Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
148 results
Danish Keywords: spøgeri
Hvor der tidligere har været Kirkegård i Maribo, er der nu en Gjæstgivergård. Der var min Bedstefader Staldforpagter, og min Moder og hendes Søskende havde et lille Kammer ved Siden af Stalden, hvor de sov om Natten. Det kunde da somme Tider hænde, at de vågnede ved et Spektakel, og de kunde se Skygger af Mennesker, som sad der inde og gik omkring der,...
Spøgeriet i Krejbjærg Grundvad blev sat hen i nogle År, men kom så igjen. Sådan kunde det sættes hen nogle Gange, men så ikke mere. Det er nogle År siden, det sidst skete. Krejbjærg S., Rødding H. Jakob Olesen, Giver Mark.
da.etk.DSnr_05_0_00896
En skolelærer i Vester-Kjærby, som ikke vilde tro på spøgeri, var en nat ude at ride, men blev af spøgeriet flere gange sat af hesten og ned i grøften, og hans klæder kom til at se ud, som de var flængede. Bag efter sagde han så meget: "Noget skidteri er der!" men han vidste jo ikke, hvad det var. jakob rasmussen,stensby.
En mand, der havde begået et mord, uden at hans udåd blev opdaget, blev begravet. Natten efter bemærkede tårnvægteren, at den døde står op af graven kl. 11, slænger ligdragten på graven og vandrer frem og tilbage mellem kirkegården og galgen til kl. 12, da han atter tager ligdragten på og synker i graven. Vægteren mælder spøgeriet til øvrigheden, som så...
En fattig Husmand boede tæt ved en Skov og arbejdede hver Dag hos en Mand, der boede på den anden Side af Skoven. Men han turde ikke gå gjennem Skoven hjem om Aftenen, da der fortaltes meget om Spøgeri der inde. Så var det en Løverdag Aften, det var blevet meget senere for ham end sædvanlig, da tog han Mod til sig og gik. Midt i Skoven hørte han en...
Der ligger en Gård i Bandsbøl, Ballum, hvor Manden døde for en Tid siden. Konen var allerede død. Hver Aften ved Midnatstid kom der da noget hen til et Skatol, hvor han havde haft sine Penge forvart, og blev ved at lukke Skatollet op og i, men ingen vidste, hvad det var. Da man fik Papirerne set efter, viste det sig, at han skyldte en Mand nogle Penge,...
Præsten i Spentrup skulde hen til Dyrby (Gassum S.) at mane én, og Karlen, der kjørte for ham, hed Mikkel. Da de kom hjem igjen .... vilde han se, hvordan Vognen kunde stå på de tre Hjul, og der var en bitte Sprække i Stalddøren, han kikket ud af. Men så tog det Ovret af Laden og det halve af Præstens Skjæg. Han fik alligevel Mon med Spøgeriet. De kjørte...
I en Gård i Ungstrup var det slemt med Spøgeri og sådan noget Skidt. De måtte have Bud efter Præsten, og da han kom, lukkede han sig inde i det Kammer, hvor Spøgeriet var særlig slemt, og låsede Døren efter sig. Men en Pige, der tjente på Gården, var nysgjerrig og vilde gjærne se, hvad Præsten tog sig for. Hun kikkede da gjennem Nøglehullet, men nu blev...
En Mand gik en Aften gjennem Gjedsø Hute, og så faldt han og kunde ikke komme op igjen. Hver Gang, han forsøgte at rejse sig, var det, ligesom der var noget, der tog fat i hans Ben og trak, så han ikke kunde komme op. Sådan har han selv fortalt. I Klinken er der tit set noget hvidt Spøgeri. David Johan så det en Nat og kom hjem og var rent fortumlet. Men...
Den bæk, der løber tværs igjennem Strandby sogn, har forhen været langt mere vandrig, end den nu er, og har kunnet drive en vandmølle, der kaldtes Lille-Mølle. En gang i den tid tjente der i møllen en karl, som tit om aftenen havde ærende til nabogårdene. Der lå et gangbræt over åen, som han skulde gå over på, men hver gang han kom tæt dertil, hørte han...
