1,337 results
På Forlev mark nærved Slagelse ligger en bakke, som i daglig tale kaldes Møllebakken. Et hundrede alen derfra er et stort, dybt vandhul, som kaldes Jet bundløse hul, hvorigjennem der for indtil en halv snes år siden lob en å, en gren af Vårby å, men som nu ved åens regulering er ledet en anden vej. Om møllebakken og det bundløse hul er følgende sagn : På...
For mange år siden boede i Norhalne en husmand, der kaldtes Kristen Burmand. Han var en rigtig trold. Folk troede fuldt og fast, at han kunde forvaudle sig til en ulv og i en sådan skikkelse udøve de samme gjerninger som en virkelig ulv. Folkene i Norhalne, der var hans næste naboer, levede han tilsyneladende i venskab med, men de måtte dog flere gange...
da.etk.DS_02_F_00041
Da jeg var tolv år, blev jeg af min fader, som var degn i Almind, sendt over på Viuf mark for at finde nogle får, som var løbne væk. Vejret var noget tåget om det var forår eller efterår, mindes jeg ikke. En anden dreng, Lavrs, to år ældre, fulgte med mig, og klokken var 11 om formiddagen. Som vi nu gik op ad de nordre bakker, kom vi til at se noget sært...
da.etk.DS_01_0_00711
Einu sinni bjuggu hjón ein framan til í Skagafjarðardölum. Ekki er getið nafna þeirra né heldur hvar þau áttu heima. Þau áttu son einn er Þórður hét. Hann var snemma stór og sterkur; bar hann af öllum jafnöldrum sínum í Skagafirði á þeim tíma. Hann menntaðist fyrst hér á landi eftir því sem föng voru á og var svo nokkur ár í siglingum landa á milli. Einu...
Tijd: 41.18 RK: Heb je nog zo'n verhaal? AG: Uhhm, ik zal even... Beetje zo...ja het is een verhaal van uuhm...Dat is een uuuh een verhaal wat ik eigenlijk gecomponeerd heb, en uh 't is uuh het was een voorstelling...de Dodemanskist heet die voorstelling. En uuh in die voorstelling was, het thema was de liefde. Of eigenlijk afscheid van de liefde. En...
nl.verhalenbank.47664
Ein fürstlicher Gartenknecht hatte eine schöne Tochter, auf die einer der Schloßbeamten ein Auge geworfen hatte. Endlich war es ihm und seinen Helfershelfern gelungen, das Mädchen in ein entlegenes Zimmer des Schlosses zu locken, wo er, nachdem er die Thür verschlossen, ihm mit seinen unsauberen Anträgen zusetzte. Da flog plötzlich die Thür auf und der...
[14710] Das Petermännchen zu Schwerin
Laurits Lindahl Kjæhr var Seminarist fra Snedsted — en af de første Årgange — og dimitteredes med forste Charakter. Han var høj og velbygget, en Kæmpe af Kræfter, velbegavet i alle Måder og med en Sangstemme, så ingen tog Troen fra ham. Mod sin Dimissionsattest og øvrige Anbefalinger fremstillede han sig for Amtsprovst Bendix i Vestervig og bad ham om...
da.etk.DSnr_04_0_00602
Det var i 1808, de havde Spaniolere og Franskmænd i Indkvartering i Tyrslcd. De kaldtes for Resten de belgiske Husarer fra Frankrig. Beboerne var tilsagt at møde ved Kirken for at modtage dem, de skulde have, men Værterne var ikke alle heldige med at finde dem, da de ikke kunde forstå hinanden. Sådan var der også en Gårdmand, der hed Peder Bæk, han kunde...
Påden nordre side af torvet i Ribe ligger et gammelt hus, som nu ejes af drejer Frantsen, men for omtr. 250 år siden beboedes af en gjæstgiverske ved navn Maren Splids. En dag kom en bonde fra Astrup sogn til staden for at betale sin skat på amtshuset, men af pengemangel havde han taget et læs korn med, som han vilde sælge for dermed at betale. På torvet...
