Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
27 results
Dutch Keywords: toverij
Er stonden paarden op stal, die elke nacht vreselijk te keer gingen, doordat ze geplaagd werden door de nachtmerrie. Niemand durfde te gaan kijken, tot een onverschillige bouk van een knecht het aandurfde een nacht te waken. Hij zat stil in een hoekje, toen plotseling een witte gedaante over de paarden heenging. De knecht was kordaat en deed de...
nl.verhalenbank.13476
Ja, vroeger geloofde ze an de nachtmerrie. Bij een oom van me is ok een paard van de nachtmerrie gereje. Weet jie wat ze dan altijd deje? Ze leje een kop van een paard op 't dak van de stal. Dan hadde ze d'r geen last van. Maar as de nachtmerrie geweest was, dan zeje dat je dat kon zien an de mane. Die ware ingebreid.
Als het paard de nachtmerrie had gehad, dan zaten z'n manen in de war.
Dat hoorde je, as d'r een kind naor bed moest, hij heb de nachtmerrie. Hij had 't vreselijk benauwd. Ze ware aangepakt. D'r zijn veel geeste uitgegaan. Boze geeste. Die neme d'r intrek bij een kind of bij een ander.
nl.verhalenbank.72898
Janus van der Horst lag (in Nieuwpoort) op zolder te slapen. Jin Bos bracht hem een nachtmerrie. Hij was echter niet bang en sloeg haar door het dak heen, zodat ze plat op de straat viel. Daarna ging hij bij haar baas (bij wie ze melkster was) zeggen: "Jin zal morgenochtend wel niet komen melken, want ik heb haar vannacht door het dak heen geslagen." En...
As de paarde vroeger last hadde van de nachtmerrie, dan honge ze wat an de dijk om de spoke weg te houwe. Een paardekop of zo.
Bij §1, Aant. 1960, sub 133B-III: ,,In het volksgeloof keert de conceptie van incubus en succubus terug in de vorm van de nachtmerrie". ,,Men geloofde dat de nachtmare een bovennatuurlijk wezen was dat 's nachts de mensen in hun slaap kwam kwellen door boven op hen te gaan liggen. De naam van de mare, die ook paarden bereed, is in de volksetymologie tot...
Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's...
nl.verhalenbank.9313
Toevoegen aan Aant. 1949, fol. 7: )* „De nachtmare waart rond in de gedaante van een vrouw. Ze is nog meer belust op paarden dan op mensen en rijdt de hele nacht op hen rond. De paarden worden dodelijk vermoeid van deze ongewenste berijdster. De volgende morgen zou dit in de stal op te merken zijn uit de in elkaar gedraaide manen van de paarden.”...
Nachtmerries Hier wordt onder verstaan: Een wit "popje", dat 's nachts in het weiland op de paarden zit en hen doet rennen. 's Morgens zitten hun manen dan "gebreid" zo stevig, dat ze niet uit de war te halen zijn. Of een heks, die 's nachts de mensen gaat kwellen, waarbij men dan haar geest (of ziel) gematerialiseerd denkt in een "hommelbij" (een bij)....
nl.verhalenbank.13470
G: meneer Groot M: Theo Meder Mevr. G.: Mevrouw Groot M: "Ik ga het toch nog even proberen over wat verhalen, want nu hadden we het over belezen, en toen zei u toch: 'Ja, daar weet ik wel wat van.'" G: "Ja, nou, da's 't enige." M: "Bijvoorbeeld: d'r zijn van die verhalen, bij Bakker ook, over dat de nachtmerrie het paard aan het plagen is, 's nachts in de...
De minsken hienen Yn Broek froeger de kaeisgatten ticht, fanwege de tsjoensters en de nachtmerjes.
Van de boelschappen des Doctors Fausti; in het 19e ende 20e jaer synder belofte. ALS nu Doctor Faustus mercte dat de jaren zijner verschrijvinghe ende overgevinghe van daghe te daghe haest ten eynde wesen soude, so begost hy alle daghe langhst om meer een beestachtich leven te voeren. Ende hy ontboodt tot hem seven duyvelsche succubas, dewelcke hy alle...
Men geloofde hier vroeger aan weerwolven, zwarte honden, zwarte of witte katten, nachtmerries en heksen. Zo ken ik uit Langerak (Zuid-Holland) een verhaal, dat als volgt luidt: Een jongeman trachtte een meisje voor zich te winnen. Zij was echter niet op hem gesteld. Op een avond, toen hij naar haar op weg was, ontmoette hij op zijn weg een hele troep...
Muoike hat wolris forteld, sy útfanhûze froeger by har omke. Dy hie in keppel hynders, dy wienen yn 'e nacht alhielendal oerstjûr. Dêr kom dan yn 'e nacht in tsjoenster by, dy't op dy hynders omried. Dy tsjoenster kom troch 't kaeisgat.
Nachtmerjes wurde keard troch duveldrek ûnder 'e drompel to dwaen, of in lapke mei duveldrek op it boarst lizze.
In nachtmerje is in frommeske dat tsjoene kin. Sy komt troch 't slotsgat yn 'e hûs. Sy leinen froeger wol duveldrek op 'e drompel om der gjin lêst fan to hawwen.
In Achthove had je in de ouwe tijd een café en as je daar langsreed en je stopte niet om wat te gebruike, dan werd je paard kreupel.
As ien de nachtmerje kriget mat men de blom fan seefde rogge oer de tekkens dwaen. Dan kin men rêstich sliepe. Op idere rogkerl stiet in gesicht. Rogge is heilich. Soms dogge se wol rogge ûnder 'e doar om 'e tsjoensters to kearen.
Ien fan sawn op elkoar folgjende famkes is in nachtmerje. Troch 't kaeisgat kamen se yn 'e hûs. Jy koenen in krús op 'e drompel dwaen, dan koe se der net yn komme, likemin as in tsjoenster. Bontsje Dalman fortelde, hja wenne yn Twizelerheide en doe woe der ris in frou nei har ta. Mar dat minske wie in tsjoenster. Bontsje die gau in krús oer 'e drompel,...
28