Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
42 results
Danish Keywords: skat
Der var Bjærgfolk i Lindbjærg. Der blev gravet ned efter Skatte i den. Men så stod Dalsgård i lys Lue, og da de rendte efter det, var Skatten forsvunden. Anders Dal, Mammen.
da.etk.DSnr_01_0_00816
En milsvej fra byen Tisted ligger en sø, som kaldes Lendrup sø, i hvilken der ved klar himmel såes en med hank forsynet firkantet sten ligesom en kiste. Derfra hidrører måske de omboendes formening, som bestyrkes ved et gammelt sagn, at der er gjemt skatte i den af penge eller guldsager. Jutlandia pg. jo.
da.etk.DS_03_0_02273
I den østlige del af Tim sogn ligger et hus, der kaldes Bjærghuset. Det har fået navn af nogle bakker, som ligger der omkring, og hvori folk i gamle dage troede, at der boede bjærgmænd. For mange år tilbage i tiden blev mændene i Nordestgårde og måske nogle flere mænd fra omegnen enige om, at de en nat vilde soge efter bjærgmandens skatte i bemældte...
da.etk.DS_01_0_01171
Ved en anden lejlighed, lykkedes det dem også at få pengene. Der var kommen en gammel student, som vidste, at der stod en skat et sted, og de gravede ned og kom også til kjedelen. Da lå der en flåd kalv på den oven på pengene. Det vidste studenten råd til, han trak hans frakke af og lagde ved siden af og tog så denher kalv så sindig, som han kunde, og...
da.etk.DS_01_0_01256
Min Moder fortalte, at de mange Gange kunde høre Dummer inde i Isbjærg, der ligger lige Nord for Varde, og det kunde ordentlig dumre ind under Byen. Folk troede, at det var Bjærgmanden, der slog hans Kiste i Låse. Så var der en halv Snes Mænd, der vilde prøve at kaste hans Skatte op, og de begyndte på det en Nat. Men da de var komne et Sæt ned, så var...
da.etk.DSnr_01_0_00822
Der er en stor høj sydost for Frorup, som er bleven set at stå på fire gloende pæle. En mand var en gang ved at grave en skat ud af den, men fik da pludselig sin gård at se stå i lys lue. Han stræbte da blot at komme hjem, men der var alt ved det gamle. Han lovede for, at han aldrig skulde begynde at grave efter skatte tiere. V. Bennike.
da.etk.DS_01_0_01189
På gården Tarup i Farsø boede en mand, som var bekjendt for sin rigdom og gjerrighed. Et stykke fra garden ligger Skattehøj, hvorpå der om aftenen brænder lys, og der vilde han til at grave efter skatte. Hans folk prøvede derpå, men så Tarup i lys lue, og skyndte sig da derfra. Han befalede folkene at prøve for anden gang, men lige nær. Dagen efter...
Nogle Mænd var ved at grave efter Skatte i en Høj, og det hele skulde jo gå stiltiende af. Så kom der først én kjørende nok så rask med et Par Småheste. Men de blev ved at grave. Så kom der en gammel én hoppende ved en Krykke, og han sagde: »Jeg skal dig nok indlange, jeg skal dig nok indlange.« Da var der en af Mændene, der gav sig til at le og sagde:...
En Præst ved Navn Ravn grov efter Skatte i en Høj på Haverslev Mark, men blev efter den Tid, hvor han gik og stod, om det så var på Prækestolen, forfulgt af to Kalve, og han måtte så have sin Nabopræst Lassen til at hjælpe sig af med dem. Han Herred. A. B. (Fylla Nr. 33, 1872.)
På Sadelshøj bar der alle tider stået lys ved nattetider, og over den er der al tid en blålig tåge. Så besluttede beboerne af Djeld by, Sevel sogn, i forening at udgrave den, og de havde allerede fundet en stor kobberkjedel, da de så hele deres by stå i lys lue, og hvor hårdelig det end var dem forbudt at tale, kunde de dog i et så afgjørende øjeblik...
