Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
45 results
Danish Keywords: kjedel
De havde set lys på Havers høj her i sognet øst for kirken. Bymændene blev enige om at grave efter en skat, og de kastede og fandt en kjedel. Så brændte byen .... Jens Ravnkilde, Haverslev.
da.etk.DS_01_0_01200
I den østlige del af Tim sogn ligger et hus, der kaldes Bjærghuset. Det har fået navn af nogle bakker, som ligger der omkring, og hvori folk i gamle dage troede, at der boede bjærgmænd. For mange år tilbage i tiden blev mændene i Nordestgårde og måske nogle flere mænd fra omegnen enige om, at de en nat vilde soge efter bjærgmandens skatte i bemældte...
da.etk.DS_01_0_01171
Ved en anden lejlighed, lykkedes det dem også at få pengene. Der var kommen en gammel student, som vidste, at der stod en skat et sted, og de gravede ned og kom også til kjedelen. Da lå der en flåd kalv på den oven på pengene. Det vidste studenten råd til, han trak hans frakke af og lagde ved siden af og tog så denher kalv så sindig, som han kunde, og...
da.etk.DS_01_0_01256
I den bakke, hvorpå Vestborg fyrtårn nu er bygget, og hvor der er ruiner og volde af Visborg slot, skal der være en stor skat nedgravet. En gang havde nogle bønder fra Kolby været så heldige at finde skatten og skulde lige til at tage fat i hanken af den kjedel, hvori den lå, da der i det samme kom en karet kjorende, forspændt med seks hovedløse haner....
da.etk.DS_01_0_01219
Der var en skat i Kloonhøj. Mange var gået efter det og vilde finde den, men de gik vild til hobe. Alle Vole mænd gik en aften ud efter skatten, men de vilde gå langs byskjellet for ikke at gå vild, og så havde de en lygte med. Så kom de til at grave og kom endelig til en kjedel. Da kom der en rød kok hoppende om dem og gav vinde fra sig. Så gik lygten...
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
En student grov en gang i en høj og havde givet sine medhjælpere tilstrækkelig underretning om, hvordan de havde at forholde sig. Da de havde gravet en stund, kom en karet kjorende med seks gasser for. Da man endelig opdagede øret af en kjedel, viste sig en mandsling ridende på en lam kok. Han spurgte, om de ikke havde set et kjøretøj som det først...
da.etk.DS_01_0_01226
Der skal være en skat i Troldhøj, som ligger i Skivholme skov. To mænd fra Fajstrup - den ene hed Kvak-Mads - vilde grave efter den. Så kom de til en kjedel, og nu siger Kvak-Mads: "Se så, nu skal den F. ta' mæ hålld." I det samme kom der en stor kok op af højen og slog manden på låret, så det blev brækket, og han blev lam alle hans dage, men kjedelen...
På Tågebg mark, Mern sogn, findes en smuk høj, bevokset med store boge, som tjener til somærke. En mand har der set lys brænde og gravede i stilhed efter skatten og fandt den vistnok, ti før var han fattig, men kom sig nu dag for dag og blev velhavende. Andre folk har også set et hul i højen, som om der kunde have stået en gryde eller kjedel. Bang.
På Sadelshøj bar der alle tider stået lys ved nattetider, og over den er der al tid en blålig tåge. Så besluttede beboerne af Djeld by, Sevel sogn, i forening at udgrave den, og de havde allerede fundet en stor kobberkjedel, da de så hele deres by stå i lys lue, og hvor hårdelig det end var dem forbudt at tale, kunde de dog i et så afgjørende øjeblik...
I Hueshøj i Iglso, Flg sogn, boede der en gang bjærgfolk, som foruden denne høj ejede to andre i sognet, og dem boede de skiftevis i. En gang, da nogle karle gav sig til at grave i Hueshøj og just havde fundet en stor kobberkjedel, kom en sort høne frem og klukkede, og da de vendte sig om, så de, at Iglso stod i brand. Nu lod de kjedel være kjedel og...
