437 results
Der var intet fattighus i Brovst for 50 år siden, og de rørige gamle, som ikke kunde forsørge sig selv, gik på omgang året rundt og fik kost og ophold i forhold til gårdenes størrelse. En sådan gammel stakkel var gamle Iver, der gjærne var hos os en 14 dages tid eller længere én gang om året. Han sad gjærne om dagen ene i folkestuen og fordrev tiden med...
da.etk.JAH_05_0_00517
Det var på gården Østertoft i Stadil, at de så tit havde hørt noget galt ude i laden. Så traf det en aftenstund, at pigen var ene hjemme, og som hun så kom ud for at malke, var der en ko, som havde kælvet. Hun gik da ind i laden for at hente en tot hø, og da så hun tydelig en rød krigsmands-skikkelse stå der inde ved en stor pæl. Hun blev så angest, at...
På en høj holm, der ligger midt i en dyb dal, øst for Tøstrup kirke på Ski ff ard mark, lå forhen et gi. slot. Til det var der sejlads fra Kolind sund. Slottet var ellers omringet af tætte skove, og her huserede en hel flok rovere, som plyndrede dem, der færdedes ad vejen mellem Randers og Grenå, ikke så meget i slottets nærhed som i Fjelds skov, Gjesing...
Der boede en Bonde her nede i den vesterste Gård i Mollerup, og han skulde ned ad Trøjborg og betale Herremanden sin Skat. Men da han kommer derned, da er Herren så grov syg. Nu er der jo sådan en Ridefoged, han tager imod Pengene, og han lover, at Kvitteringen den skulde nok komme, når Herremanden blev rask. Men han døde kort efter, og der kom ingen...
Skrås overfor Kjællinghøl på den søndre Side af Gudenå ligger Busbjærg, hvor der opholdt sig en Røverbande, som drev sit Uvæsen rundt om i Egnen, men ingen kunde opdage dens Tilholdssted. En Nat var de på Hvorslevgård for at stjæle, og da en Pige opdagede dem, overmandede de hende, for at hun ikke skulde få Lejlighed til at vække Gårdens Folk eller gjøre...
da.etk.DSnr_04_0_00982
Hart an der alten Landstraße von Güstrow nach Schwerin, da wo die Witziner und Mustiner Feldmark sich berühren, liegt ein kleiner kegelförmiger Berg, die ›hoch Nunn‹ genannt. Der südliche Abhang derselben ist mit Tannen, der Hügel selbst mit Moos und Wachholdersträuchen bestanden. In seinem Schoße birgt er der Sage nach die goldene Wiege eines...
[14594] Unterirdische in der hohen Nonne
Penzlin/Lindenberg: Einst kamen bei dem Lindenbarge zwei Leute aus Zahren vorbei, die von Penzlin heimkehrten. Der eine von ihnen hatte Durst nach Möglichkeit und wußte seiner Not kein Ende, weil auf dem Wege von Penzlin nach Zahren keine Krüge und auch nicht sonderlich Quellen anzutreffen sind. Als er nun zum Lindenberge kam, hörte er drinnen eine gar...
[12606] Zwerge: Becherraub, Verfolgung
Lybæk fik Bornholm på 50 år, og så gjaldt det jo om for dem at få det af øen, de kunde, i den tid. De indsatte en statholder, der hed Sveder Kjætting, og han boede på en gård, som hedder Vallensgård, en god halv mil nord for Åkirkeby. Ham måtte så Bornholmerne gjøre hoveriarbejde for og betale store skatter til. Disse betaltes for en stor del i kvæg og...
da.etk.DS_04_0_00267
Aant. 1946, fol. 38a, bijlage I. De „notities” van de heer Jan ter Horst zijn onduidelijk door het ontbreken van „het verhaal”. Dit „verhaal” komt van de wed. Sarah Halberstadt, zie F2. Ik heb getracht er enig verband in te brengen.- JHWE. De ouders van „Roosie” (Roosje Porcelein), van Nederlandse nationaliteit, hebben zich omstreeks 1920 in Duitsland...
nl.verhalenbank.48589
De Schelpengrot op Nienoort Eens was de schelpengrot op Nienoort een rijke schatkamer, waarin veel goud en zilver was verborgen--vaten waren er vol diamanten en paarlen, in gouden bekers waren topazen, opalen, robijnen, smaragden, in velerlei vorm en kleur dooreen: er lagen braceletten, als schitterende, kronkelende spiralen, en vijf en veertig...
nl.verhalenbank.41788
I Borre sogn findes et tjørnekrat, hvorigjennem en kjæmpe fra Upsala plejede at have sin natlige gang, når ban øvede sine hemmelige jagter, hvilket er set af mange, og navnlig af en vis Henrik fra Fyen i året 1644. Der fortælles også om den samme kjæmpe denne vidunderlige historie. Da han en gang havde jaget, kom han med sine hunde til en bonde i...
ELLERT EN BRAMMERT Niets dan de heide zag je, zo ver het oog reikte, een wat bolle, licht golvende vlakte, roestbruin in de herfst, een witte uitgestrektheid onder de wintersneeuw, met hier en daar de wankele spookachtige gestalten van de sombere jeneverstruiken erboven, een weelde van paars in de volle zomer, onder het diepe gegons van de bijen als de...
Voor eeuwen is er een berucht zeeroover geweest die op de Noordzee rondzwalkte en vooral de kusten van Oost-Friesland onveilig maakte. Claes Stortebeker was zijn naam. Hoe hij aan die naam kwam? Ja, hoe komt de duvel aan een ziel. Men zegt dat zijn naam komt van zijn drinkbeker. Hij had n.l. een beker laten maken zoo groot als morgen de heele dag. Er was...
nl.verhalenbank.128183
Sidst i tyverne og forst i trediverne var det en dårlig tid for bønderne. Ja, en enkelt var der, som havde penge. Hed det sig: “Han har fire snese dalere”, troede de, han havde slået en Jøde ihjel eller i det mindste stjålet dem fra en rig mand i Kjøbenhavn. Til vort var det rent forskrækkelig galt. Inden fader slap, lå han hen i samfald 12 år og kunde...
Riddert's verbond met den Booze Bij Maaseik lag vroeger een kasteel, bewoond door een zeer rijken edelman, Riddert geheeten. Hoe hij dien rijkdom verworven had, wist niemand. Het volk vertelde, dat de duivel hem zijne schatten bezorgde, waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het...
In der Gegend des Lindenberges, eines Hünengrabes bei Penzlin, als das Holz umher schon ausgerodet, das Land urbar und einem der Mollenstorfer Bauern zur Beackerung überwiesen war, hakten einmal die beiden Knechte desselben. Einer von ihnen bekam so heftige Leibschmerzen, daß er die Arbeit verlassen und sich am Lindenberge ins Gras niederlegen mußte. Auf...
[14715] Unterirdische im Lindenberg
Ein fürstlicher Gartenknecht hatte eine schöne Tochter, auf die einer der Schloßbeamten ein Auge geworfen hatte. Endlich war es ihm und seinen Helfershelfern gelungen, das Mädchen in ein entlegenes Zimmer des Schlosses zu locken, wo er, nachdem er die Thür verschlossen, ihm mit seinen unsauberen Anträgen zusetzte. Da flog plötzlich die Thür auf und der...
[14710] Das Petermännchen zu Schwerin
780