Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
55 results
Danish Keywords: kule
Der har været rovere oppe i Ornedal i Sulsted sogn lige syd for Hammer kirke. De havde deres kule der og strikker spændt over vejen. Grindsted. Sml. nr. 1416.
da.etk.DS_04_0_01446
Under en gammel sten i skjeldiget mellem Hessel og Skov ligger 6 rovere begravet, som en gang kom til Skov og forlangte jnlenadver. Men folkene fik hemmelig bud til Hessel efter mandskab, og de fik dem så overmandet. De havde bo i roverkulen på Hessel mark. Lærer A. P. Lauritsen, Strandby.
da.etk.DS_04_0_01536
Der skal være et sted her oppe i Jægersborg skov, hvor de fra oldtiden har talt om, at der har været en røverkule. Det var i lignelse efter en høj, og den var bygget af sten, og indgangen til kulen var på østsiden af den. Jensine Hansen, Madum sø.
Dei går en vej vesten om Fovlum kirke, og der haren gang været rovere, som har spændt lænker over vejen for at kunne høre ned i deres kule, når der kom rejsende. Hullerne har været der tæt ved. Post-Lavst, (Lavst Sørensen), Ullits.
Der gik en gammel Vej over Agerskov Hede, og den kaldte de Lovringvejen. Den kom ude fra Silkeborg-Egnen og gik ad Holstebro. Et lille Stykke norden for den ude i den Spids, hvor Over-Ure og NedreUre støder sammen, i Skjellet mellem Haderup og Bording Sogne, var der en Forhøjning med to store runde Lavninger i, og de kaldtes Røverstuerne. Der var både...
da.etk.DSnr_04_0_00974
Der var en Røverhule i Lindholm Skov i Vinten Kjær, og a har både set Kulen og Bjælkerne, der lå over den, de lå der endnu i min Ungdom, men nu er Kulen helt jævnet efter og Jorden plovet, og meget af Skoven er ryddet. En gammel Kjælling kom ind i en Gård, der lå østen for Tingskoven, da Folkene var gået til Kirke. Hun vilde have en lille Pige til at...
da.etk.DSnr_04_0_00958
Roverstuerne er oppe norden og osten for kalkværket i Mønsted. Der var en stor og en lille, og der var rovere, som plyndrede i omegnen, hvor de kunde. Den gang var det ene skov, men nu er der lagt en gård der, som hedder Stovgård, og den lille kule er nu opfyldt. Den findes i gårdens have. Peder Navntoft, Gammelstrup.
da.etk.DS_04_0_01418
Her ovre i Rostrup har været en røverkule. Da gik vejen sønden om bækken fra Rostrup til Brombjærg, og kulen er endnu kjendt, hvor de har boet. De lagde jærnlænker over vejen for at høre, når gående eller kjørende kom imod det for så at komme op Og gribe dem. Peder Andersen Stærk, Madum sø.
Pigen, der var nede ved Røverne i Bryrup Skov, var gået ned til Krude Mølle for at kjøbe Gryn. Da hun fik Posen på Ryggen, stak Møllersvenden Hul på den, og så løb Grynene ud, eftersom hun gik. De havde jo Mistanke til hende, for det hun kom så tit, og de ikke vidste, hvor hun var fra. Herredsfogden boede i Velling, og så fik de Kulen opdaget. Hele Byen...
På Tipsmark ejendom var der en røverkule. Manden gik i slæt og slog græs og kom da ved at hugge høleen ind i en busk til at opdage, at der var en indgang. Roverne kom op til ham, og han kom fra dem på den betingelse, at han ikke åbenbarrede noget. Men han gjorde det alligevel, og de fandt en stor mængde guld og sager. Kulen kan sees den dag i dag, den er...
I Karlslund skov i Ølst sogn varen roverbande, og den havde en hule ind i en bakke. Landevejen fra Randers til Århus gik neden om skoven, og så havde de indretninger lagt med strikker nede over vejen. En herremand syntes, det var strængt at have rovere der, og han havde folk med sig, og så fangede de dem. Der var en snæver indgang men stor plads der inde...
