Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
16 results
Danish Keywords: dyb
På en mark i Skallebjccrg, Hårby sogn, er der en høj, som kaldes Kokhøj, og da der i den skulde ligge en skat begravet, var der en gang nogle, som vilde finde den. De grov så længe, til de stødte på en kiste, på hvis ene ende der stød en kok. Som de nu havde fået fat på kisten og vilde til at trække den op, kom de til at se op efter Højrup by, der ligger...
da.etk.DS_01_0_01186
1224.. I en høj ved Markskjælbcek, mellem Fol og Harreby, grov en gang nogle mænd efter en skat. Mens de arbejdede, så de Harreby i brand. De agtede dog ikke derpå, men fortsatte gravningen. Da kom der en karm kjorende, forspændt med fire mus. Også dertil tav folkene ganske stille. Der efter kom én ridende på en stumphalet kok og spurgte : "Har I ikke set...
da.etk.DS_01_0_01224
Om Gjebjærg (Gedebjcerg) i Volstrup sogn fortælles, at der skal ligge en &kat begravet i en kobberkiste, som nogle mænd fra Ølcsenliede en gang gravede efter. De gravede i flere dage og fik kisten så højt, at de havde fat i det ene håndtag. Da udbrød den ene af mændene: <Nu får vi den!" Så gik håndtaget af kisten, og den sank dobbelt så dybt, som...
I Mejlby i Stadil ligger Bavneboj. Det var et almindeligt sagn, at i den boede en bjærgmand, der ejede mange penge. Den mand, der ejede jorderne, som højen lå på, fik sin nabomand til at hjælpe sig med at udgrave højen, og det skulde ske st.-Hans nat og stiltiende. Det gik ret godt med gravningen, kun undrede de sig over, at der hele tiden gik en kok...
Der boede bjærgfolk i Kildebjærg i Tommerup sogn, og de kunde ikke tåle at hore den store kirkeklokke ringe i Tømmerup kirketårn. De gik derfor en dag op i tårnet og bar klokken ned i højen. Det vilde sognefolkene imidlertid ikke finde sig i, og da de fik at vide, at de vel kunde grave den op igjen, når de bare kunde tie stille under arbejdet, begyndte...
da.etk.DS_01_0_01181
Her i Dalby levede en gårdmand ved navn Peder Andersen, som de gamle endnu meget godt kan huske. I hans ungkarls-dage traf det sig, at her kom en fremmed mand til byes, som forstod den sjældne kunst at kunne oplede guld- og sølvpenge, hvor man så end gjemte dem, og opsøge skatte, som lå skjult i jordens skjød. Da manden havde set sig lidt omkring her,...
Ved Byen Sem, Mariager-Egnen, ligger en Sø, og nord for den ligger en meget stor Kjæmpehøj, som hedder Sem Møgelhøj. Beboerne i Byen blev en Gang enige om at grave Højen ud og så dele Skatten, som de fandt. Der gik nemlig Sagn om, at der lå en Skat begravet i Højen. De begyndte at grave, men hver Nat skød det sammen igjen. Den tredje Nat blev der et Par...
da.etk.DSnr_01_0_00914
En Mand i Byen Øgsenhede havde flere Aftener set Lys brænde på en Høj i Nærheden og sluttede heraf, at der måtte ligge en Skat begravet i den. Han og et Par af hans gode Venner i Byen blev nu enige om at ville opgrave Skatten. En Morgen før Solopgang indfandt de sig ved Højen og begyndte at grave. De fandt virkelig også en stor jærnbeslået Kiste og var i...
da.etk.DSnr_01_0_00834
Endnu findes i Heden en stor Høj, hvorpå har været et hedensk Alter, som kaldes Hinderhøj, og har sit Navn efter den almindelige Tradition heraf. Man havde mærket Spøgeri derom, så at Folk, som måtte passere Landevejen til Ålborg, som går digt der forbi, bleve deraf hindrede i deres Rejses Fortsættelse og fore si fabula vera vild, hvoraf man sluttede,...
da.etk.DSnr_01_0_00817
En halv mil osten for Ishøj ligger en by, som hedder Hundie. Der har kong Hunding haft sin kongeborg, og byen er kaldt efter ham. En mand på Ishøj mark fortæller, at i hans drengedage var borgvoldene til endnu. De var meget høje, men fandtes kun på den nordre og søndre side af den plads, hvorpå borgen har ligget. Man pløjede i lang tid sten og tegl op....
da.etk.DS_04_0_00006
Nord for Fjande nede ved fjorden ligger der tre gårde, som kaldes Nbr-Fjande. Lige oven for gårdene mod syd ligger der en langagtig, rund høj tæt ved vejen og ganske alene. Det er vist nok en kjæmpehøj. Den kaldes Skindbjærg, og der fortælles det samme sagn om den, som om Stjernehøj i Ulvborg hede. Det var en gang, at NørFjande-mændene blev enige om at...
Hos en bager i Kalundborg var en gang en dreng i lære. Som han en nat lå i sin seng, kom der en skikkelse ind til ham og fortalte ham, at der lå en skat nedgravet der i gården, og betegnede stedet nøje, samt pålagde ham, at han skulde sørge for, den blev gravet op. Om morgenen fortalte han også folkene det, men de lo kun ad ham og brød sig ikke derom....
På Rønbjærg Hede eller på Lavhede nordvest for Skalle Sø ligger en anden lille Sø, der hedder Ægge Sø, som vel i det højeste kan være en halvanden Tønde Land stor. Den har Form af et Æg og har deraf fået sit Navn. I Svenskekrigens Tid vilde Herremanden på Kjærgårdsholm (Håsum S.) gjemme sit Sølvtøj og andre Kostbarheder for Fjenderne. Han gjemte dem i et...
da.etk.DSnr_03_0_01363
Da der flere gange var set lys på kong Magnus høj på Kongerslev hede, besluttede tre mæud en aften at følges ad med hver sin spade for måske om muligt at finde en skjult skat i højen, men nu var de enige om, at ingen af dem måtte sige et ord, så længe de gravede ; ti den slags ting skal al tid forrettes under dyb tavshed. De tog nu fat på arbejdet, men i...
da.etk.DS_01_0_01253
Sådan var det en vinteraften 1846, jeg gik fra Tyrrestrup til Ås. Som jeg lige kommer på banken oven for byen, hører jeg en lyd som af musik, eller som det kunde være jærnstænger, der slog mod hinanden. Det var månelyst, så jeg kunde se ud ad vejen, at der ingen kom kjørende. Som jeg når byen, tykte jeg, lyden kom fra en dam ved byen. Da isen kunde bære,...
da.etk.DS_02_J_00367
På en høj holm, der ligger midt i en dyb dal, øst for Tøstrup kirke på Ski ff ard mark, lå forhen et gi. slot. Til det var der sejlads fra Kolind sund. Slottet var ellers omringet af tætte skove, og her huserede en hel flok rovere, som plyndrede dem, der færdedes ad vejen mellem Randers og Grenå, ikke så meget i slottets nærhed som i Fjelds skov, Gjesing...
45