Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
100 results
Danish Keywords: fange
Der har været Røvere ude i Gamle Herreskov. Der var kun et enligt Hus der ude, som hedder Øhuset, og der kom de ind en Gang, da Konen og Manden var ene hjemme. Manden skjænkede for dem, og så rendte Konen op til Agernæs og fik Hjælp, og da de kom tilbage til Huset, blev Røverne fangede. Anders Jensen, Krogsbølle. Krogsbolle S., Skam H.
da.etk.DSnr_04_0_00948
Der boede en Røver i en Hule i Lindet Skov, og han røvede og slog Folk ihjel. De kunde aldrig få fat i ham, eller få opdaget, hvor han havde hans Tilhold. Men omsider opdagede de dog lidt Gangstier ind til Hulen, og så fik de ham fanget.
da.etk.DSnr_04_0_00961
Fra Drostholm i Vinten Skov fortælles, at den Herremand, som boede der, havde to Sønner, der blev fangede af Røvere som små Drenge og var imellem dem, indtil de andre Røvere blev fangede og henrettede. De måtte dele Skjæbne med dem, for de vidste ikke af deres Fødsel, og så blev altså hele Komplottet udryddet. Tamdrup S., Nim H. Jens Kjær, Vrønding.
da.etk.DSnr_04_0_00727
Omkring Nibe var der forhen en stor skov, og stedet kaldes nu Skalde. Det tømmer, hvoraf Nibe kirke er bygget, skal have vokset på Skalde. I denne skov opholdt der sig en røverbande på 12 mand og boede i en hule, som endnu kaldes røverkulen. En juleaften begav alle disse røvere sig til en nærliggende bondegård for at spise nadver, og konen ventede ikke...
Nogle Røvere, der boede i en af de store Bakker, der er i Mønsted, kom en Juleaften ind til en Gård, der kaldes æ Barn. De gik ind ad Bagdøren og fik en hel Del Lys tændt i Bagerovnen, 7 eller 9. Så kunde de kaste Søvne på Folkene, så de kunde ikke vågne. Folkene var allesammen komne i Seng så nær som en Pige, der endnu var oppe, og hende kunde de altså...
da.etk.DSnr_04_0_00993
I Røverstuerne på Borris Hede skal en Gang have opholdt sig 12 Røvere. De kom en Gang ned til Hvollig og plyndrede. En Karl slap fra dem, og han tog et Par Skøjter på og løb på Engen langs Åen om til Lundenæs, hvor der lå en Del af Kristian den Andens Folk. Dem fik han med sig hjem, og så fangede de alle Røverne. Men de kunde ikke få dem til at bekjende,...
da.etk.DSnr_04_0_00976
I Helsnedhj i Humle sogn skal have boet en viking, som hed hr. Erland, der havde 3 døtre. En gang fulgtes de en højhellig morgen til froprædiken i Humle kirke, men i en lille skov blev de overfaldne af rovere, dor tog dem med tilderes hule og omsider myrdede dem. Der hengik flere år, og ingen vidste, hvor pigerne var blevne af. Men en dag tog roverne de...
På Nedre-Gramstrup mark er en roverstue. En aften kom nogle rovere bevæbnede med bøsser ind i gården. Folkene fik en karl op til Vestervig kloster efter hjælp, og så kom kerremanden med hans folk. Da man hørte, at han kom, gjorde konen i huset deres bøsser ubrugelige ved at slå en kande øl over låsene, der lå på bordet. Så blev de fangede. Man siger f....
Der har gået en gammel vej fra Viborg til Himmerland over et vadested ved Skals å, hvor der så senere blev en bro. Den vej gik gjennem en dal, som kaldes Hjøvvedal (Høvejdal), men den nuværende landevej ad Skals går gjennem Trolddale mere østlig. I Høvejdal var der rovere, som havde spændt kjæder over vejen. De kunde så høre inde i højen, når der var...