Her i Vejle Nørreskov lidt fra Vejen til Bredballe og på den anden Side af Skyttehuset har Fiskerne set et Lys stå og brænde, det kan godt sees fra Vejen. Så var der en gammel Mand, han er død og henne nu og hed Kristen Knudsen, han kunde både vise Vand og Penge, og ham fik de så til at lede efter Stedet, for de mente jo, der var en Skat skjult der, og...
da.etk.DSnr_01_0_00804
I nærheden af byen Hjørring findes 5 høje, som kaldes Klinghøje, om hvilke fortælles følgende historie: Nogle, som om natten rejste der forbi, lagde mærke til en stærk glands fra en af højene, så at den hele høj syntes at brænde i ild, og de kom derved til den overbevisning, at der lå skjulte skatte gjemte i den. Den næste dag kom folk derud, for ved...
Ovre i Rovsthøje er en Høj, som Byen har Navn efter. Den ligger nord for Byen, og når Folk gik ud fra Byen og op i Nordvest efter Udflyttergårdene, løb de altid vild øg kom langt østen for Højen. I den Høj var en Bjærgmand, og ham kunde man råbe ud, når man gik 24 Gange rundt omkring Højen og råbte: »Bjærremand brind', er du der ind'.« Vi prøvede tit på...
Lidt norden for Randbøl Kirke er der fire store Høje, som kaldes Firhøje. De ligger næsten lige i en Rad og er nu fredede. I den østerste af dem boede der nogle Bjærgfolk. En Dag vilde Folkene i Randbøl have gravet efter at se, om der ikke var nogle store Skatte i Højen. Som de nu står og arbejder, kommer der en Rytter ridende ud af Højen, og han rider...
da.etk.DSnr_01_0_00832
Her i Dalby levede en gårdmand ved navn Peder Andersen, som de gamle endnu meget godt kan huske. I hans ungkarls-dage traf det sig, at her kom en fremmed mand til byes, som forstod den sjældne kunst at kunne oplede guld- og sølvpenge, hvor man så end gjemte dem, og opsøge skatte, som lå skjult i jordens skjød. Da manden havde set sig lidt omkring her,...
Syd for Nyyårcl i Bur sogn ligger eu lille høj, som beboerne blev enige om at udgrave for at finde den skat, der lå gjemt i den. De samledes fra hele sognet. Da de havde gravet en tid, kom der en lille mand kjorende med et forfærdelig stort hølæs forspændt med to haner. Da ban kom forbi højen, slog den ene af hanerne bag ud, så stumperne af hammelstokken...
da.etk.DS_01_0_01235
I en gård i Gudmandrup, Højby sogn, findes en meget stor kobberkjedel. Den forrige ejer af gården havde en gang været i Nykjøbing,. og da han kom hjem om aftenen, så han Stenbjærg på Højby mark stå på fire gloende pæle. Der brændte mange lys i banken, og troldfolkene dandsede, men da lystigheden var på sit højeste, blev der pludselig tummel, og han hørte...
da.etk.DS_01_0_00316
Skolebørnene så nogle småpuslinger ved Mavehøj, som ligger ikke langt fra skolen. De gik så derop og så efter, men ilag de kom derop, svandt det hen, og de blev syge, da de kom hjem. Den ligger på Nørhede mark, og på den kan man stå og tælle en 15, 16 kirker. I den siges eu kong Mave at være begravet. Mændene i Nørhede blev ens om at kaste den ud for at...
Den sydligste af Jællinghøjene, Gorms høj, kaldes endnu undertiden Hjoor-hyw af de gamle folk i byen, og disse fortæller, at den skal have fået dette navn på følgende måde: I gamle dage rejste højen sig tit på gloende pæle, og man så da store skatte inde i den. Folkene i byen kom så i tanker om, at det ikke kunde være så galt at få fat i disse skatte, og...
da.etk.DS_01_0_00884
I gamle dage, da Skareklit ikke var så utilgjængeligt som nu, var der en konge, som, da han skulde i krig, samlede sine skatte sammen og gjemte dem i et meget stort guldfad, som han nedgravede på toppen af Skareklit, men da han kom tilbage, havde Vesterhavet gjort klippen utilgjængelig, hvilket den siden den tid har været, og kongeskatten ligger der...
105