Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
17 results
Danish Keywords: bjærgmand
I den østlige del af Tim sogn ligger et hus, der kaldes Bjærghuset. Det har fået navn af nogle bakker, som ligger der omkring, og hvori folk i gamle dage troede, at der boede bjærgmænd. For mange år tilbage i tiden blev mændene i Nordestgårde og måske nogle flere mænd fra omegnen enige om, at de en nat vilde soge efter bjærgmandens skatte i bemældte...
da.etk.DS_01_0_01171
På Sadelshøj bar der alle tider stået lys ved nattetider, og over den er der al tid en blålig tåge. Så besluttede beboerne af Djeld by, Sevel sogn, i forening at udgrave den, og de havde allerede fundet en stor kobberkjedel, da de så hele deres by stå i lys lue, og hvor hårdelig det end var dem forbudt at tale, kunde de dog i et så afgjørende øjeblik...
I Dagbjærg Dojs var der i gamle Dage en Bjærgmand, der var så umådelig rig. Beboerne havde tit tænkt på at få hans Penge fra ham, og så gav de dem omsider til at grave efter dem en Aftenstund. Da de kom til Skatten, så de en Mand komme kjørende runden om Bjærget med en Kok, der var spændt for en bundløs Træsko, og han råber: »Hejj howw! Dawbjære stoer i...
da.etk.DSnr_01_0_00818
Ovre i Rovsthøje er en Høj, som Byen har Navn efter. Den ligger nord for Byen, og når Folk gik ud fra Byen og op i Nordvest efter Udflyttergårdene, løb de altid vild øg kom langt østen for Højen. I den Høj var en Bjærgmand, og ham kunde man råbe ud, når man gik 24 Gange rundt omkring Højen og råbte: »Bjærremand brind', er du der ind'.« Vi prøvede tit på...
Min Fader fortalte, at de en Gang var ved at kaste efter en Bjærgmand i Snede. Men det skulde jo være tiende, ellers var Arbejdet ingen Nytte til. De havde fået gravet så vidt, at de kunde nå til en Kiste med Spaden. Men så kom der en Kok hoppende op fra Kisten og slog Skide, og det gav de dem til at grinne ad, og én af dem sagde: »Det var da en sær...
da.etk.DSnr_01_0_00828
Gamle Ane Marie Klavses har fortalt min Moder, at når de skulde så Tarre forhen, så skulde de op, inden det blev lyst, for at flytte Hestene. De skulde da forbi æ Skrufhøj (æ Skruf kaldtes Krattet Sønden for Gånsager, og den Høj, der lå i det Krat, kaldtes Skrufhøj). Her hørte de så Bjærgmændene slå deres Kiste i. Det sank i deres Knæben, når de hørte...
I Mejlby i Stadil ligger Bavneboj. Det var et almindeligt sagn, at i den boede en bjærgmand, der ejede mange penge. Den mand, der ejede jorderne, som højen lå på, fik sin nabomand til at hjælpe sig med at udgrave højen, og det skulde ske st.-Hans nat og stiltiende. Det gik ret godt med gravningen, kun undrede de sig over, at der hele tiden gik en kok...
Ovre i Dover Sogn i Dover Hede mellem Svejstrup og Hemstok boede en Bjærgmand i en Høj. De var ved at grave ham ud og var komne så vidt, at de var lige ved Pengekisten. Så gjorde Bjærgmanden sig i en rød Kok og gik og spankede der oppe på Højen, og så slog han en vældig stor Vind. Det lo Folkene ad, de kunde ikke længere dy sig. Så var det forbi. Om...
I Stenderup var en Høj, hvor der boede en Bjærgmand. Han kunde slå hans Kiste i Låse, så det gav et Dunder, og de kunde aldrig holde Hestene tøjrede i Nærheden. Karlen i Gården havde set denher Nisse, og så kom han og en anden Karl i Tanker om, at de vilde grave i Højen efter hans Kiste. Den første Dag de gravede, var der flere der ude at se på det, og...
Nord for Fjande nede ved fjorden ligger der tre gårde, som kaldes Nbr-Fjande. Lige oven for gårdene mod syd ligger der en langagtig, rund høj tæt ved vejen og ganske alene. Det er vist nok en kjæmpehøj. Den kaldes Skindbjærg, og der fortælles det samme sagn om den, som om Stjernehøj i Ulvborg hede. Det var en gang, at NørFjande-mændene blev enige om at...
Vest for gården Dal på Gammelbij mark i Biiujirc sogn ligger nogle sandbanker, som almindelig kaldes Gnidcpottesande; der skulde der nok i gammel tid have boet en bjærgmand. I Gammelby, hvor der deu gang lå flere gårde samlede, mens de nu er udflyttede, kunde man tit se lys brænde over de banker, så der måtte bjærgmanden jo have sin skat. Bymændene blev...
da.etk.DS_01_0_01249
De kastede til en Bjærgmand, og det skulde være tiende. Så kommer de til hans Kuffert og bliver ved at kaste, til de kan se hele Krammet. Med det samme står der en Kok lige oven på Kufferten, og han slår en stor Skid. Så siger den ene af Mændene: »Da har a Fanden ta' mig aldrig hørt, en Kok har slået en Skid nærere.« I det samme sank Kassen. Så bliver de...
da.etk.DSnr_01_0_00842
Om Højslev kirke fortælles der, at da man vilde bygge den, havde man dertil valgt et sted, hvor bjærgmanden havde sin bolig. Han fortornedes over, at man således forstyrrede hans fred, og rev derfor det ned om natten, som man havde opført om dagen. Man indlod sig i underhandling med bjærgmanden, og han lovede ej alene at lade arbejderne være uforstyrret,...
På marken nord for Jandrup ligger to høje, hvori der har været bjærgmænd. Den ene kaldes Lerpotshøj, fordi den ligger i et stykke fællesjord, hvor der er lerpytter. Den anden kaldes Påhøj. To mænd gravede en gang efter skatte i Lerpotshøj. Jandrup by i lys lue. Så sprang der to vildsvin ud af højen. Menende, at vildsvinene også var værd at tage med, og...
På Øen Fur ligger på den nordlige Side en stor Sten, Rødstenen. I den vestlige Side er et Hul af Udseende som en almindelig Ovnsmunde. Der inde boede en Bjærgmand, og hver Juleaften havde han hans Guld- og Sølvtøj ude på Grønningen ved Stenen. Det var nemlig den eneste Tid i Året, han kunde få det ud. Men den Aften var der også en meget stor Rigdom at...
Da Højslev kirke skulde bygges, blev det revet ned om natten, som de byggede om dagen. Det opdagedes, at en bjærgmand, som boede i nærheden, gjorde det, Og arbejdsfolkene gjorde da den akkord med ham, at han skulde bygge kirken og tillige indlægge så meget guld og sølv en steds i den, at den igjen kunde bygges op for, når den brændte eller blev...
da.etk.DS_01_0_00860
Der var et skrækkeligt spektakel ved de to høje i Bække, der ikke må slettes ud. Der var et par svin, som slæbte med en stor kjæde, men folk kunde aldrig få dem at se, for når de kom i nærheden, var spøgeriet væk. Børn turde aldrig komme der i nærheden. Der stod også to lys og hvippede op og ned imod hverandre, te gnisterne kunde flyve fra dem, og vi...
42