I nærheden af byen Hjørring findes 5 høje, som kaldes Klinghøje, om hvilke fortælles følgende historie: Nogle, som om natten rejste der forbi, lagde mærke til en stærk glands fra en af højene, så at den hele høj syntes at brænde i ild, og de kom derved til den overbevisning, at der lå skjulte skatte gjemte i den. Den næste dag kom folk derud, for ved...
Ovre i Rovsthøje er en Høj, som Byen har Navn efter. Den ligger nord for Byen, og når Folk gik ud fra Byen og op i Nordvest efter Udflyttergårdene, løb de altid vild øg kom langt østen for Højen. I den Høj var en Bjærgmand, og ham kunde man råbe ud, når man gik 24 Gange rundt omkring Højen og råbte: »Bjærremand brind', er du der ind'.« Vi prøvede tit på...
Nogle andre højgravere havde været heldigere, ti da de havde gravet en tid, kom de til en stor kjedel fuld af penge, men på låget lå en stor sort, langhåret hund, som en af karlene løftede af og lagde på et udbredt klæde, og da de havde tomt kjedelen, lagde de ham dér igjen. Men hunden sagde til ham, som havde flyttet den: "Du tog mig så sødt og låå mig...
De var ved at grave efter penge i Dagbjærg Dås. Bjærgmanden fik en høne og en kok spændt for en bitte vogn, og så kjørte han runden om folkene, for han vilde have dem til at sige: Se! Men de holdt stand. De sagde siden, at der var sådan stank ved kjoretøjet. Så fik han det til at se ud, som Dagbjærg brændte. Da råbte den ene: "Nej se, nu brænder...
Ude i Gri?idersler boel der stod en kjedel fuld af penge. Der var to karle i Grinderslev, der kastede efter den kjedel, og de kom godt nok tilden. Så siger den ene: "Men hvordanner skal vi løfte den?" Så sauk den, da de snakkede. De havde set et lys stå og brænde der, og så gik de efter det. Æ Boel er en hede i Grinderslev, hvorpå der nu findes en hel...
da.etk.DS_01_0_01175
De gravede efter en Skat i den Høj her sønden for Kirken. Det skulde jo være stiltiende, og de kom også til en Kobberkjedel og fik den også hivet op og slæbte så af med den, idet et Par af dem fik hver ved en Side af den. Men der kom et lille Menneske bag efter dem og blev ved at følge med. Det gik og sagde og gjentog det hele Tiden: »Lad synk', lad...
da.etk.DSnr_01_0_00811
På en høj tæt ved Gravballe, Svostrup, har der om natten brændt et lys til tegn på, at her var nedgravet en skat. Mange gravede efter den, men uden nytte. To karle fra Gravballe var en aften der ude at grave. De var tavse, skjøndt der viste sig mange mærkelige ting. Først kom en gammel kjælling og talte dem til, så stod hele Gravballe by i lys lue....
Lidt norden for Randbøl Kirke er der fire store Høje, som kaldes Firhøje. De ligger næsten lige i en Rad og er nu fredede. I den østerste af dem boede der nogle Bjærgfolk. En Dag vilde Folkene i Randbøl have gravet efter at se, om der ikke var nogle store Skatte i Højen. Som de nu står og arbejder, kommer der en Rytter ridende ud af Højen, og han rider...
da.etk.DSnr_01_0_00832
Jeg har ingen steder på et lige stort jordsmon set så mange kjæmpehøje, som der for tredsindstyve år siden fandtes i den sydlige side af min fodebyes mark, Trabjærg i Borbjcerg sogn. Rækken af disse går i sydvestlig retning fra Sevel sogneskjæl hen imod Mejrup kirke, og enkelte af dem havde særskilte navne som Storehøj, Klovnhøj, Salshøj o. s. v....
da.etk.DS_01_0_01187
113