På Særslevgårds mark er et lille skovhoved, de kalder Hjordekjelde, og der skal i fordums tid have været rovere. Der påvises endnu det sted, hvor de skal have boet, og deres kule været, det er et stort rundt hul der inde, og derfra over til den gi. laudevej efter Horsens havde de lænker spændt med klokker på .... Der skal også være spøgeri endnu efter...
Der var rovere i Bramårup skov, og de havde en kule i jorden af kampesten omtrent som en kjedel, og de havde klokker over vejen. Den var tæt ved Fredericia-landevejen. Min fader har set den, som en stor knægt red han stafet for Franskmændene og kom der forbi en aften. Lige ved det sted hørte han som et skrassel af en jærnlænke tværs over vejen lige...
da.etk.DS_04_0_01444
Der var rovere nede på pynten ude ved havet i Vosnæsgårds mark, for der gik vejen forhen om efter Gammel-Løgteu. De havde deres kule ind i bakken, og der var en svær egedør foT. Der var en stor hvidtjørnæg den skyggede over døren. BitteNiels på Vosnæsgård gik der nede og fik øje på noget træ, og da han så det nøjere efter, faudt han døren. Den sidder der...
da.etk.DS_04_0_01422
I Bryrup Sogn er der en Skov, hvor nogle Røvere havde deres Kule, og hvorfra de plyndrede både i Byen og på Landevejen. De havde nemlig Strikker trukket over denne. Sådan gik det længe, og aldrig nogen kunde få dem opdaget. Så røvede de en Pige fra Byen og havde hende nede ved dem i Kulen. En Gang skulde hun gå op at hente Fødevarer til dem. Ved hun gik...
da.etk.DSnr_04_0_00985
I den øverste Gård i Værum var der stort Bryllup. Midt under Gildet kom Røverne fra Værum Skov og bortførte Bruden, og de førte hende med ud i deres Kule i Skoven. Der levede hun sammen med Røverne i mange År og havde det godt, men længtes alligevel meget efter at komme hjem igjen. Så fik hun et Barn ved en af dem, og det var en Dreng. Da han vogsede...
da.etk.DSnr_04_0_00983
Lidt nordost for Lillerupholm er der et sted, som kald. es Roverkulen, og her om fortæller sagnet: Kort elter trediveårskrigens slutning boede her nogle rovere. Så en juleaften kom de ind til Lillerupholm. Folkene mærkede nok, hvad det var for gjæster, de havde fået, men lod som ingen ting. Da så pigen skulde til at bære nadveren ind, tabte hun den på...
Ved Sjørring i Ty var der også rovere i en bakke. Om natten lagde de lænker ud over vejen og tog sådan folk og plyndrede dem. Så var der en kone, som vilde se at robe dem, og hun gav sig ud for et fattigt menneske, fik noget surt mælk i et krus og gik ved nattetid der ud ad. Da hun nu fornemmer, at hun kommer i lænken, så lader hun sig falde og får...
da.etk.DS_04_0_01524
En herremand, der boede på Bjørnsholm, var en gang i Viborg. Så var han inde hos en geværhandler og vilde have sig et godt våben. Som han nu stod der og smed imellem dem, kommer der én ind og siger, hvad han vilde give ham for at tage en god hirschfænger ud, som han kunde værge sig med, ihvor han kom. Ja, de kommer til rette, og han får én. Om aftenen,...
da.etk.DS_04_0_01442
Ude ved Ringkjøbings -kant har der været skrækkelig mange rovere. Fed No var der plyndring hver eneste tag. Det var ikke til at få deres hule opdaget, ihvordan folk end søgte. En pige, der var om ved en 16 år, var en dag ude i heden at slå lyng. Så tykte hun, det var så sært hult underneden, hvor hun slog, og jorden gav sig. Så kylte hun både lynglé og...
159