Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
39 results
Dutch Keywords: angst
Ja, de nachtmerrie, dat heb ik zelf nog meegemaakt. Tegen jou gezeid, ik had verkering met een meissie in 't achterland. We zitten te vrijen in het boenhok. Toen krijgt het paard van die boer de nachtmerrie! Snuiven en slaan. Die boer d'r uit. Hij hong d'r een lantaarn bij. Toen was het over. Vroeger stong d'r een eindje hier vandaan* een boom en dat...
Nachtmerrie Men gelooft dat de nachtmerrie 's nachts paarden en mensen kan overvallen. De paarden hebben de maanharen in elkaar verward vast zitten. Bij een slapend mens komt hij van het voeteneinde van het ledikant en kruipt zo op de borst van de slapende, zodat deze vreselijk benauwd wordt, en akelige dromen krijgt en het zweet hem losbreekt....
Er stonden paarden op stal, die elke nacht vreselijk te keer gingen, doordat ze geplaagd werden door de nachtmerrie. Niemand durfde te gaan kijken, tot een onverschillige bouk van een knecht het aandurfde een nacht te waken. Hij zat stil in een hoekje, toen plotseling een witte gedaante over de paarden heenging. De knecht was kordaat en deed de...
nl.verhalenbank.13476
Als de nachtmerrie in huis was, dan ging het van hoe-hoe! Je kreeg beklemming op de borst.
[De nachtmerrie:] Dan ware de mane zo geweldig in mekare gekrompe.
Dat hoorde je, as d'r een kind naor bed moest, hij heb de nachtmerrie. Hij had 't vreselijk benauwd. Ze ware aangepakt. D'r zijn veel geeste uitgegaan. Boze geeste. Die neme d'r intrek bij een kind of bij een ander.
nl.verhalenbank.72898
Dat was zo iets, nouja, de toverheks, die op de bezem rijdt. 's Nachts werd d'r iemand wakker, hij hoorde de nachtmerrie op z'n ledikant zuchte.
Ja, indertijds werd d'r gezegd, d'r ware mense die 's nachts de nachtmerrie hadden. Dan hadden ze 't benauwd, ze ware praktisch machteloos. Geen kans om zich te verweren. Da vertelde zo,n vrouwke. ,,Ik weet niet wat 't geweest is, ik dacht dat ik fijngeknepe werd".
Janus van der Horst lag (in Nieuwpoort) op zolder te slapen. Jin Bos bracht hem een nachtmerrie. Hij was echter niet bang en sloeg haar door het dak heen, zodat ze plat op de straat viel. Daarna ging hij bij haar baas (bij wie ze melkster was) zeggen: "Jin zal morgenochtend wel niet komen melken, want ik heb haar vannacht door het dak heen geslagen." En...
Nachtmerrie ± 50 Jaar geleden geloofden sommigen, dat men 's nachts, als men te bed lag, van de "maar" bereden kon worden. Dan viel er plotseling een zeker "iets" als een grote natte zak boven op uw gehele lichaam, waardoor ge geheel en al bedekt werd en dat zo zwaar en akelig drukte, dat ge u niet het minst bewegen of verroeren kon, totdat na enige tijd...
Nachtmerrie: Een man werd beangstigd door een geheimzinnig geklop op de deur als hij een tijdje te bed lag, en vertelde dit aan zijn huisgenoten. Dezen ontdekten, dat de man zelf in zijn slaap in bed lag te rollen, en het geklop zelf veroorzaakte, en wel tegen de bedplank.
De nachtmerrie, die had je hier niet allenig bij paarde. Bij mense ok. Dat was zo vreemde. Een soort stilstand in het bloed. Dan bleve ze stillegge, net of d'r iets op was. Wat ze wel deje d'r tege, de kouse kruiselings voor de bedstee hange. M'n vader die had krulle. Dan zeje ze wel is voor de gek tegen 'm: "Heb de nachtmerrie weer in je haar zete?"
Ien fan sawn dochters, seinen se froeger, wie in nachtmerje. De bern woarden froeger wol bang makke, dan woarde der sein: "Pas mar op, aenst komt de nachtmerje, dan krijt er dy."
De nachtmerrie dat was iets bij paarde. Dan zatte de mane in de war.
As 't paard door de nachtmerrie gereje was, dan zatte d'r krulIe in de mane.
Nachtmerrie komt nog voor. 't Is stilstand van het bloed. Tijdens nachtmerrie kan men niet roepen, zich niet bewegen, zich niet verdedigen tegen de vele kwelgeesten die van alle zijden de patient aanvallen.
Een nachtmerrie, sei men froeger, dat was een frou, die door het sleutelgat in huis kwam. De mensen werden doodsbenaud as sij er was. 't Waren duivelskunsten.
Tol betalen? Van de Visserstraat loopt de Pot- en Pannesteeg naar de Hoekstraat. Daar stond op de hoek dat vervallen huis. Mijn opa heeft daar eens een glas-in-loodraam weggehaald en in zijn timmerhok gezet. Oma kreeg toen een vreselijke nachtmerrie. Ze zag dat een kind vermoord werd. Later hoorde ik dat lang geleden een kind vermoord was in dat huis....
Maren. De maar dringt 's nachts de koe- en varkensstallen binnen, en berijdt er de dieren. De beesten rukken zich los van hun kribben en rennen, in dolle angst, door den stal. Het is een leven als een oordeel. Den volgenden morgen liggen ze er bebloed en bezweet bij neer. De maar kon ook de menschen kwellen, door ze 's nachts te berijden. om 't af te...
Sy hienen by Jehannes altyd alle klompen foar yn 't gonkje op 'e kop. Dan knoffele de nachtmerje de skonken. Alde Tiet krige de skuld. Dat wie de nachtmerje, seinen se by Hindriks Truis. Dy hie us in kear by harren de reed lâns gong. Hja hienen 'navend' tsjin har sein. Doe hienen se òmsjoen, en doe wie se spoarloas verdwenen. Jehannes wie stjerrend-binaud...
47