Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
71 results
Danish Keywords: smide
Den kloge Præst i Hundslund kjørte ad Vejen fra Odder til Oldrup, og da han kom til et Sted, hvor der har ligget en Kirke, der kaldes Ulv Kirke, gik Vogntøjet i Stå, og Kusken kunde ikke kjøre af Flækken. Så siger Præsten: »Tag det nærmer Baghjul af og smid det op i Vognen.« Så kunde de kjøre. Odder S., Hads H. Erik Lund, Halling.
da.etk.DSnr_05_0_00510
Pastor From i Kristrup og Hornbæk stod i et uvenligt Forhold til Menigheden, og derfor vilde han ikke begraves på Kristrup Danske Sagn. V. 9 Kirkegård, men kom til Hornbæk. Nu kommer han hver Nat som en sort Hund med en hvid Stribe om Halsen. Han løber over til Præstegården og gjør et Ophold der, og så løber han tilbage igjen. Han levede i mange År...
Der boede en Kone nede fra Sønderjylland i et Hus i Vons/W, hvor der var Spøgeri. I det Hus havde før boet en Kone, som havde stjålet nogle Penge og gjemt dem oppe på Loftet ved Taget. Efter at hun så var død, så denher sønderjyske Kone hende, hun viste sig for hende en Nat og sagde, at de Penge var der og der, og hun havde stjålet dem og fortalte også,...
En Præst i Kirkeby i Råager kom en Aften ud til sin Karl og sagde til ham: »Nu skal du spænde for, og så skal du kjøre med mig så længe, til jeg siger, du skal holde.« De kjørte så, og endelig siger Præsten: »Hold nu!« Så stod han af. »Nu skal du holde her så længe, til jeg kommer og siger til dig: Kjør i Guds Navn.« Dermed gik Præsten. Der kom nu flere...
De gamle ejere af Sandholt, der stod balsamerede i prægtige kister i Lyndelse kirke, blev i begyndelsen af dette århundrede optagne for at nedgraves på kirkegården. En arbejder stjal en del kostbare ting og ligtøj, og siden havde han ej rigtig ro, og de gamle herrer spøgte af og til for ham. Han var fortrydelig over, at hans kone aldrig så noget, og...
På Vejen mellem Sørup og Dysted i Sydsjælland gik en Gang et Spøgelse med et gloende Læstræ på Nakken. Hvem, der mødte ham, blev smidt i Vejgrøften. Opt. af Mikkel Sørensen. Toksværd S., Hammer H.
Et Sted i Øsløs Sogn er en Stendynge, som man smider en Sten til, når man går forbi. Det skal være en Selvmorders Grav. Øsløs S., Vester Han H. Læge Roelsgård, Vejle.
da.etk.DSnr_05_0_00531
Lige øst for Bulbjærg lidt inden for Strandkanten går en Standvej, og ved Siden af den ligger en Stendynge, som almindelig kaldes Kaptainens Grav, og enhver, som kommer der forbi, smider en Sten til Dyngen. Læge Roelsgård, Vejle. Lil S., Vester Han H.
da.etk.DSnr_05_0_00530
Pastor Winther i Nagbølle var mange gange ude at mane; men måtte hver gang smide en skilling, for han var ikke helt retfærdig. (Nu kommer historien om de tre hjul.) De væltede nemlig på hjemturen, og så skulde kusken tage et hjul af. g. n. bugge.
da.etk.DS_05_0_00735
På Tolstrup mark, en 500 alen sydost for byen, ligger en stor høj. Hver nat klokken 12 kommer en mand kjørende i en karet med 6 hvide hovedløse heste hen til en anden høj på Ålsø mark, nordost for Alsø by. Kommer man kjørende der forbi, når kareten kommer, bliver man smidt af, og ridende bliver også smidt af. Men gående folk gjør det ingen ting. lyncby.
da.etk.DS_05_0_00294
Når man ribber fjer, må man ikke klippe den yderste pyt af, .ti så kommer Pytmanden efter den, der smider ribberne ud, da han nemlig betragter pytterne som sin lovlige ejendom. grete, selsinggårde ved n. p. o.
