Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
70 results
Danish Keywords: følge
Præsterne i Krageland og Gjødvad og Sejling skulde hen til Laven Hovgård og forsætte en herremand, der gik igjen. Præsten i Kragelund, Hr. Carlsen (?) hed han, var så fattig, at han kjørte med sivviflættet tomme og med stavtøj. Så vilde de andre præster, der var af en bedre egn, ikke godt følges med ham, og de vilde kjøre fra ham. Han sagde til karlen om...
da.etk.DS_05_0_00601
Der fortælles, at en eller anden har mødt et ligtog, som har bevæget sig fra Ringsted torv tværs over den nuværende st.-Knuds gade, hvor tidligere præstegården lå. Følget er klædt i lange kapper. Det sees altid i Januar måned. Mon det skulde være Knud Lavards ligtog? f. martin, sorø.
da.etk.DS_05_0_00592
Imellem Kristmp og Ørum (v. Viborg) løber en sort hund ved midnatstid. Det skal forhen have været en præst i Kristrup (From ?) En snedker fra Randers mener, at den har fulgt ham hjem en aften, han gik fra Holmsgård. Han kastede en sten efter den, og først så blev han bange. Den blev ved at følge ham helt hjem til hans dør. Den havde så store øjne, sagde...
A har set to store personer, der kommer ind fra Astrup-Nørskov og følger skjeldiget over til Vilhelminelund. Der er tre skridts afstand mellem, og det er mandspersoner. En sergeant Bang, der boede her i byen, har også set dem. niels kristian jinsen, astrup.
da.etk.DS_05_0_00121
I gamle dage såes det forhenværende herskab på Visborg kjøre om natten ind ad vejen til Kolby i en vogn, forspændt med 6 pommerkokke, og denne var ikke god at møde for den vejfarende, hvorfor han tyede over på marken, ti hvor leen havde gået, kunde spøgeriet ikke forfølge ham. Det råbte da til ham: "Følg boren og ikke skåren," men det agtede han ikke på...
da.etk.DS_05_0_00301
Der var Spøgeri i Skallerup Præstegård. Vi havde en Karl, der forud havde tjent i Præstegården som Kusk, og han fortalte, at når nu Karlene lå i deres Kammer om Natten i den østre Længe, så kunde de næsten hver eneste Nat høre sådan et Spektakel på Loftet, det var, som de kunde måle Korn op og smide med Skjæppen, så de turde ikke ligge der, undtagen de...
da.etk.DSnr_05_0_00489
Da Mester Lavst en aften kjørte fra Århus, så han, at der var lys i Trige kirke, og så siger han til kusken, at han skulde holde, og så gik han derind. Men i det han gik, sagde han til karlen: "Nu bliver du holdende her, og du må ikke kjøre, inden der kommer én og siger: Kjør nu i Jesu Kristi navn. Der vil komme flere og forlange af dig, at du skal...
I Kregome levede en præst ved navn Hoffmann, som skal have stået i forbindelse med andre fruentimmer, hvilket konen ikke vidste noget af, da der aldrig gaves tilladelse til at komme på hans studerekammer. Da nu præsten døde, efterså konen alle hans breve, hvoriblandt der var en del fra fruentimmer, hvorover konen blev så forbitret, at hun kastede disse...
Fra herregården i Kjestrup fortælles, at en af de forrige ejere gik igjen, og flere gange i året, sådan bestemte aftener, kom den her gamle mand med en rød lue på og satte sig for bordenden, men sagde ingen ting og gjorde ingen ting, og efter en times tid gik han igjen. Han gjorde ingen fortræd og intet spektakel i gården, men de var lige godt kjede af...
