Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
37 results
Dutch Keywords: water
Reuzen Oude mensen vertelden van reuzen, die 's avonds eenzame, meestal dronken mannen, soms met kar en paard erbij, oplichten en in een sloot of in de IJssel zetten. "En hij heeft nooit meer gedronken", was het gewone slot. Een enkele verhaalde van een klein ventje, die naast het slachtoffer kwam lopen, zonder dat men zijn stappen kon horen. Het ventje...
nl.verhalenbank.13521
Dat er vroeger reuzen in Drenthe geleefd hebben werd door de bevolking zeker aangenomen, al was het alleen door de aanwezigheid van de 'Dikke Stienen': de hunebedden. Dat de reuzen de zwaarste als knikkers gebruikten, wordt vooral langs de Hondsrug verteld. De hunebedden om Borger zijn volgens de overlevering als volgt gebruikt: de reuzen wierpen elkaar...
nl.verhalenbank.49229
Reuzen Men vertelt, dat de Maas door drie reuzen gegraven werd. 's Morgens wierpen ze de aarde ver weg; zoo komt het dat de dijk hier en daar op groten afstand ligt. 's Avonds wierpen ze haar dichterbij, omdat ze dan moe waren. Plotseling zei er een: "Daar bulkt een koe." 100 Jaar later antwoordde de ander: "'t Kan ook wel een os geweest zijn." Dan de...
nl.verhalenbank.13522
Twa reuzen groeven in feart. Dy woarde krûm. 'Kromme Knjillis' wurdt er neamd. De reuzen seagen achterom. "A, krom", sei de iene. Dat hearden guon. Doe ha se 't plak neamd, dêr't 'Kromme Knjillis' útkomt, Akkrum.
nl.verhalenbank.28619
Ik haw wolris heard dat reuzen de kanalen groeven mei heale preammen.
nl.verhalenbank.27144
De Koekanger A, zal door een reus gegraven zijn. Daar hij alvoor naar de grond keek, hield hij de richting niet in het oog en zo kwamen de bochten door dat hij telkens de richting regelde naar die, die hij het best kon zien. Toen hij zijn klompen met modder leeggooide, heeft hij de heuveltjes (± 3 meter hoog) gevormd, Het wegstromende water vormde een...
nl.verhalenbank.13486
Reuzen hebben het Hoendiep gegraven. Ze gebruikten daarbij zulke grote schoppen, bijvoorbeeld pramen en bokken (vaartuigen). Daarbij ging het zo snel dat ze vergaten om te kijken en zodoende kwamen er regelmatig bochten in voor.
nl.verhalenbank.13508
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte dezer rivier tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten ("bokken"), verbonden aan een lange stok. Ze keken nooit van hun werk op of om, en toen ze gekomen op de plaats waar thans Akkrum ligt,...
nl.verhalenbank.13511
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten (bokken), verbonden aan een lange stok. Ze keken niet van hun werk op of om en toen ze gekomen waren op de plaats waar thans Akkrum ligt, riep een...
nl.verhalenbank.13510
Als legende leeft hier nog het volgende verhaal. Twee reuzen waren bezig de Linde (dit is een nabij gelegen riviertje) te graven. Zij spraken nooit tot elkaar. Opeens zei de één: "Hoor daar loeit een koe." De ander zweeg. Maar toen ze een paar jaar verder hadden gegraven en enige kilometers waren gevorderd, zei de ander eensklaps: "Het kan ook wel een...
nl.verhalenbank.13489
Hillegersberg Dat Holland in de vroegste tijden door reuzen bewoond werd is bekend. Zoo woonde er in de contreie waar nu Rotterdam ongeveer ligt een reuzin die Hillegond heette. Van haar man wordt niet gesproken en van haar verdere familie ook niet. Alleen haar naam is in de herinnering blijven voortleven. Dat kwam zoo. Die Hillegond dan had nog al last...
nl.verhalenbank.47778
Akkrum hat syn namme krige fan A, krom! Dat sei de iene reus tsjin 'e oare, doe't se dêr in kanael groeven. Dat woarde in bytsje bryk.
nl.verhalenbank.27060
Myn pake hiet fan Sjoerd Klazes Nicolai. Hy wenne to Eastemar. Op in kear hat er us in reus sjoen, dy stie strampele oer de sleat hinne..
nl.verhalenbank.23663
Der wienen ris twa reuzen, dy wienen togearre oan 't feartgraven. Sy bigounen elk fan in kant en sa groeven se moai op elkoar yn. Mar doe't se omtrint oan elkoar ta wienen, kommen se ta de konklúzje, dat se net tsjin elkoar oer kommen. Doe moest it lêste eintsje wol krûm wurde. "Aah- krom!" sei de iene reus tsjin 'e oare. Dat hearden guon en doe neamden...
nl.verhalenbank.26070
Der wienen twa reuzen mei de Boarn oan 't graven. It gong hurd-op, hwant sy hienen elk in heale pream yn gebrûk. Dêr skepten se mei. Doe seach de iene achter him nei 't wurk dat se dy deis dien hienen. De feart wie hielendal bryk. "Aah - krom!" sei er tsjin syn maet. Dat hearden de minsken, hwant in reus praet lûd. Doe joegen se dat plak dêr de namme fan...
nl.verhalenbank.26909
Der wie ris in reus, dy wie troud. Op in kear kom er thús, doe hie syn frou in min sin. Dat wie fan gefolgen dat de reus razend woarde op syn frou. Hy krijt de bats en hy bigjint mei modder to goaijen. Dat kom yn in feart tolânne en doe woarde dy dêr bryk. Doe't se dêr de oare deis lâns kommen lei der in bocht yn 'e feart. Se praetten dêr hwat krûm en...
nl.verhalenbank.23802
Reuzen groeven rounom fearten. Dat dienen se mei in heale bollepream as skeppe.
nl.verhalenbank.17051
Reuzen groeven froeger de kanalen. Se dienen dat mei hiel greate skeppen.
nl.verhalenbank.19552
Ik ha skippersfeint west. Op in nacht leinen wy mei in fracht biten op Dokkumer Nijesilen. Ik lei foar yn 'e durk to sliepen. It lûkje wie ticht. Ik woarde yn 'e nacht wekker, doe stie 't lûkje iepen. Doe kom der in hiele greate, fleizige hân, dy pakte myn beide polsen byelkoar beet. It fielde net hurd, it wie in sachte hân. Dy hân tilt my der út. Ik...
nl.verhalenbank.28607
Twa reuzen wienen oan 't slatten mei in feart ergens yn Fryslân. Op in stuit seagen se om. "A - krom", sei de iene tsjin 'e oare. (De feart wie hwat bochtich) Doe ha se it plak, dat dear lei de namme Akkrom joun.
nl.verhalenbank.15613
36