Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
29 results
Danish Keywords: røverkule
Frederikseje kaldes i daglig Tale Røverkulen. Mariager Lds., Onsild H. Assens ved Falslev.
da.etk.DSnr_04_0_00966
Der har været rovere i Bedsted hede, og de havde en røverkule med strikker over vejen. Der er endnu en grøn plet, der kaldes Roverkulen. Lars Peter Eriksen, Hassing.
da.etk.DS_04_0_01447
Ude i Gjestruplund, et stort krat mellem Gjestrup og Agerskov, findes endnu en lavning lidt fra vejen inde i k rattet, og det har været en røverkule, hvoraf der endnu findes spor. Den har endnu navnet Roverkulen. Disse rovere havde snore med klokker på over vejen. Gjestrup.
Der skal være et sted her oppe i Jægersborg skov, hvor de fra oldtiden har talt om, at der har været en røverkule. Det var i lignelse efter en høj, og den var bygget af sten, og indgangen til kulen var på østsiden af den. Jensine Hansen, Madum sø.
Omkring Nibe var der forhen en stor skov, og stedet kaldes nu Skalde. Det tømmer, hvoraf Nibe kirke er bygget, skal have vokset på Skalde. I denne skov opholdt der sig en røverbande på 12 mand og boede i en hule, som endnu kaldes røverkulen. En juleaften begav alle disse røvere sig til en nærliggende bondegård for at spise nadver, og konen ventede ikke...
Der var 12 Røvere ude i Sødringholms Skov, og de kom ind en Aften i en Gård i Udbynedre — så vidt a husker, var det Mads Hjørdsens eller Skovs —- og de lagde deres Sager fra dem på Enden af Bordet og forlangte noget at leve af. De satte dem så ind på Bænken og tog godt for dem, men imidlertid fik Manden hans Karl eller en stor Dreng på Nakken af en Hest...
Her ovre i Rostrup har været en røverkule. Da gik vejen sønden om bækken fra Rostrup til Brombjærg, og kulen er endnu kjendt, hvor de har boet. De lagde jærnlænker over vejen for at høre, når gående eller kjørende kom imod det for så at komme op Og gribe dem. Peder Andersen Stærk, Madum sø.
Norden for Tamdrup Kirke er Spor af, at der har ligget en Gård, og de har fundet Mursten der. Pladsen tyder også på det. Det har sandsynligvis været Tamdrupgård, som har ligget der. En Helligdag kom der en fremmed Mand ind i Gården, da alle Mandfolkene var i Kirke. Han var en Røver, og Konen, som var ene hjemme, fik ham lukt inde i en stor Kiste. En...
da.etk.DSnr_04_0_00971
En Pige var inde hos nogle Røvere. Så fik hun Lov til at komme hjem og besøge hendes Forældre, men hun måtte love, te hun ikke vilde åbenbare dem, hvor Røverne boede. Det var nu om Vinteren, og da hun nu havde været hjemme og skulde tilbage igjen, fyldte hendes Moder hendes Lommer af Ærter, og så klippede hun et lille Hul på, så Ærterne kunde løbe ud...
da.etk.DSnr_04_0_00990
På Holms mark (Lillerupholm) lige sønden for Elling skov, var en røverkule med 12 rovere i. De kom en juleaften til Holm alle 12 og vilde røvre. Folkene vidste først ikke, hvad de vilde gjøre, men så forestillede det, at konen og pigen blev skjelagtige, og så tog konen grydeskeen og bankede pigen i. Hun rendte så derfra hen og hentede folk. Roverne blev...
da.etk.DS_04_0_01547
I Hørbylunde skov i Funder har en gang været en stor røverbande. En skovrider fra Silkeborg var i skoven på jagt. Da trådte hans hest ned i en af deres huler, og man fandt siden de to andre i nærheden, den ene med en skjult indgang i en gammel ener (enebærbusk), men det var længe efter at røverne havde forladt hulerne. En gang da den kjørende post mellem...
