Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
49 results
Dutch Keywords: heks
Er stonden paarden op stal, die elke nacht vreselijk te keer gingen, doordat ze geplaagd werden door de nachtmerrie. Niemand durfde te gaan kijken, tot een onverschillige bouk van een knecht het aandurfde een nacht te waken. Hij zat stil in een hoekje, toen plotseling een witte gedaante over de paarden heenging. De knecht was kordaat en deed de...
nl.verhalenbank.13476
Dat was zo iets, nouja, de toverheks, die op de bezem rijdt. 's Nachts werd d'r iemand wakker, hij hoorde de nachtmerrie op z'n ledikant zuchte.
Janus van der Horst lag (in Nieuwpoort) op zolder te slapen. Jin Bos bracht hem een nachtmerrie. Hij was echter niet bang en sloeg haar door het dak heen, zodat ze plat op de straat viel. Daarna ging hij bij haar baas (bij wie ze melkster was) zeggen: "Jin zal morgenochtend wel niet komen melken, want ik heb haar vannacht door het dak heen geslagen." En...
In Beierse* daar had je een vrouwgie. "Dat is een heks", zeje ze. Wij ware nog maar schoolkindere en as we d'r voorbijginge, dan hoorde je zuk soort dinge. Nou was d'r een ander oud vrouwgie, niet die toverheks, en dat ging 's nachts tekeer, schelde tege de bure, ze kwamme luistere wat ze allemaal zee en dan sjouwde ze de stoele voor de deur dat d'r geen...
As in minske pleage wie fan in nachtmerje en hy riisde wer oerein, dan neamde men dat "het opstijgen der moer". Tsjin in prûkenêst (heksebezem) seit men hjir ek wol "nachtmerjenêst".
Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's...
nl.verhalenbank.9313
DE NACHTMERRIE Dat is mijzelf overkomen en wel een keer of zeven achter elkaar, zo vertelde een man uit Zuiderwoude. Ik lag te slapen en werd wakker doordat het net was of er iets op mij zat. Ik was doodsbenauwd en het zweet droop van mijn lichaam. Duidelijk voelde ik toen dat er iets van onderen af van mijn benen naar mijn keel toeging. Omdat ik niet...
nl.verhalenbank.12821
Nachtmerries Hier wordt onder verstaan: Een wit "popje", dat 's nachts in het weiland op de paarden zit en hen doet rennen. 's Morgens zitten hun manen dan "gebreid" zo stevig, dat ze niet uit de war te halen zijn. Of een heks, die 's nachts de mensen gaat kwellen, waarbij men dan haar geest (of ziel) gematerialiseerd denkt in een "hommelbij" (een bij)....
nl.verhalenbank.13470
De nachtmerrie, ja, dat is die zelfde Henk van Zoele zelf wel is overkomme. Hij lee in de kost bij een ouwe vrouwen die was een heks. En as die dan een poossie in bed lag dan kreeg die een soort benauwd gevoel in z'n borst, een soort nachtmerrie. Een vriend heb 'm toen angeraje, om z'n sokke kruiselings voor z'n bed te legge. Nou, dat heb ie gedaan. Nooit...
nl.verhalenbank.70656
Hie men lêst fan nachtmerjes, dan moest men in ûneven tal roggekerrels op 't boarst dwaen. Of men moest de hoazzen krúslings foar it bêd lizze. Of men moest duveldrek op it boarst dwaen.
Fan ien fan sawn dochters, dêr't net in soan tusken sit, is ien in nachtmerje of in tsjoenster. In nachtmerje komt faek troch 't kaeisgat. Japik Pander fan Houtigehage (ôfkomstich fan Harkema) fortelde, syn mem hie altyd sa'n lêst fan 'e nachtmerje. Yn 'e tiid doe't har man nei de klaei ta wie to sichtsjen wie se bang foar de nachten. "O heden, heden,"...
De minsken hienen Yn Broek froeger de kaeisgatten ticht, fanwege de tsjoensters en de nachtmerjes.
Nachtmerjes wienen èk tsjoensters. Se drukten nachts op 'e minsken, dat se it binaud krigen.
Men geloofde hier vroeger aan weerwolven, zwarte honden, zwarte of witte katten, nachtmerries en heksen. Zo ken ik uit Langerak (Zuid-Holland) een verhaal, dat als volgt luidt: Een jongeman trachtte een meisje voor zich te winnen. Zij was echter niet op hem gesteld. Op een avond, toen hij naar haar op weg was, ontmoette hij op zijn weg een hele troep...
Van kollen die in veranderde gedaante worden verwond. B. Toen ik nog ongetrouwd was en bij mijn vader aan huis woonde, had ik op een dag verschrikkelijk gevloekt. Terwijl ik nu 's avonds te bed lag, zag ik een kat in de kamer komen. Die sprong op me en toen werd ik in de bedstee heen en weer gesmeten. Ik hoorde alles wat er in huis gebeurde: hoe mijn...
nl.verhalenbank.35053
Muoike hat wolris forteld, sy útfanhûze froeger by har omke. Dy hie in keppel hynders, dy wienen yn 'e nacht alhielendal oerstjûr. Dêr kom dan yn 'e nacht in tsjoenster by, dy't op dy hynders omried. Dy tsjoenster kom troch 't kaeisgat.
As der yn in húshâlding sawn op elkoar folgjende dochters binne, dat is net sa bêst. Dan is der in nachtmerje by of in tsjoenster.
Fan sawn opelkoarfolgjende dochters, wurdt der sein is ien in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e hûs, in tsjoenster ek.
Myn omke wenne yn 'e Strobosker Mieden. Hy hat it langst by beppe ynwenne. Hy hie faek lêst fan 'e nachtmerje. Dan sei er moarns: "Dêr siet Piters Jel my fannacht wer op 'e bealch." Piters Jel wenne trije huzen fan omke ôf. Greate Piters Jel wie in heks en gong troch foar in nachtmerje.
nl.verhalenbank.19618
Om in tsjoenster to kearen leinen se duveldrek ûnder 'e drompel. Ek wol lei men in fleartûke oer de drompel. Fan sawn op elkoar folgjende famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn op elkoar folgjende jonges is ien in wjerwolf.
53