Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
14 results
Danish Keywords: forsvinde
Der var Bjærgfolk i Lindbjærg. Der blev gravet ned efter Skatte i den. Men så stod Dalsgård i lys Lue, og da de rendte efter det, var Skatten forsvunden. Anders Dal, Mammen.
da.etk.DSnr_01_0_00816
Der var en gang et par mænd, som havde hørt en pengekiste klingre i en høj. De gravede da i den for at finde skatten og ganske rigtig, de fandt også kisten. Arbejdet skulde ske stiltiende, men idet de kom til kisten og vilde tage fat på den, så de til deres forbavselse eu skikkelse som en kok, der red på en stor, sort hund. Den ene af mændene udbrød da:...
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
Der er en bakke lige oven for Vejrumbro, der kaldes Koligens bakke. Så var der to, der lagde over med hinanden at ville kaste i den; men de måtte jo ikke snakke. Den gang de havde kastet lidt, stødte den ene på en gjenstand der nede. Så siger den første: "Nu er a ved den." Da han så vilde til at sætte sit redskab ind på den igjen, var der intet, og så...
Stjærnehøj ligger sydvestligst i Ulfborg Plantage. Det er en meget anselig opkastet Høj, og man kan se, at der har været kastet meget i den, men Udbyttet har kun været lille, da man vistnok kun har fundet en Stenøgse. Man har ment, at Højen dækkede over et Gravkammer, men ved at bore i Højen på forskjellige Steder har man dog ikke kunnet opdage noget,...
Stjærnehøj ligger sydvestligst i Ulfborg plantage. Det er en meget anselig opkastet høj, og man kan se, at der har været kastet meget i den, men udbyttet har kun været en enkelt stenøkse. Der bliver ellers fortalt, at der gjemmes en skat i den. En gang vilde mændene i Lystbæk-gårdene prøve på at finde den og var godt i med arbejdet. De var komne så vidt,...
I Funder Nørhede ligger Bjærghøj. Medens Kristen Pedersen var lille og passede sin faders kreaturer, sad han offe oppe på højen og spillede kort sammen med nogle andre børn. De havde flere gange hørt nogle inde i højen rumstere med en kiste, hvis låg de gjentagne gange horte blive slået i. En dag sad de som sædvanlig oppe på højen med deres tidsfordriv i...
På en af Høgsteæboernes jorder ligger en meget stor sten, som går under navnet den grå sten. Her skal ligge en skat skjult, som bliver bevogtet af en hovedløs rytter på en hovedløs so. Dog somme tider skal han nok have en sortringet kalv at ride på, men så forsvinder han altid, så snart nogen får øje pà ham. Det har også hændet sig mange gange, at folk...
Et Par Karle fra Mjøls havde været her i Byen, og da havde de hørt fortælle, at det just var Midsommeraften, og når de nu gik hjem og kom forbi Skedebjærg, vilde de Klokken 12 se et Lys skinne imellem nogle Høje inde i Skoven, og der, hvor det Lys stod, lå en Skat begravet, som kunde hæves netop den Aften. Men der måtte ingen af dem tale et Ord, imens de...
da.etk.DSnr_01_0_00835
På Blendstrup mark ligger lige tæt ved hinanden tre høje, der bærer navnet Trimler høje. På den ene af disse høje var der flere gange bleven set lys brænde. Nu var der to mænd dér i byen ved navn Søren Graver og Søren Folsing, der besluttede at grave i den ved nattetid, da de formodede, at der vel nok måtte ligge en skjult skat begravet der. De blev...
da.etk.DS_01_0_01252
En Morgen tidlig, inden det blev Dag, da sad der en Pige i Østerloft og malkede, og da Kreaturstalden er nær ved Laden, som det jo gjærne er Tilfældet, så tykkes hun, ligesom hun hører noget, der pusler der inde. Hun var ikke så dristig ved at se derind, men går lige godt derhen og lukker op, og da hun nu ser derind, så kan hun lige skimte, der står en...
På Bornholm er mange steder skatte og penge nedgravede i urolige tider. Der brænder matte lys Frue nat, og når man den nat går ud, kan rnan da finde slige sager. Man skal gå ud, før solen går ned, og skal ikke komme tilbage før efter solopgang. Man må ej mæle et ord, al den tid fra man går ud af sin dør, til man går ind igjen. To mænd går ud for at lede...
Ved Vamdrupgård har der i gamle dage stået en borg på en liden 0, der nu udgjør en del af haven. Dens sidste ejer var grev Plessen, der faldt i det 17de århundrede i krigen mod de Svenske, men hans frue udholdt endnu som enke i tre uger en belejring af fjenden, forsvarede borgen med heltemod, og da den til sidst brændtes, døde hun og hele den lille...
Det var på gården Østertoft i Stadil, at de så tit havde hørt noget galt ude i laden. Så traf det en aftenstund, at pigen var ene hjemme, og som hun så kom ud for at malke, var der en ko, som havde kælvet. Hun gik da ind i laden for at hente en tot hø, og da så hun tydelig en rød krigsmands-skikkelse stå der inde ved en stor pæl. Hun blev så angest, at...
36