da.etk.JAH_05_0_00424
En Dreng tjente ved en Herremand og skulde passe hans Svin, men så blev de væk for ham i Skoven. Da han nu gik og ledte om dem, kom han til to Mænd, og dem spurgte han, om de kunde ikke sige ham, hvor hans Svin var. Jo, det kunde de godt, og så tog de ham med ned i Røverkulen i Busbjærg, for det var netop nogle af de Røvere, der havde fået fat i Svinene...
da.etk.DSnr_04_0_00965
Tæt ved Tvingstrup Station ligger et Hus, der kaldes Tag-migham, og et andet på Særslev Mark, der hedder Så-du-ham. Begge Husene skrives endnu med de Navne. Imellem dem er et lille Krat, der kaldes Jordkjælldskoven, og både Huse og Jord hører til Særslevgård. Inde i Skoven er et Hul, der kaldes Røverkulen, og der var i gammel Tid Røvere, som havde en...
da.etk.DSnr_04_0_00987
Der boede en Herremand på Kjølske, der hed Ole Lånng, og han havde Svin på Skoven, for den Gang var der en stor Skov til Kjølske. Der var mange Svin, og der var jo en Høvre med dem. Men så en Dag bliver både Høvren og Svinene væk, og Herremanden og hans Folk søgte både i Skoven og i Sønder og Nør og Øster og Vester, men der var ingen hverken Høvre eller...
da.etk.DSnr_04_0_00963
I Dravitskov var i gamle Dage en Røverkule. En Mand, hans Kone og deres tolv Sønner boede i den Kule, og de levede af at overfalde de rige Handelsmænd, som kom med Vejen fra Ribe til Husum, for Vejen gik den Gang gjennem Skoven. Manden røg altid af en Pibe med Sølvbeslag på, og derfor kaldte man ham Pibemanden, hans rigtige Navn kunde nemlig ingen få at...
da.etk.DSnr_04_0_00979
Nede i Lindet Skov boede for mange År siden en Skovrider, der havde mange Børn. Selve Juleaftensdag var Børnene ude på Is, Danske Sagn. IV. 25 og da blev der en af dem væk. De andre mærkede det ikke, inden de vilde til at hjem, og de troede jo, han var gået hjem i Forvejen, men da de kom ind, kunde de nok mærke, han ikke var der. Nu turde de ikke sige...
da.etk.DSnr_04_0_00960
Der har været et røverslot et bitte korn sønden for Aldal der nede ved åen. Dronning Margrete lå så længe med hendes kavalleri og artilleri, inden hun fik det skudt ned. Der ligger en stor sten der nede ved Skjørping kjær et sted, de kalder den dronning Margretes sten, og den sad hun på, mens de skød slottet ned. Det røverslot kaldtes Stubberuphus. Lige...
da.etk.DS_04_0_00149
Der var en Herremand på Donneruplund, der skulde ride til Kolding med Skatten. Da han kom til Blåkjær Skov, var det sådan lige i Mørkningen. Det første, han kom ind i den, da lå der så meget et kjønt rødt Æble på Vejen. Men han lod det ligge. Da han havde redet lidt igjen, da lå der så meget en kjøn ny Damesko på Vejen, og da han havde redet noget...
I Grønhøj dal tæt ved Høgild var en røverkule. Vejen til Viborg gik tæt der forbi, og så spændte de snore over vejen for de vejfarende. Tyskerne i Grønbøj kjørte om løverdagen til Viborg med kartofler, og så traf det sig en dag, at der ikke var andre hjemme end smeden. Da kommer der 12 karle under anførsel af deres fader Jens Langkniv til en gård ved...
da.etk.DS_04_0_01587
Der var i gamle dage et stort roverkomplot i Blakjær skor. Så var der en stor flok ridende ude at lede efter dem, og da trådte en af deres heste gjennem et lille hul, og da de så kom til at undersoge det, fandt de der røverkulen, som var dækket med ris og blade og lidt jord, så ingen kunde se andet, end at det var skovbunden ret og slet. La)ige-Jens var...
da.etk.JAH_05_0_00415
70