etk.DS_04_0_01259
Vesterst i Lundby højt oppe på Bakken ligger en Gård, der kaldes æ Gåårsgård. Der havde de en Datter, som hed Karen, og hun var Kjæreste med deres Hyrde. Så boede der nogle Vikinger på en Borg ovre i Sjørring Sø. Den Gang var der Sejlads fra Vesterhavet gjennem Ty helt ud i Fjorden. De sejlede så ud på Vilsund og var her ovre og røvede denher Karen og...
da.etk.DSnr_04_0_00724
En kone havde en søn, der havde været udenlands. Så havde munkene på VrejJev taget alt det, hun ejede, og da han nu kommer hjem og ser, hvordan det står sig, kjøber han sig et par stude og rejser så længe, at han kommer ned til Rom og får paven i tale. Han bestemmer, at hun skal have hendes sager igjen, og paven giver ham følgeskab med hjem. De sejlede...
da.etk.DS_04_0_01243
En holstensk Kræmmer havde lejet to Fiskere her til at sejle sig over til Jylland, de boede her tæt ovre ved Kysten. Men der var aldrig nogle, der fik ham at se mere, og han må være bleven slået ihjel et Steds. Der var megen Snak om det, men om Fiskerne havde gjort det, er ikke let at sige, han kunde jo gjærne være bleven slået ihjel et andet Sted. Jakob...
da.etk.DSnr_04_0_00843
Peder Jensen, der stjal Alterkalken her i Nordby Kirke og Disken med, blev henrettet 1712 (?). Min Bedstemoder kunde huske, at de gamle havde fortalt derom. Han blev greben ude i Klitterne, hvor han gik omkring, og så blev han henrettet på det Sted, der nu kaldes æ Batteri, men forhen altid har gået under Navnet Peder Jensens Banke, Den ligger lige op...
da.etk.DSnr_04_0_00826
I Magleby sogn på Langelands sydlige ende ligger en stor banke, som kaldes Kalleborg. Her skal have boet sørøvere i gi. dage. Den er omringet af småhøje, og imellem banken og dem er en dyb dal, hvor de har kunnet sejle ind og have deres skibe skjulte. Endnu kan sees levninger af gi. tømmerværk noget ude i søen ud for banken, men nu er meget af denne...
Hele Rovsø herred har en gang været en omflødt 0. Hvor der nu er enge, sejlede de op med store skibe, og beboerne levede af rov og sejlede ud for at røve. Høvdingerne for disse røvere boede på Holbækgård, som derfor kaldtes et røverslot. Navnet Rovsø kommer af rov.
da.etk.DS_03_0_01771
En nytårsmorgen kommer to gamle mennesker, en mand og en kone, til Toftgård. Folkene der vilde til kirke i Jetsmark allesammen, så nær som konen i gården. Så vilde den fremmede mand med dem til kirke, og denher gamle kone blev ved konen i gården. Siden kirkefolkene var komne over åen — den skulde de jo sejle over — så vilde røverkouen der hjemme se alt...
da.etk.DS_04_0_01552
Der var en Mand på Volslrup i Hjerm, som hed Røde-Anders. Han havde slået en Mand ihjel, og det var en Dreng bleven Vidne til, som tjente på Gården. Bøde-Anders fik det at vide, for Drengen kunde jo ikke holde tæt, og så for at han ikke skulde åbenbare noget, lokkede Anders ham ud i Skoven og stoppede ham ned i et Hul med Hængedynd. Han havde et Par nye...
da.etk.DSnr_04_0_00790
På Jandrup kirkegård mellem kirkehuset og kirken, ligger en lille høj nogle gange større end de alm. grave. Heri skal oprindelig være begravet nogle folk, som døde af en smitte, men højen har fået sit navn den røde koks høj efter en mand i Skanager, som kaldtes den røde kok. I forbindelse med sin kone havde denne mand taget sine aftægtsfolk af live med...
da.etk.DS_04_0_01325
Inden Biber Kanal blev gravet, havde Åen (Nips Å) sit gamle Udløb, og Skibene, der sejlende op ad den, kom sejlende forbi Ydre-Bjerrum, som den Gang var en større Gård. En Aftenstund kom et Fartoj dertil og lagde ind ved Gården, og en fin Dame steg i Land, der havde så mange Smykker og Kostbarheder på sig. Da hun var hoj frugtsommelig, forlangte hun at...
da.etk.DSnr_04_0_00800
Jens Langkniv havde den tro, at når han fik 9 drengehjærter, så kunde han flyve. Så slog han jo alle de frugtsommelige kvindfolk ihjel, han kunde komme til, og det var lige så snart en pige som en dreng, han så traf. Han havde fået 7 og kunde nu flagre. Så var de efter ham og vilde fange ham. Han kom ind i et lille hus til en kone og vilde gjemme sig...
da.etk.DS_04_0_01586
Gravers Nørgård hed en mand, som boede i Stenbjærg ude ved Vesterhavet. Han havde for skik hvert år at sejle til Norge med gryn, da dette gav en god profit. Når han kom hjem fra disse ture, skulde skuden gjerne renses og fejes. Der var så nogle gamle koner, som havde den bestilling, og derfor fik de aldrig andeu betaling end de gryn, der var bleven i...
da.etk.DS_06_0_01222
Et Skib sejlede fra Boston og skulde til Middelhavet. Det havde 17 Mands Besætning og så Kapitainen og hans Kone, og der iblandt var 3 Danskere og et Par Nordmænd. Da de kom ud for Gibraltar, blev Skibet bordet af en spansk Lodsbåd, der havde Toldbetjente om Bord, som vilde undersøge Ladningen. Det var i Juli Måned og Magsvejr. Da de kom om Bord, var der...
Da Tirsted Kirke 1890 blev restavreret, og Hvælvingerne i Skib og Kor blev nedbrudte, viste der sig Kalkmalerier, men de i Skibet var af yngre Oprindelse, Karrikaturer af Munke og Fremstilling af de 7 Dødssynder o. s. v. Billederne i Koret, der er meget gamle, har givet Anledning til Sagn om de i Rhodes Beskrivelse omtalte Bøvere i Tirsted Kirke (særlig...
da.etk.DSnr_03_0_00305
I den engelske Krig gjorde Englænderne en Dag Landgang her på Øen. Strandvagten skød på dem, og så blev de gale og kom 70 Mand stærk i Land og tog, hvad de vilde have, af Fødevarer. Præsten og Sognefogden og én Mand til gik ned og tog imod dem. De tog også alle de Geværer, de kunde finde her ovre. De havde et stort Flag med Danske Sagn. IV. 3 dem, der...
da.etk.DSnr_04_0_00094
I Borre sogn findes et tjørnekrat, hvorigjennem en kjæmpe fra Upsala plejede at have sin natlige gang, når ban øvede sine hemmelige jagter, hvilket er set af mange, og navnlig af en vis Henrik fra Fyen i året 1644. Der fortælles også om den samme kjæmpe denne vidunderlige historie. Da han en gang havde jaget, kom han med sine hunde til en bonde i...
44