I den sydligste af krogsgårdene boede en mand ved navn Mejer. Mens han ejede gården, var det rent galt med spøgeri. Undertiden hørtes et frygteligt spektakel, navnlig i det østre hus, eller man hørte håndkværnen gå om natten. I hestestalden skal endnu findes en bås, hvor der aldrig kan stå nogen hest bunden om natten. Den afdøde ejer Henrik Gyllings...
da.etk.DS_05_0_01674
På en gård i Erritsø, der hedder Elkjær, var der meget spøgeri. Hunden kom og kradsede malingen af dørene for at ville ind, og hylede slemt, hestene sparkede og tumlede i stalden o. s. v. En gang, karlen stod og følte efter, om de var bundne, og derfor tog i grimeskaftet, tog han om en menneskehånd. Så fik de det spøgeri gravet ned ude på marken et...
da.etk.DS_05_0_01670
En jyllandskarl rejste til Rømm, hvor han kjøbte sig et hus, der var så berygtet for spøgeri, at ingen vilde være der. Men han tænkte ved sig selv: "Det går nok." Første nat, da han lå i sengen, hører han også, at det giver sig til at dundre løs. Så stod han op af hans seng, gik hen og lukte døren op og råbte så med kraftig stemme: "A har kjøbt mit hus...
I Tistrup præstegård var det slemt med spøgeri. En gammel kone mea en hvid kappe og et nøgleknippe hængende ved forklædet kom og kigede ind under sengeomhænget, hvor præsten R . . . . og hans kone lå. Siden kom der også en gammel mand derind, men præsten stod op, fulgte efter spøgeriet og dundrede i bordet for det, om han dog ikke måtte have fred i sit...
I Vinderslev er en bæk, som kaldes Øde mølle-bæk, og der er en bro, som kaldes Ødemøllebro. Der er noget spøgeri; når det kommer over den bæk, så klager det sig. En gård ligger lidt der oven for, og der står manden ude i porten og hører spøgeriet klage sig. Så siger han.' "Du skulde have faret ordentlig i dit levende live, så kunde du have haft det godt...
Visselsbjærg i Alslev har været en stor herregård med vindebro og grave. Der var et bitte hus til nør i gården, og det var der al tid en stor hængelås for. Der inde var et kar hvælet og muret fast, og under det var noget spøgeri nedmanet. En ejer, der hed Thomsen, ryddede karret ud og brugte huset til fårehus, og så fløj spøgeriet op over marken og...
I gamle dage såes det forhenværende herskab på Visborg kjøre om natten ind ad vejen til Kolby i en vogn, forspændt med 6 pommerkokke, og denne var ikke god at møde for den vejfarende, hvorfor han tyede over på marken, ti hvor leen havde gået, kunde spøgeriet ikke forfølge ham. Det råbte da til ham: "Følg boren og ikke skåren," men det agtede han ikke på...
da.etk.DS_05_0_00301
En mand fra Vejrum gik en aften fra Villemose i Vejrum til Avsumgård. Da han lige havde overskredet æ Kåstdige, som på dette sted begrændsede Avsumgårds mark, så han pludselig, at der jog en flammende ildvogn trukken af tre ildrøde hunde i kreds om ham, og det syntes ham, at det sælsomme kjøretøj gjorde kredsene mindre og mindre. .Næsten vanvittig af...
Fra Nørtorp i Rautr har spøgeriet kjøren gjennem en dal i Øster-Vandet, der kaldes Hjardal, op til Sjørring volde ved nattetid, og det kjorer der endnu. Kn mand kom ridende og kunde ikke komme videre, da hesten standsede og veg til siden. Han fornam da stjærten af spogelsevognen. niels vig, ø.-vandet.
I Rogntved i Ug ilt hørte man for en 70 År siden, at der om Natten blev hældt flere Kar Vand i en Kobberkjedel, der havde været brugt til Brændevinsbrænding, men om Morgenen efter var der ingen Ting at se. Der rumsteredes også med Kar og Baljer i Bryggerset, og en gammel Kvinde, der var i Gården, udbrød, når hun gik der ude, og Karrene begyndte at flytte...
398