Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
15 results
Danish Keywords: røverborg
Harritslevgård var en stor Røverborg. De kunde sidde oppe på Gården og se Skibene sejle ude i Havet. Så snart de så dem, så gled de ud efter dem. Niels Jørgensen, Nørreby, Klinte. Skovby S., Skovby H.
da.etk.DSnr_04_0_00740
Der er fire Gårde her nordvest for Vester-Vedsted Kirke, der hedder Okholm. De skal forhen have været i én Gård, der da var en Røverborg, og Formanden for de Røvere, som boede der, hed Åge, og hans Hustru hed Ingeborg. Han rejste ud syd på i Ledingsfærd, men en Gang kom han ikke tilbage. Hans Kone gik og ventede efter ham, at han skulde komme tilbage,...
Lige osten for Støvring på den anden side al kjæret er en ruin af en gammel røverborg. Der ligger en gård i nærheden, som endnu kaldes Slottet. Der er syn for runden omkring, at der har været voldgrave, og der er nedrammet en mængde egepæle, ligesom der også findes murværk. Dronning Margrete indtog dot. En dag røverne var ude, red hun derind med 12 heste...
Det Drag, der forbinder Als med Kajnæs, er et Par Tusende Alen langt. Når man så kommer til det høje Kajnæs, lige ind under Kajnæs Land og til højre for Vejen, er endnu en tydelig Borgplads at se med Volde og Grave, og den kaldes endnu i Folkemunde Trillen. æ Trill. Den er helt cirkelrund, men er kun lille, en 12 til 14 Alen i Diameter. På den Borg skal...
da.etk.DSnr_03_0_00719
Nørlund var i gamle Dage en Røverborg. En Præst blev slåel ihjel ude i Engen og tæt ved Gården, og hver Juleaften kommer han et Kokketrin nærmere til Gården. Når han kommer ind under den, så synker den. N. P. Nielsen, Frederiksborg Højskole. Ravnkilde S., Års H.
da.etk.DSnr_05_0_00356
Et lille Stykke sydøst for Ølsted Kirke, vel en 1000 Alen fra Kirkegården, i Bredemade har der været en hellig Kilde, som var meget søgt af syge Mennesker. For sondre Ende af samme Eng har ligget et Slot, der kaldtes Dueholm. Det var sandsynligvis en gammel Røverborg, hvortil der var Sejlads op fra Horsens Fjord. Når man graver lidt ned i Engen, kommer...
På den nordligste Side af Gamborg Fjord skal i gammel Tid have ligget et Slot eller en Røverborg. En Klint ned mod Havet kaldes endnu Borgsklint, og der fortælles, at herfra skal der gå en Løngang under Gamborg Fjord over til Sparretorn Skov op i en Høj, som findes der og med et Hul ned midt i. Denne Skov ligger på Fonsskov og tæt ved Herregården. H. A....
På en landtunge, som ved Annisse går ud i Arresø, har i sin tid stået en røverborg. Stedet kaldes endnu Hovgården hvorfra vikingerne, da Arresøen endnu var en havbugt, havde deres sejlads ud i Kattegattet. Der sees endnu dynger af murbrokker, hvor borgen stod. Den sidste frue bygte Annisse kirke, og hun hed Ane Villumsdatter. Bygningen blev forstyrret af...
Et gammelt sagn fortæller, at Visborg forst hed Samborg, fordi flere vikinger samledes der for at gjøre tog i fællesskab, og deraf fik Samsø navn. Siden blev borgen omdøbt til Visborg af datidens kjøbmænd, fordi deres skibe var temmelig sikre på at blive plyndrede, når de passerede farvandet mellem Samsø og Fyen. På Fyenshoved lå nemlig en anden...
da.etk.DS_03_0_01381
Der er en forhøjning i Dragstrup en halv fjerdingvej fra fjorden. Der har været en borg, som kaldtes Kobbervold. Det har nok været en røverborg. De kunde ikke se den fra søsiden, for der er en bakke lige for den, og den skulde man helt uden om. Der er volde og levninger af den borg endnu. else og maren dissing, skallerup.
da.etk.DS_03_0_01301
Lidt vest for Tustrup er en bakke, som kaldes Tåsholm, og der har været et vand rundt om den, som kaldtes det blå vand. Altså har Tåsholm en gang været en ø. Der skal have ligget en røverborg, som er sunken ned i vandet. Der er endnu et sted på skrænten, hvor hestene ikke kan gå over uden at synke ned, og der mener man, at gården er sunken. Bakken er nu...
St. Nikolajbjcerget i Sebberkloster skal fjorden en gang ganske have omskyllet. Nogle siger, at der har stået en røverborg, men de fleste, at der har været en kirke. Da denne kirke med megen umage og bekostning var bleven færdig, og klokkerne begyndte at lyde, blev de underjordiske så vrede, at de gik til klosteret, som dengang beboedes af nonner, og...
da.etk.DS_01_0_01348
Der har været en Røverborg her lige østen for Tyrskind tæt ind imod Vork og på østre Siden af Vejle Å. Der er endnu en stor Forhøjning begroet med Egekrat, hvor Borgen har ligget, og Indkjørselen til Borgen sydfra er også begroet med Krat. Den kaldtes Koldborg, og her boede en Røverkonge, der hed Kold. Så lige for østre Enden af Tyrskind Sø, som i gamle...
da.etk.DSnr_03_0_00708
Nørlund har været en røverborg. Ludvig Murilc, som boede der, røvede på landevejen og brandskattede dem, der rejste over hans ejendom. En kjøbmand fra Ålborg havde været i Randers at holde bryllup. Da han rejste tilbage, vilde Ludvig Munk have told af ham; han tog brud og brudeudstyr i forvaring. Så klagede kjøbmanden til dronning Margrete, der nu skrev...
da.etk.DS_04_0_00145
Herregården Nørlund ligger ved den vestlige side af Rold skov i et kjær, som fordum siges at have været et morads, hvilket også er meget sandsynligt. I dette morads skal gården være bleven bygget af følgende grund. En ung adelig herre bejlede til den bekjendte Ellen Marsvin, og en dag, de red side om side forbi moradset, gav hun ham sin hånd på det...
38