Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
16 results
Danish Keywords: gjenganger pæl
En gammel Greve eller Grevinde på Tranekjær skulde gå igjen. Der ligger en Mose, som kaldes Tuemose, et lille Stykke nordvest for Gården, og der skal han være bleven sat ned. Der var tre, som skulde have mødt der den Aften, men den tredje var ikke rask, og derfor kom han ikke med. De var fra Snøde og Bjødslrup og Tranekjær, og han fra Tranekjær var den...
da.etk.DSnr_05_0_00328
Ved Mølby ligger Tovskov Mølle, og på den nordlige Side af Mølledammen er en Eng, der kaldes Knattereng. Her findes et Voldsted, og i Dammen findes en Pæl, som er rammet ned over en Gjenganger. Når den bliver rykket op, skal han atter komme frem. Sommersted S., Haderslev Øster A. Nis Pedersen, Haderslev.
da.etk.DSnr_05_0_00444
Der var spøgeri på Bramminggård, og det kjørte op for æ storedør. En præst satte det ned lidt uden for æ øddel, og der var sat en pæl ned. Røgteren var ræd for, når de kjørte mog ud, at de skulde røre ved den pæl. Men æ gamle smed han trøstede drengen med, at de skulde ikke være rædde, så længe tyren i stalden var rolig, men når han begyndte at blive...
Der har været tre Gjenfærd på Palsgård, der kom fra As Kirke hver eneste Nat og gik op til Gården, og så blev der sådant et Spektakel dér. Så søgte Beboerne Præsten om Hjælp, men han kunde ikke ene gjøre det ud. Så fik de Bud efter Ølsted Præst. Han sagde til Karlen en Nat, te han skulde spænde for og kjøre med ham. Han fandt det jo lidt forunderligt,...
Herredsfoged Holm i Torning var i længere tid slem til at gå igjen. Han spøgte straks efter at han blev begravet; ti da hans datter Sara kom hjem fra begravelsen, sad han allerede i sit studerekammer. "Nej se, der sidder jo fatter;" sagde hun. "Æ hæ, fatter," sagde han grinende. Endelig vilde da Løgum og Vedsted præster mane ham, men da de vilde gjøre...
Der var en i Skjærbæk, der hed Kristen Degn, han gik igjen. Han havde gjort Svig med et og andet, og havde meget med Øvrigheden at gjøre, og var som halv Herredsfoged. Han fik en stor Gård nede i Gjesing og kom så grov let til den. Nok er det, han gik igjen, og så skulde Pastor Gjilstrup i Skjærbæk prøve, om han kunde ikke få Råd med ham. Han tog ham ude...
da.etk.DSnr_05_0_00439
Else Nister kunde ikke enes med hendes aftægtsyder. Hun brugte et stykke jord, som efter hendes død skulde falde tilbage til ejeren, men det vilde hun hindre .... Ikke mange aftener efter var hun i gården og skikkede bud ind til præsten, om han vilde komme ud til hende, ellers skulde hun komme ind til ham. Han lod sig det ikke sige mere end én gang, og...
da.etk.DS_05_0_00761
Hundslund præst, der hed Pæjer, var ved at mane ned ved Vedslet kirke. Den, han skulde mane, lod ham høre om et toskillings hvedebrød, så han kunde ikke få magten, og præsten stod med fråden ud af munden. Torrild præst kunde mærke, at hans ven var i fare, og han får karlen ud, og de kjører til Vedslet. Lidt før de kom der til, bliver de holdende, og han...
Der var en Gård i Nielstrup, hvor der sad en Pæl op af Gulvet omtrent midt i Stuen. Manden der i Gården var meget omhyggelig for, når han fik nye Tjenestefolk, at sige til dem, at de endelig ikke måtte rykke i den Pæl eller rykke den op. Så havde han imidlertid fået en ny Tjenestepige, og hende havde han givet den samme Besked, hun måtte nu på ingen Måde...
da.etk.DSnr_05_0_00450
Der stod en Pæl ude ved deres Mødding i en Gård i Højer (Hower), og der under var en nedmanet, som de kaldte SølvknappereJohan, for det han havde Sølvknapper ned ad begge Sider i en lang Kamisol, som han gik i, og med et Spanskrør under Armen. Da Gården så skulde ombygges, kom der en Kræstald til at stå just der, hvor Pælen var, og den måtte op. Men så...
da.etk.DSnr_05_0_00408
I Engesvang levede en gang en kone, som folk kaldte Mette Kovdrup. Hun var en rigtig skrap kjælling og søgte klammeri med enhver, hun kunde komme af sted med. Hun var næsten rasende, bandte, skjændte og vilde endog gjøre ondt, når hun så sit snit der til. Folk søgte derfor at undgå hende; men det var næsten en umulighed, ti når hun ikke kunde på andre...
Degnen Ole Jensen satte også pastor Warming ned. Han blev sat ned i den port, der var ved vestre-enden af salsen, og hvor sognevognen stod. Da pastor Bøving kom her, kunde hans kone ikke få stuer nok, og hun vilde ikke have konfirmanterne i nogen af stuerne. Så måtte præsten indrette vognporten til konfirmantstue. Den var først stenpikket, men da vi fik...
da.etk.DS_05_0_00767
I en gård norden for Vilslev var et gjenfærd. Så kom der bud fra folkene til Vilslev præst, hr. Jerrild, at de kunde ikke være i huset om natten, der var sådan uro og færdesen, om han da ikke vilde komme der over. Præsten kjører også og får snak med gjenfærdet. Men han kunde ikke få bugt med hende, hun greb ham i armen, så den blev vissen, og han kunde...
I Torning mølledam, udenfor hvor slottet har stået, har til for kort tid siden stået en pæl, hvorunder der ligger nedmanet en herredsfoged, der gik igjen. Da beboerne i møllen ikke kunde være i fred for spøgelset, sendte de bud til en præst i Ris, der skulde være en særdeles klog mand. Men denne havde allerede om aftenen beordret sin kusk til at kjøre...
Der har været holdt Ting ved Terning Mølle, og Tinghuset står der endnu, men da a så det, var der hverken Vinduer eller Døre i det, Folkene i Møllen brugte det til Materialkammer, og de satte så nogle Lemme eller Fjæl for Hullerne. Der i det gamle Hus spøgte det, og Folkene sagde, at det var en gammel Herredsfoged, som havde gjort Svig på Tinget, der gik...
da.etk.DSnr_05_0_00293
I Egtved var der i forrige århundrede en præst, som kunde en hel del' mere end sit fadervor. En gang blev der stjålet en del æbler fra en æblekræmmer, der havde ligget natten over hosen der boende skovfoged. Han, der tillige var sognefoged, gik da op til præsten og bad ham hjælpe sig med at finde tyvene. Præsten bad ham om at samle alle byens unge folk,...
45