Norden for Tamdrup Kirke er Spor af, at der har ligget en Gård, og de har fundet Mursten der. Pladsen tyder også på det. Det har sandsynligvis været Tamdrupgård, som har ligget der. En Helligdag kom der en fremmed Mand ind i Gården, da alle Mandfolkene var i Kirke. Han var en Røver, og Konen, som var ene hjemme, fik ham lukt inde i en stor Kiste. En...
da.etk.DSnr_04_0_00971
I Risgård skov var der to høje, den ene kaldtes Røverhøj, den anden Nordmandshøj. I den sidste, som lå midt i skoven, skal deher rovere have haft deres bo. De gik ind iSjørup en juleaften, og den gamle rover og hans sønner fulgtes ad. Den gamle kom forst ind og bad om bus. Men ban vilde ikke ligge andre steder end i deres ovn, og de bavde beller ikke god...
da.etk.DS_04_0_01537
En røgter på Torstedlund, Kristen Kjærgård, blev sendt til Viborg med nogle penge for herren. Da bliver han overfalden af røvere i en dal ved Simested. De griber fat i hestens tøjle, men det var et stærkt bæst, besten løber, og han bliver siddende. De beholdt tøjlen og et stykke af hans frakke. Hesten er som helt vild, men han rider til en kro og får den...
da.etk.JAH_05_0_00419
I Karlslund skov i Ølst sogn varen roverbande, og den havde en hule ind i en bakke. Landevejen fra Randers til Århus gik neden om skoven, og så havde de indretninger lagt med strikker nede over vejen. En herremand syntes, det var strængt at have rovere der, og han havde folk med sig, og så fangede de dem. Der var en snæver indgang men stor plads der inde...
I den øverste Gård i Værum var der stort Bryllup. Midt under Gildet kom Røverne fra Værum Skov og bortførte Bruden, og de førte hende med ud i deres Kule i Skoven. Der levede hun sammen med Røverne i mange År og havde det godt, men længtes alligevel meget efter at komme hjem igjen. Så fik hun et Barn ved en af dem, og det var en Dreng. Da han vogsede...
da.etk.DSnr_04_0_00983
På Holms mark (Lillerupholm) lige sønden for Elling skov, var en røverkule med 12 rovere i. De kom en juleaften til Holm alle 12 og vilde røvre. Folkene vidste først ikke, hvad de vilde gjøre, men så forestillede det, at konen og pigen blev skjelagtige, og så tog konen grydeskeen og bankede pigen i. Hun rendte så derfra hen og hentede folk. Roverne blev...
da.etk.DS_04_0_01547
Lidt nordost for Lillerupholm er der et sted, som kald. es Roverkulen, og her om fortæller sagnet: Kort elter trediveårskrigens slutning boede her nogle rovere. Så en juleaften kom de ind til Lillerupholm. Folkene mærkede nok, hvad det var for gjæster, de havde fået, men lod som ingen ting. Da så pigen skulde til at bære nadveren ind, tabte hun den på...
Der kom 12 rovere til Ildsgård på juleaften, og manden sad inde ved dem, men konen, der var frugtsommelig, gik fram af æ vej og tog en hest og red til Hald for at hente ryttere. De 11 fik de fanget, men den 12te tog flugten. Han kom deromnogle år mod og havde en kone med sig, og da var det barn, Ildgårdskonen den gang gik med, vokset op. Begge mænd...
da.etk.DS_04_0_01544
En kone, der boede i et hus, de kaldte Skovhuset, som ligger på skovbakken i Lovns ud efter Hvalpsund, hun var bekjendt for at skulle have nogle skillinger, og det var jo sjælden i gamle dage. En juleaften da kommer der 12 rovere ind, og de forlangte jo meget. De lagde deres geværer på en seng, hvor hun skulde gå bestandig forbi ud ad kjøkkenet, og...
I nærheden af gården Nørrebalc i Humlum har der en gang været en roverbande, som boede i eu hule og havde klokker over vejen. I lang tid drev de deres uvæsen; men en gang i høslætten skete det, at en karl, der slog hø i nærheden af deres bolig, på én gang stødte på en glasrude i flugt med jorden. Han tænkte straks, at det måtte være rovernes bolig, men...
da.etk.DS_04_0_01454
Tæt ved Tvingstrup Station ligger et Hus, der kaldes Tag-migham, og et andet på Særslev Mark, der hedder Så-du-ham. Begge Husene skrives endnu med de Navne. Imellem dem er et lille Krat, der kaldes Jordkjælldskoven, og både Huse og Jord hører til Særslevgård. Inde i Skoven er et Hul, der kaldes Røverkulen, og der var i gammel Tid Røvere, som havde en...
da.etk.DSnr_04_0_00987
270