Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
81 results
Danish Keywords: pæl
På Tranekjær slot spøgede en gang en frue, så ingen kunde være der. De sendte da bud efter to præster: Jørgensen i Bøstrup og Schjødte i Snøde, men det havde nær gået dem galt, for de kunde ikke svare på hendes spørgsmål. Det mærkede præsten i Tranekjær, endskjøndt han lå hjemme i sin seng, han stod straks op og gik ud til karlen og befalede ham at gå...
Munken er trajen ned i et Morads ved Ibæk, mellem Ibæk og Munkebjerg, og der er en Pæl over ham. Men han kommer op hvert fjerde År. En Morgenstund, da Pigerne fra Vinding kom ned og malke Køerne, som græssede i Skoven, fandt de 18 Køer hængende ved Hornene oppe i Træerne. De var komne ind på hans Rettighed, og så havde han taget dem og hængt dem op, for...
da.etk.DSnr_05_0_00346
Nedmaning af fruen på Sneumgàrd. Bud til Allerup præst. Han turde ikke, ej heller omegnens præster. Fik endelig én nord for Varde, der tog sin søn med, som nylig var hjemkommen fra den sorte skole. Han fik gårdens snedker til at danne tre tynde brædder, som blev lagt på bordet, sådan at omtrent det halve nåede uden for. Dernæst tændte han fire lys, de...
da.etk.DS_05_0_00617
En Krigsråd Ankjær på Hvilsbjærggård gik igjen. Han var en underlig gammel en, og Folk var rædde for ham. De sagde, at han havde forsvoret sig til Fanden, og efter at de havde ført Liget til Kirkegården, så Pigen om Aftenen, da hun skulde malke, at han stod og klappede sin Ridehest. Det løb hun ind og sagde til Datteren. Hun blev vred på Pigen derfor og...
da.etk.DSnr_05_0_00343
Nogle Drenge løb på Is i Degnekonemose, og så rorte de ved Pælen, som stod der. Da sagde det der nede: »Rokke rokke rokke I Ida Gjertrud Kirstine Møller, l'tterslev. Horslunde S., Lollands Nørre H.
da.etk.DSnr_05_0_00448
Nede hvor Møddingstedet var i Hans Peter Andersens Gård i Rump, i den søndre Side af Gården, der stod en Pæl, men den sad ikke ret meget oven over Jorden, og under den var én nedmanet, og ingen turde vove at tage den op. De sagde, han skulde have slået én ihjel, og så havde en Præst nedmanet ham der. Branderup S., Haderslev Vester A. Ane Andersen, Rurup.
da.etk.DSnr_05_0_00445
Ved Høgholm -. enten i haven eller på engen tæt ved, står en pæl, der rager noget op over jorden. Når man om aftenen slår den ned i jorden, er den om morgenen vokset lige så langt Op igjen SOm før. lærer j. holst-rasmussen, Tirstrup.
da.etk.DS_05_0_01967
Der stod en pæl ude i Magerkjær, en eng, der er her lige neden for, og under den var der én nedmanet. Når Anders Mortensen gik hen og rørte ved den, sagde det under pælen: "Rok i rok !" jens pedersen, jævncyde.
da.etk.DS_05_0_00797
Søren Bjærg fortalte, at han havde set en pæl, som var sat ned over én, der var manet ned. Det var en egepæl, og der var så meget latinsk skrift gravet ud i den. Ingen kunde læse den skrift. En mand hug den af og kom den i ovnen for at bage ved, men han blev syg og døde. kristen ebbesen, egtved.
da.etk.DS_05_0_00778
Den gang jeg tjente i Haslum præstegård, hørte jeg fortælle, at en præstemadam, der havde været så slem til at gå igjen, var manet ned i kjælderen. De sagde også, at der stod en pæl endnu at se der nede, men jeg kom aldrig så langt ind i kjælderen, at jeg fik den at se. k. m. rasmussen.
