Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
53 results
Danish Keywords: overfalde
Der skal en gang have været røvere i Rørbæk skov i Vester sogn. Der siges, at de havde en snor spændt over vejen, som gik gjennem skoven. Når nogen rørte ved den, ringede en klokke nede i deres hule, hvorpå de foer op og overfaldt den vejfarende. En gang kom en mand med kone og børn kjørende ad vejen, det mærkede røverne, overfaldt dem og slog dem ihjel...
da.etk.DS_04_0_01451
Der var Røvere i Øsbjærg Bakker og Tolne Bakker. De havde Strikker med Bjælderer spændt over Vejen. Da Folk var rædde for at blive overfaldne, havde de en Knippel med dem i Vognen, når de færdedes ad Vejen. Mogens Kristensen, Guldager. Tolne S., Horns H.
Tangågård har tidligere tilhørt Peder Okse. En senere ejer havde en gang tre sønner og tre døtre, men sønnerne blev bortført af røvere, der boede i en hule i en høj nærmere henne imod Frørup. En dag var de tre piger i Frørup kirke; men da de gik hjem, blev de overfaldne af tre rovere, der tog deres klæder og smykker fra dem. En lille tid efter kom de...
I Helsnedhj i Humle sogn skal have boet en viking, som hed hr. Erland, der havde 3 døtre. En gang fulgtes de en højhellig morgen til froprædiken i Humle kirke, men i en lille skov blev de overfaldne af rovere, dor tog dem med tilderes hule og omsider myrdede dem. Der hengik flere år, og ingen vidste, hvor pigerne var blevne af. Men en dag tog roverne de...
Imellem Frederiksborg og Fredensborg på landevejen udenfor Egelund ligger på hver side af vejen en høj med tre slanke bøgetræer. På den ene af dem blev for mange år siden tre jomfruer overfaldne og plyndrede af tre rovere, som begrov dem der, hvorefter bøgetræerne fik navnet Jomfruernes bøge. Roverne blev senere grebne og bragte til bekjendelse,...
da.etk.DS_04_0_01255
Hvor nu Trinderupgårdene ligger i Mariager landsogn, har været en gammel herregård, og på den boede der to jornfruer. De kjørte til Mariager til kirke, der går nemlig en gammel vej fra Trinderup tværs over Hov hede til Mariager. Ude på heden blev de overfaldne af en flok rovere, der slog dem ihjel, og det sted kaldes endnu Møpletterne; det er grønt både...
I Førstningen var der kun én Kirke på Falster, og det var Horbelev, og der var slet ingen på Møen. Der var tre Søstre ovre, som vilde til Kirke i Horbelev, og de vandrede på deres Fødder fra Grønsund op til Kirken, det var omtrent en Mils Vej. Da de kom noget nær halvvejs og gik op gjennem en Hulvej, hvor der er nogle Bakker ved Siderne, som kaldes...
da.etk.DSnr_04_0_00723
En røgter på Torstedlund, Kristen Kjærgård, blev sendt til Viborg med nogle penge for herren. Da bliver han overfalden af røvere i en dal ved Simested. De griber fat i hestens tøjle, men det var et stærkt bæst, besten løber, og han bliver siddende. De beholdt tøjlen og et stykke af hans frakke. Hesten er som helt vild, men han rider til en kro og får den...
da.etk.JAH_05_0_00419
Imellem Borum og Lading ligger en Skov, der hedder Skanderborg Hulen, og der har i fordums Tid været en stor Røverbande, som opholdt sig der i en Høj, og de havde Snore over Vejen, der ringede. Når der så kom nogen forbi, overfaldt de dem og slog dem ihjel og tog, hvad de havde. Ligene kylte de i Åen, der løber nedenfor. Der går en Bro over Åen, som...
da.etk.DSnr_04_0_00968
I Hørbylunde skov i Funder har en gang været en stor røverbande. En skovrider fra Silkeborg var i skoven på jagt. Da trådte hans hest ned i en af deres huler, og man fandt siden de to andre i nærheden, den ene med en skjult indgang i en gammel ener (enebærbusk), men det var længe efter at røverne havde forladt hulerne. En gang da den kjørende post mellem...
da.etk.JAH_05_0_00424
På Nørre-Hjarup mark ligger et lilleskovhoved, begroet med ege, på en mark eller løkke, der hedder Koldina. Det har stået der i mange århundreder, men er nu nær ved at forsvinde. Man siger, at der i gamle dage her har væreten røverkule og man kan da for resten tydelig se den endnu. For mange år siden kændte det sig, at en postvogu fra Ribe til Åbenrå...
