Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
75 results
Danish Keywords: kræmmer
Vi boede i Gundesbøl og hørte der fortælle om Roverstuerne i Borris. Folk fortalte om, at der var bleven Kræmmere væk der. Der var ligefrem murede Kamre der inde i de Røverstuer, og Røverne havde Strikker spændt over Vejen. Peder Andersen (?), Brøns. Borris S., Bølling H.
Ved Røver kjælder, som ligger en tre Fjerdingvej syd for Varde ad Nebel til, går der en Vej i Nordøst op over Heden, som kaldes æ Tyvcvej og fortsætter op ad Grumstrup og ind i Næsborg. Den har Kræmmerne færdedes ad for at undgå Byen, og den har sandsynligvis gået delt op igjennem Hoven ad Borris, hvor der endnu findes en gammel Vej, der går forbi den...
da.etk.DSnr_04_0_00978
En Kræmmer kommer til Jens Langkniv i en Skov, og han kan jo kjende ham. »Nu kan du lige så godt få mit Kram,« siger Kræmmeren, og så løser han det af sig og vil hænge det på Jens. Han er også villig nok til at tage det. Så tager Kræmmeren hans Kjæp og trækker ham en over Benene, så han stegler omkuld. »Nu begynder a at komme mig,« siger han, »men...
da.etk.DSnr_04_0_00954
Kræmmerstenen lå ved Vejen fra Over-Isen til Gludsted, omtr. 100 Alen neden for Foden af Gludsted Langbanke, og efter hvad der er fortali for mig, skal den have fået Navn efter en Kræmmer, der var efterstræbt af en Rover, og da han mærkede, at han ikke kunde komme fra ham, så satte han sig der på Stenen og foregav for Røveren, da han kom til ham, at han...
da.etk.DSnr_04_0_00911
De røvere i Hjordekjelde havde klokker over vejen. En kræmmer var kommen til Hoved kro og havde fået losi der. Hen ad aften, han var kommen i hans kammer, kom en pige og sagde, at han skulde se at rejse sig, ellers gik det galt, "og det skal være hastig, men a skal selv med." Ja, hans hest stod i stalden. Den skulde hun nok få ud. Hun havde nogle...
En bissekræmmer kom til Klode mølle og gik derfra og dertil og var der i flere dage. Det var et par gamle folk, der boede der. Pigen blev mistænkelig ved ham, da han gik og så alting efter, og en dag, han fik hans kniv sleben, kom de i gale tanker. Derfor passede de på, og konen fik en økse ind til sig om natten, og manden havde en kniv. En nat brækkede...
da.etk.DS_04_0_01510
Ved Vennekens bro skal en kræmmer være druknet af nogle rovere. I Regdàl er en mand slået ihjel, og der sees også tit en hovedløs hest. p. Chr.
da.etk.DS_04_0_01370
Jens Langkniv boede i en Hule ned i Jorden i Skatskov, det er her sønden for nede ved Højslev Mølle. Han havde en Kniv på en Strikke og kunde kylle den så langt og trække den til sig igjen. Så kommer han efter en Kræmmer, og han bliver opmærksom på ham og jager til at lade sig falde ned i Landevejsgrøften og stiller sig an, som han er bleven syg. Han...
da.etk.DSnr_04_0_00953
Den rige Per Kræmmer blev overfalden af rovere, og de vilde have ham af med livet for at få det, han havde. I det samme kom der en flok grågjæs flyvende oven over dem. Så siger han, at de gjæs skulde være hans vidner til, at han sådan var bleven overfalden og myrdet. Det gjorde de jo ikke andet end at le af. Så en tid efter var nogle forsaukede et sted,...
I Vejleby var der en, de kaldte Per Kræmmer. En Nat kom der to efter ham og slog ham ihjel. Da de var i Lag med ham, kom der en Fugl flyvende, og den tog lian så til Vidne på Misgjerningen, idet han sagde: »Vorherres Fugl skal være mit Vidne.« Nogle År efter sad Morderne i en Kro, og da kom en lignende Fugl flyvende. Så faldt det ham for Munden at sige...
da.etk.DSnr_04_0_00887
En Kræmmer blev slået ihjel her i Vesterborg, og Skelettet af ham er fundet for en halv Snes År siden. Den Mand, der gjorde det, han havde en Søn, der kjørte omkring og stjal. En Kone, der hed Rikke og er død for nogle få År siden og i de senere År havde lidt Marskandiserhandel i Nakskov, hun tjente den Mand for Lillepige og havde været Vidne til det....