De Bergtoren van Deventer Twee torens staan er op de Bergkerk van Deventer, en men zegt, dat de eene iets grooter is dan de andere. Van twee zusters vertelt men, haar namen waren: Martha en Beatrix. Eens waren ze gelijk van rijkdom, gelijk van vroomheid, maar Martha was iets grooter dan Beatrix, en daarom verschillen ook de torens der Bergkerk van lengte,...
nl.verhalenbank.41793
På Svindinge Mark ved Nyborg har ligget en Gård, som hed Skramgården. Nu er den brudt ned, og det skete nok, fordi Skuloret voldte så megen Ufred der i Gården. Han viste sig for dem i mange Skikkelser, snart som en lille Mand med en stor, grå Hat på Hovedet og en stribet Trøje på, snart som Hund, So, Rotte eller Får. Han havde ellers sin egen Rolig i en...
da.etk.DSnr_05_0_00884
Ik: Wat hef he nô nog meer metmaakt ôp 'n Huunnboarg, want dat interessert mie nog wa meer, zoa-as dat verhaal van Scholtn Leend, dat zö'j misschien ok wa kenn? M: Van dat spit brengn. Ik: He'j dat nô van oe moor heurd, of he'j dat oet een of ander book haald? M: Nee, van older ôp older, nich, dat geet zoa deur. Ik: Wi'j dat es verteln dan? Hier steet...
nl.verhalenbank.128466
Van de groote Steen-hoopen, die meestendeels in de Vriesche Drenth, en oock in eenighe neast-gelegene Landen gesien werden. In Nederlandt/ Duytschlandt/ Switserlandt/ Vranckrijck/ Savoyen en Engelandt/ weet ick niet gesien te hebben eenige Antiquiteten/ die waerdiger zijn dat een Antiquarius zijn verstant daer op scherpe/ als dese Groote Steen-hopen, op...
nl.verhalenbank.44651
De grens tusschen Vries en Norg is een doodenpaal. Eens woonde er dichtbij Norg in 't bruine, Drentsche land, een jong, mooi meisje, Lebbe genaamd, Hoe- wel ze als de anderen van den dag in den dag leefde, en zij met veel nachtarbeid haar kopenen kap had verdiend, wist zijzelf, dat haar droomen liefelijker waren dan die van haar buren. Dikwijls dwaalde...
nl.verhalenbank.42098
Gerard, de slechte Heer In de Betuwe, Teisterbant, was eens een rijk heer, maar hij besteedde zijn geld niet aan goede dingen, en als er in de streek iets kwaads was geschied, zeide men: "Dat heeft Gerard, de slechte heer, gedaan." Vroeger was hij een goed heer geweest, doch vele booze geesten loeren op de onschuldige ziel: hartstocht en eerzucht en...
nl.verhalenbank.41745
Hoort mij aan, zwijgt allen stil! Amper een weet wat ik verhalen wil: Hoe ridder Roeland, naar zijn eer gebood, Streed voor zijn koning tot in de dood. Reeds zeven jaren streed koning Karel in Spanje tegen de Saracenen. Hij had het grootste deel van het land al in handen, alleen in Zaragoza bood de Saraceense koning Marsil nog tegenstand. Deze besefte dat...
nl.verhalenbank.128163
Et andet brudstykke af en Cyprianus. At læse for tyve. Læs disse ord en Torsdagmorgen i din dør eller i din gårdsled før solens opgang: Jesusgik eengaug ud påen heede. Der mødteham en mand. flvor vil du gå hen? sagde Jesus Christus. Jegskal gåe hen og stjæle fra N.N. og giøre ild. Jesus sagde: Nej, det skal du ikke giøre. Jeg mauer dig i dine been, dine...
da.etk.DS_06_0_00209
2352