Der er også Spøgeri på Donneruplund. Der er Plantning på begge Sider af Vejen ned efter Give, og der skal gå en Dame fulgt af to sorte Hunde. En Aften kom der en Mand og fortalte, at de havde været efter ham. De kom nede ved en Kalvhave, og så blev de ved at følge ham, til han kom ud af den Plantning. Give S., Nørvang H. Kristen Mortensen Hauberg,...
da.etk.DSnr_05_0_00723
Jens Mørk i Aså tog en Båd og sejlede ud ad Havet på Stensnæse, og der druknede han sig. Da han nu var bleven henne, og de savnede om ham, stod Naboens Karl i Stalddøren og så ham komme. Hans Kone havde været ude at hente Linned ind, som var hængt til Tørre, og så følges han med hende ind i Huset. Det ser Karlen, for Stalden lå lige oven for Huset, og så...
da.etk.DSnr_05_0_00219
På Landevejen fra Bølling til Fuglsang skal ved Midnatstider gå en stor, sort Hund. Der er mange troværdige Mænd, der har set den, om det så er vor Sognefoged, og derfor tør mange Mennesker ikke færdes på det Stykke Vej om Natten. Den følger ikke Vejen ligefrem, men krydser den, så den snart sees på den ene Side og snart på den anden Side af Vejen....
En ungkarl gik en aften over min moders ejendom, og da kom han til at følges et bitte gran op ad bakkerne med en jomfru, der havde en bitte hund med. Men så forsvandtes de. Han gjorde jo regning på, at de var oppe fra Frue kirke. Han fortalte mig det, den gang a tjente ved hans forældre. maren primdal, navtrup.
Sønden for Vesterbølle ved den vej over kjæret, der kaldes Bølle vase, er der en bro over Lilleåen, og den kaldes Bølle bro. Tæt sønden for broen gjør åen en krumning i øst, og der begynder et dige, som et stykke går langs med vejen. Her går ved nattetid en jomfru. Hun går al tid nord på. Der er ingen, der har set hende gå sønder, og når folk går sønder...
da.etk.DS_05_0_01302
På den vej, som går fra Odense-landevejen til husene i Ny-Stenderup, skal der ikke være godt at komme ved nattetide, da der i sin tid blev dræbt en kniplingskræmmer. Folk påstår, at der endnu færdes en skikkelse der, og at den følger folk så længe, indtil den kan få lejlighed til at se dem i ansigtet, hvorhan sig så ynkelig. jens TELL1NG, vorde. frederik...
På Birkendegårds hovmark gik et par mænd og mejede, de havde som sædvanlig fået deres stykke afsat og vilde gjærne være færdige, men endnu ved midnatstide havde de et godt stykke tilbage. Den ene gik oppe på en bakke, og den anden nedenfor, da der på én gang kom en stor sort rytter på en sort hest, fulgt af en sort hund med en rød tunge ud af halsen,...
To brødre havde sat hinanden stævne for at følges ad på tilbagevejen fra Marstal. Efter aftale ventede den ene på den anden, men det varede syv lange og syv brede, og han kom ikke" og til sidst besluttede den anden at gå hjem. Endelig sér han én forude, der efter dragten og det hele væsen at domme måtte være broderen. Han løb da og råbte efter ham. Men...
Mellem Vejen og Termans Bloks går der om natten en hvid kat. Den kommer til folk ved den søndre ende af diget, der går ind til skovvejen, og følger med dem ad diget efter Vejen til, og den bliver jo længer jo større. Flere er bleven så forskrækket for den, deriblandt Niels Hjuler, der tjente hos Jakobsen her i Vejen. Han så den og kom sådan til at kaste...
Søren Jensen fra Assens var en gang gået til Mariager. Da han kom til stenkisten, der er lidt forend vi kommer til den såkaldte Klovbakke, kommer der en rigtig stor, sort stud og følges med ham og går og kjæler sig op ad ham. Han kunde ingen steder komme for den, og han blev den ikke kvit, inden han kom til Maren Møllebæk, der forsvandt den, da han kom...
Da Peder Væver her nede i Orehavehusene var død, blev Enken gift med Jørgen Smeds Broder. De var velstående Folk, og så havde hun gjemt nogle Penge, som hun havde bestemt til Børnene, da hun giftede sig igjen. Men så blev hun syg og lå meget syg. Peder Dalsgård skulde hente Jordemoder til hende, men da han kom ned på den Markvej, der fra Sognevejen går...
da.etk.DSnr_05_0_00560
198