152 results
Narrator Gender: male
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
In Drenthe ken je Ellert en Brammert. Die reuzen zwierven op de heide. Ik ben ze nooit tegen gekomen. Ze zijn daar, hier niet.
nl.verhalenbank.45818
Reuzen Een legende vertelt van een reuzenvolk, dat in Duitschland woonde. Daar vinden zij geen goed keukenzand (zand wat men op de stenen vloer strooide). Een vrouw van dat reuzenvolk haalde een schort vol zand uit de buurt van Schellingen op de plek waar nu de Hasseberg is brak haar schortband, het zand viel op den grond en daar is toen de Hasseberg...
nl.verhalenbank.13630
Reuzen Oude mensen vertelden van reuzen, die 's avonds eenzame, meestal dronken mannen, soms met kar en paard erbij, oplichten en in een sloot of in de IJssel zetten. "En hij heeft nooit meer gedronken", was het gewone slot. Een enkele verhaalde van een klein ventje, die naast het slachtoffer kwam lopen, zonder dat men zijn stappen kon horen. Het ventje...
nl.verhalenbank.13521
Als er gevraagd wordt, hoe zijn de heuvels op de Veluwe toch ontstaan? dan hoort men wel schertsend antwoorden: Daar hebben de reuzen de klompen uitgeschud. Dat wil zeggen, daar hebben de reuzen 't zand uit de klompen gegooid.
nl.verhalenbank.13485
Bij Wierden, ongeveer zes k.m. van Rijssen spookten twee lelijke kerels midden in 't land. 't Zijn reuzen van zo'n drie meter lang.
nl.verhalenbank.24619
Dat er vroeger reuzen in Drenthe geleefd hebben werd door de bevolking zeker aangenomen, al was het alleen door de aanwezigheid van de 'Dikke Stienen': de hunebedden. Dat de reuzen de zwaarste als knikkers gebruikten, wordt vooral langs de Hondsrug verteld. De hunebedden om Borger zijn volgens de overlevering als volgt gebruikt: de reuzen wierpen elkaar...
nl.verhalenbank.49229
Vroeger toen de rivieren zijn gemaakt...dat gaat niet over hier hoor...toen de rivieren, toen de Rijn...die is gegraven, dat is ook zo'n spookje, zo'n sage, door twee reuzen ja. Tot bij Wijk bij Duurstede zijn er dijken en na Wijk bij Duurstede zijn er geen dijken meer. En toen heeft die ene reus die heeft de...het zand in z'n tabaksdoos meegenomen om de...
nl.verhalenbank.44602
Reuzen: Twee reuzen groeven vroeger de Maasbedding. Het waren zwijgzame kerels. Eén der mannen keek van zijn werk op, en zei: “Kiek ens, dao vluugt ein kraon!” De ander antwoordde niet. Een paar jaar werd er geen woord gewisseld. Toen zei de andere: “Ich gluif, det et gén kraon waas. Waas et gén èèngerst?” De eerste antwoordde: “Ich sjei d’r oet! De...
nl.verhalenbank.69416
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
nl.verhalenbank.22047
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
nl.verhalenbank.24319
Twa reuzen groeven in kanael. De skeppen wienen heale preammen. Doe't se omseagen, fornommen se dat de feart net rjocht wie. It wienen Hollanders en de iene reus sei tsjin 'e oare: Ah - krom! It doarp dat der kom, hiet doe letter Akkrom.
nl.verhalenbank.16860
Reuzen Men vertelt, dat de Maas door drie reuzen gegraven werd. 's Morgens wierpen ze de aarde ver weg; zoo komt het dat de dijk hier en daar op groten afstand ligt. 's Avonds wierpen ze haar dichterbij, omdat ze dan moe waren. Plotseling zei er een: "Daar bulkt een koe." 100 Jaar later antwoordde de ander: "'t Kan ook wel een os geweest zijn." Dan de...
nl.verhalenbank.13522
Der wie in reus oan 't kanaelgraven. Om even út to pûsten, gong er op 'e tsjerke sitten om even út to rêsten. Doe sakke de hiele tsjerke yninoar. De reus bruts 'm. Sa krige dat plak de namme Britsum.
nl.verhalenbank.21958
Doordat de reuzin Hillegonda zand uit haar schort verloor, ontstond een zandheuvel die de naam Hillegersberg kreeg.
nl.verhalenbank.47016
Twa reuzen groeven in feart. Dy woarde krûm. 'Kromme Knjillis' wurdt er neamd. De reuzen seagen achterom. "A, krom", sei de iene. Dat hearden guon. Doe ha se 't plak neamd, dêr't 'Kromme Knjillis' útkomt, Akkrum.
nl.verhalenbank.28619
It binne de reuzen , dy't alle wiken yn 'e Kompenije groeven ha. Sy brûkten leppen, dy wienen wol trije kear sa great as nou in leppe is. Mar dy reuzen groeven altyd foar de wyn del. Sy lieten har pet waeije en hwer't dy hinne waeide, dêr groeven se.
nl.verhalenbank.17349
Ik haw wolris heard dat reuzen de kanalen groeven mei heale preammen.
nl.verhalenbank.27144
De Lange Sleatterman wie in reus, dy ware by de Krúswetters om.
nl.verhalenbank.33353
De reuzen groeven froeger de kanalen mei heale bollepreammen.
nl.verhalenbank.27058
154