Borrevejle Skov ligger midt imellem Roskilde og Holbæk. Her var en Gang 12 Røvere, som boede i en Jordhule tillige med deres gamle Moder. Det var nær ved Vejen, og de havde spændt Klokker over den, så de kunde høre, når Folk kom kj ørende, og så foer de jo frem og overfaldt dem. Der gik nu en lang Tid hen, og Egnens Folk kunde ikke få fat i dem, for de...
da.etk.DSnr_04_0_00945
Den gang Horsens-Skanderborg landevej i ældre dage gik gjennem Teistrup by og Horndrup, og ud på Horndrupholm og over mølleåen ved Skræphullet, hvor der forhen var et vad — da var her rovere, som overfaldt de rejsende. Disse rovere boede i Storegrobsbækken eller Roverstuebækken. Langt hen i tiden har folk på Havreballe brækket eu stenbro op, som har...
Klode Mølle ligger ved Viborg-Kolding Landevejen nede i en Dal med Lyngbakker til begge Sider. Her var forhen Herberg for Rejsende. Omkring ved 1700 kom en Rejsende og forlangte Nattely, han foregav at være Skjærsliber og blev der i flere Dage. En Dag bad han Møllerens Søn dreje Slibestenen for sig, da han havde nogle Knive, han vilde have slebet....
da.etk.DSnr_04_0_00909
Ovre i By skov var der tre røvere, Per Dik, KyvlingSøren og -Tens Knof, og de liavde kast dom en hule inde i skoven og lå og overfaldt folk. Så fik de fat i de to, og de kom i slaveriet ovre i Kjøhenhavn, men den tredje, Per Dik, han undslap og kom til Underup og var hos en smed og opholdt sig. Smeden havde ikke andet over hans stue end nogle stange med...
da.etk.JAT_05_0_00249
Der var nogle Røvere i Bjærge Skov. De havde deres Kule ved den grønne Vej, der går fra Skjold over Ustrup til Horsens, og som nu går forbi Skovriderboligen. De havde også Lænker over Vejen med Klokker og overfaldt de vejfarende. Omsider, efter at man forgjæves havde prøvet på at fange dem og ikke kunde være tjent med at færdes ad Vejen, fandt Folk på at...
da.etk.DSnr_04_0_00988
Det var en guldsmed, der en aften skulde til TirsbæJc med herskabets sølvtøj, som ban bavde pudset af. Da ban kom til Bredballe hule, da kom der en mand ud fra skoven og forlangte, at guldsmeden skulde aflevere sin pose. »Å, ja I men vil du så ikke hugge min hånd af med din økse, for så kan de da se, at jeg er bleven overfalden på vejen. Men du må hugge...
da.etk.DS_04_0_01477
Til Båring by, Asperup sogn, hører en skov, som ligger tæt op til Lille- Bælt. I denne skov boede en gang en roverbande, 17 i tallet, og ude på Båring mark tog de en pige og tvang hende til at blive hos dem. Men forend dette skete, var pigens søsteis bryllup i Båring berammet, og da bryllupsdagen kom, bad pigen om at rejse til bryllup. Dette blev hende...
da.etk.DS_04_0_01568
I Smidstrup, Sodenip sogn, ligger en bondegård, som skal have været en herregård, og der boede hr Truels og hans hustru, og de havde 3 små sønner. En nat drømte begge forældrene, at en hæslig drage havde slæbt dem til sin hule inde i skoven. En dag samme sommer lå alle 3 små sønner ude på marken og legede med blomster, da nogle rovere, som havde deres...
da.etk.DS_04_0_01248
I Hegledal i Bomme imellem Romme kirke og Vilhelmsborg kro var der rovere, som havde tråd med klokker spændt tværs over vejen, og når folk kom fra Lemvig og ad Nes ved aftenstide, stødte de mod snoren, og så ringede klokken, og roverne kom da og tog dem. En mand fra Nes kom en nat kjørende og blev der overfalden af to mænd. Den ene fik han fat på, men...
136