Kræmmeren loserede om Natten i Gården der i Ør der up, for det var før en Kro. Den gamle Mand var ene om at slå ham ihjel. Han satte en blodig Hånd på Væggen, og den kommer stadig igjen. Nu står der et grov stort Skab, og det er skruet fast og dækker hele Væggen. Mette Katrine Bech, Arnum, Jens Smiths Kone. Toftlund S., Haderslev Vester A.
Ovre i Avlum er der jo fire Jersild Gårde, og der har været megen Snak om, te Mændene der en Gang har slået en Kræmmer ihjel og kast ham ned i Gravlund Sande. Alle fire Mænd var enige om det og tog hans Penge og delte hans Sager imellem sig. Derfra stammer al Rigdom i de Gårde. På det Sted, hvor han blev gravet ned, går der endnu en hovedløs Hest. Karen...
da.etk.DSnr_04_0_00859
Da Havediget her ved Skovfogedhuset i Frederikshåb blev flyttet, idet Haven blev noget udvidet, fandt de nogle Ben. Så sagde en af Arbejderne, der hed Knud: »Her finder vi nu Benene af Kræmmeren, som Skovfogden slog ihjel.« Der er nemlig bleven fortalt, at en Kræmmer var en Gang bleven slået ihjel der, og at Skovfogden havde været med til det. Så tog...
På Gammelby Mark er der en Bakke, som hedder Langbjærg, og i en Grusgrav der har de et Spadeslag nede i Jorden fundet et Menneske. Han lå i Klæderne, og de kunde se, han havde lange Støvler på. Liget var helt og holdent, og de mente, at det var af en Bissekræmmer, som var bleven slået ihjel. På Stovby Kirkegård har de også fundet én, som sådan var kast...
En Mand, der boede i et lille Sted ved Siden af Glue So, havde slået to af deher holstensk Kræmmere ihjel og begravet dem i en Grusgrav. Der stod siden her to Lys og brændte. Da han lå for Døden, kunde han ikke komme af med Livet, og så blev Præsten hentet, og han åbenbarede det da for ham. »Ja, det bliver din Sag og ikke min,« n l>r»b«, Krw^r, Mgde...
En holstensk Kræmmer havde lejet to Fiskere her til at sejle sig over til Jylland, de boede her tæt ovre ved Kysten. Men der var aldrig nogle, der fik ham at se mere, og han må være bleven slået ihjel et Steds. Der var megen Snak om det, men om Fiskerne havde gjort det, er ikke let at sige, han kunde jo gjærne være bleven slået ihjel et andet Sted. Jakob...
da.etk.DSnr_04_0_00843
En mand slog en kræmmer ihjel og begrov ham ved Stejl eb jærg (Nørager mark). Så drog han rundt omkring i lang tid og havde ingen ro. En gang kom han til et sted, hvor han lagde sig til at sove, men drømte om sin misgjerning, snakkede højt derom og sagde, at han for 18 år siden havde slået en fugl ihjel med en guldstjærne under sin vinge. Da lolk hørte...
da.etk.DS_04_0_01397
En karl myrdede eu kræmmer og begravede ham på marken. Han havde nu hverken hvile eller ro på hans hjemegn, også rejste han udenlands og var borte i 20 år. Så tænkte han, at nu kunde han da rolig veude tilbage. Da han kom på hjemegnen, kom han i folge med én netop over den mark. Ligesom han kommer til pletteu, så pikker han med hans kjæp på stedet og...
Der blev en kræmmer slået ihjel her nede i Åsted, det er ikke langt her fra. De havde siddet og spillet kort med ham og vundet en del penge fra ham, og så vilde de vel have det fra ham altsammen og endda være pæne folk. De fik ham op ad møllen og lagt ind i en seng, men møllerens folk vidste ikke af det. Bag efter hængte de ham inde i det samme...
172