da.etk.DS_05_0_00170
Der var Spøgeri i Skallerup Præstegård. Vi havde en Karl, der forud havde tjent i Præstegården som Kusk, og han fortalte, at når nu Karlene lå i deres Kammer om Natten i den østre Længe, så kunde de næsten hver eneste Nat høre sådan et Spektakel på Loftet, det var, som de kunde måle Korn op og smide med Skjæppen, så de turde ikke ligge der, undtagen de...
da.etk.DSnr_05_0_00489
Kristrup præst løb her på vejen som en sort hund, og han løb til Viborg domkirke. Han har haft hans hvileplads under vejs her i byen (Kvorning). Den gamle jordemoder i Hammershøj havde truffet ham flere gange, når hun var ude at kjøre om aftenen. Så en gang talte hun ham til på vejen uden for hendes bolig og spurgte ham om, i hvad anledning han færdedes....
Imellem Skibsted og Svejbæk har de kunnet se to Ryttere komme ridende i fuldt Firspring om Natten med et Lig imellem sig, og de smider det ned i en af Søerne der inde. Det er jo noget Spøgeri, der går efter en Misgjerning, som en Gang er bleven udført der inde. Der er et Kvindfolk put ned i det døde Hul, som findes imellem Rodebæk og Kristen Sørensen...
Min Fader fortalte meget om en Vandmølle i Tømmerby, der hed Meldmølle. Der var meget Spøgeri i den Mølle, og det varede ved i flere År. Bordet i Stuen blev væltet omkring til alle Sider, og de store Møllesække, ja, endogså Træsko og andre Småting, blev lige sådan smidt omkring, ingen Ting kunde ligge stille. Der blev sat fire Mænd på Vagt der hver Nat,...
En Præst nede i Omme var så god til at mane. Så kom der en til ham og vilde have en Gjenganger nedmanet. Men han kunde ikke, inden han fik kjøbt en Kage at smide bag over hans Hoved. Da han fik den, så kunde han. De havde en Degn her, som også kunde mane. A tjente den Gang i Møbjærg, da a hørte det. Sønder Omme S., Nørvang H. Kirsten Marie...
da.etk.DSnr_05_0_00387
En Pige i Brejnholm Mølle skal have født et Barn i Dølgsmål og dræbt det og smidt det for en Orne. Det er Hovedet af den, der findes der endnu. Siden har det spøgt der. Der er en Dør, som ikke nogen Tid kan holdes lukket. Det Hoved blev en Gang af en ny Ejer smidt i Mølledammen, men de måtte op om Natten og have det fisket op igjen. Der er også andet...
da.etk.DSnr_05_0_00278
Der fandtes to Menneskehoveder i en Kjælder i Store-Kjøbeskovgård. Det var af to Brødre, som havde dræbt hinanden, fordi de begge vilde have en vis Pige. Knivene, de skar hinanden ihjel med, blev smidt i en Brønd i Haven, og Lyden deraf kan endnu stundom høres. Hovedpanderne såes også undertiden stanges mod hinanden, men omsider blev disse Hoveder lagt i...
da.etk.DSnr_05_0_00275
Der er én nedmanet ude ved Vilslev spange. Provst Nebelrød i Vilslev prøvede det først, men han fik hans død over det. Kaskjetten vilde nemlig blæse af ham, og da han så greb etter den, vred han armen af led, og der slog sig benedder til. Han gik ud og kaldte på Mads (der siden kaldtes Mads Præst, for det han tjente ved præsten), han skulde spænde for og...
En aften kjørte a og min broder hen ad vejen til Hammershøj. Med ét så blev a smidt ud af vognen og sat ned på vejen uden at støde mig det mindste. Bag efter kom min broder den samme vej, og så løb hestene med vognen. Han kom op, og så stod de lige med ét ganske stille på denher side Galgebakken. Så kom a også derhen, og vi satte os op. Da skred der en...
da.etk.DS_05_0_01990
173