Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
10 results
Danish Keywords: ligefrem
Vi boede i Gundesbøl og hørte der fortælle om Roverstuerne i Borris. Folk fortalte om, at der var bleven Kræmmere væk der. Der var ligefrem murede Kamre der inde i de Røverstuer, og Røverne havde Strikker spændt over Vejen. Peder Andersen (?), Brøns. Borris S., Bølling H.
Der var fire Brødre og deres Moder, de kaldtes Klogfolkene og boede i et Hus østen for Stagsted, men de havde ligefrem et PIul at skjule dem i om Dagen og gjemme deres Tyvekoster i, for de gik og stjal og rovede allestedens, og det kunde ikke hjælpe, man førte dem til Vorgård i Arrest der, de vilde ikke bekj ende. Så brød de ind på dem, der var fem i...
I Slotved Skov der er en Kræmmer bleven slået ihjel, som hed Pjer Kræmmer, og a véd også nok Træet, hvorunder han ligger begravet. De havde først været i Lag med at mordre ham og vidste ikke andet, end han var død, men så siden de havde forladt ham, så rejste han sig og kravlede op i nogle Dale, der kaldes Kræmmerdale. Men så fik de Nys om det og rendte...
da.etk.DSnr_04_0_00891
I gamle Dage havde Greverne på Skakkenborg en stor Ret her, Bønderne var jo ligefrem deres Livegne. En Grev Skak var Jagtejer over al Jorden her, og han havde jo en Jæger. Dennes Hund strejfede omkring og løb i en Bondes Korn. Derover blev han ophidset og sked Hunden. Men så blev Bonden fængslet, dømt til Døden og henrettet på Stjernen, hvor...
da.etk.DSnr_04_0_00830
Der boede en Mand i Tiset, der døde for en 50 År siden som en meget gammel Mand, og han var overordentlig trætfekjær, så han levede ligefrem i Processer, og han kjøbte Folk til at aflægge falsk Ed. Han havde et meget skarpt Øjesyn, så han kunde stå på en Bakke ved Tiset By og se ud over Engene omtrent en halv Mil, og der kunde han så lægge Mærke til...
da.etk.DSnr_04_0_00807
I Svenskekrigen 1658—59, da Jylland var oversvømmet af Svenskerne, kom Polakkerne og jog dem ud, og disse sidste fandt nu sådant Behag i at være her, at de forstak sig i Kuler i Skovene og levede ligefrem af Røveri. Der var en hel Trop af dem, der havde søgt Tilhold i Vejle Nordreskov i den Dal, der efter dem er bleven kaldt Polakkerdalen. På samme Tid...
Min Moder har fortalt, at den Karl, der myrdede Pigen nede i Vorret, han var Kjæreste med hende og vilde have haft hende, men måtte ikke for hans Moder, og hun fik ham overtalt til at slå hende ihjel. Det skete en Søndag Morgen, og så gik han i Kirke i Tem, og der lagde Kirkefolkene Mærke til, at der var Blodpletter på hans Klæder, for han gik endnu i de...
da.etk.DSnr_04_0_00772
For en del år siden stod der på Assistents kirkegård ved Kjøbenhavn et gammelt marmor-gravmæle med nogle brede, røde tværårer i. Om disses oprindelse fortæller folk således: En rig, ung pige var dod og lagt i kiste. Efter den tids skik blev hun ikke båren hjemme fra før begravelsesdagen, og indtil denne kunde slægtninge så vel som alle husets folk gå til...
Skomager Clausen, der blev henrettet 1839, kom hertil som Svend, og da hans Mester døde, giftede han sig med Enken. Hun ejede et lille Hus oppe på Blegbanken, som nu er kjøbt af Kommunen og så revet ned. Konen var meget ældre end han og ret vanskelig at omgåes. De kom dårlig til Rette og blev da enige om at skilles ad. De gik så til Provst Lerche...
Søren Ravndrup var gift med en, der hed Mette, og så havde hun to Kjærester nemlig Ville og Jens Pejter, og de hjalp hende med at slå Søren ihjel. A tjente den Gang i Nabogården og ved derfor god Besked om det. Søren lå begravet i Jordens Skjød i 8 Dage. og så blev han gravet op igjen. Jens Pejter, der havde været med til at slå ham ihjel, var bleven...
da.etk.DSnr_04_0_01005
24