da.etk.DS_05_0_00776
I Bramstrup er en kvinde manet ned ret inde i stuen, og en pæl er sat ned over hende. Hun hed Luudorret. I Voldum præstegårds kjælder er også én sat ned. mariane nielsdatter, skader.
da.etk.DS_05_0_00684
En gammel Greve eller Grevinde på Tranekjær skulde gå igjen. Der ligger en Mose, som kaldes Tuemose, et lille Stykke nordvest for Gården, og der skal han være bleven sat ned. Der var tre, som skulde have mødt der den Aften, men den tredje var ikke rask, og derfor kom han ikke med. De var fra Snøde og Bjødslrup og Tranekjær, og han fra Tranekjær var den...
da.etk.DSnr_05_0_00328
En frue på Essenbækgård gik igjen. Så kommer hun til røgteren, der var ved at røgte ind, og siger til ham, at der skulde stå sådan et stort slag på gården i aften; men havde det ikke været ham, den sortmusset hund, der kom over Sønderbro, så skulde hun nok have tumlet dem. Der kom nemlig seks præster den aften og skulde mane hende, og de havde alle seks...
da.etk.DS_05_0_00618
Der er så tit her i egnen fortalt om en herremand, der har gået igjen, somme siger, at det'var på Palsgård, og andre siger, at det var på Jensgård, begge gårde er i Bjerre herred, og der er en mils vej imellem dem. Herremanden, som gik igjen, kom til gården hver aften ved solnedgang på en hovedløs hest og gik ned på hans kontor - igjennem nøglehullet...
I den gård på Langegade, hvor bager Larsen har boet, har det en gang spøgt farlig. Folkene hørte nemlig noget, som skrabede hen ad vinduerne ud til gårdsiden og gjorde en fæl tummel. Så en aften blev der da sendt bud efter præsten. Han kom straks, og medens han sad og ventede på spøgeriet, gav han befaling til, at en vogn skulde læsses med møg, og...
da.etk.DS_05_0_00799
Frisenborg har en Gang stået et andet Sted ude på Marken, og kaldtes den Gang Jernit. Der findes i Hammel Kirke en gammel Ligsten, hvorpå er udhugget Hr. Valdemar Parsberg til Jernit i Legemsstørrelse. Der findes også endnu en Dam på Marken, som kaldes Jernit Dam. I den sidder en Pæl, og når man går hen og tager ved den, så er der en Røst der nede, som...
I Skjellet mellem Dynt og Skjelde Marker, Broager Sogn, findes en Bro, som kaldes Røde-Pæl, og der i Nærheden har været en Pæl, hvorunder én er nedmanet. Vejen mellem de to Byer fører over den Bro, og mange er ikke glade ved at komme derover ved Nattetid. Lærer N. R. Kjær, Hedensted. Broager S., Sønderborg A.
da.etk.DSnr_05_0_00446
Ved Mølby ligger Tovskov Mølle, og på den nordlige Side af Mølledammen er en Eng, der kaldes Knattereng. Her findes et Voldsted, og i Dammen findes en Pæl, som er rammet ned over en Gjenganger. Når den bliver rykket op, skal han atter komme frem. Sommersted S., Haderslev Øster A. Nis Pedersen, Haderslev.
da.etk.DSnr_05_0_00444
Der er et Sted nede ved Palsgård imellem Gården og Kikholm, der kaldes Langkjær-Låge, og der er én manet ned. Det er en af de gamle Herremænd, og en af Præsterne i As satte ham ned. Der har stået en Pæl, og den sagde de, han var manet ned under. As S., Bjærge H. Ane Johansen, Overby Mark.
Tæt vest for Esrum ligger et Skovløberhus, kaldet Blå-Port. Her boede i sin Tid en gammel Skovløber, som hed Andreas Hegnsmand. Han fortalte, at han ved Nattetider havde hørt Klage og Jammer fra Tingbakken, som findes lige norden for. Navnet Tingbakken er almindelig kjendt endnu, og der blev forhen holdt Ting. Her skal i gamle Dage være bleven pisket...
da.etk.DSnr_05_0_00297
208