Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
164 results
Dutch Keywords: reus
Kent u verhalen van reuzen; hebben ze bepaalde heuvels in de omgeving (of elders) 'geschapen' volgens de verhalen? Niet dat ik weet. De enige reuzenverhalen die ik ken zijn uit de Noordse mythologie. (Bijv. de reuzin Angrboda of de reuzen met wie Donar, Loki en nog twee kinderen mee te maken kregen.)
nl.verhalenbank.45591
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
Men weet in Brabant niet veel over de reuzen te vertellen, en dat is niet te verwonderen, want terwijl haast iedere stad in Vlaanderen zijn reuzen meedraagt in de feestelijke ommegang, is er in ons gewest maar één reuzenpaar: Janneken en Mieke, uit Bladel in de Acht Zaligheden, en die zijn nog eeuwenlang uit Brabant weg geweest. Een bepaalde sage bestaat...
nl.verhalenbank.46606
In Drenthe ken je Ellert en Brammert. Die reuzen zwierven op de heide. Ik ben ze nooit tegen gekomen. Ze zijn daar, hier niet.
nl.verhalenbank.45818
Reuzen Een legende vertelt van een reuzenvolk, dat in Duitschland woonde. Daar vinden zij geen goed keukenzand (zand wat men op de stenen vloer strooide). Een vrouw van dat reuzenvolk haalde een schort vol zand uit de buurt van Schellingen op de plek waar nu de Hasseberg is brak haar schortband, het zand viel op den grond en daar is toen de Hasseberg...
nl.verhalenbank.13630
Men gelooft niet meer aan reuzen. Maar ze zijn er geweest, vertelt men (natuurlijk schertsend). Vroeger lag er in ons dorp een grote kei. Die kei had een reus hier neergesmeten, staande in Akkrum (een afstand van ongeveer 10 kilometer hemelsbreed). De steen vertoonde deuken, waar de reuzenvingers die hadden geraakt. Thans is de steen reeds lang spoorloos...
nl.verhalenbank.13509
Reuzen Oude mensen vertelden van reuzen, die 's avonds eenzame, meestal dronken mannen, soms met kar en paard erbij, oplichten en in een sloot of in de IJssel zetten. "En hij heeft nooit meer gedronken", was het gewone slot. Een enkele verhaalde van een klein ventje, die naast het slachtoffer kwam lopen, zonder dat men zijn stappen kon horen. Het ventje...
nl.verhalenbank.13521
Op de plek van kasteel Rechteren te Dalfsen gaan al eeuwenlang verhalen van reuzen, witte wiven en kabouters. "De reuzen trokken erop uit om een andere woonplaats te zoeken. Een pijnboom was hun wandelstok. Elke reus had een stenen bijl in de gordel en een mantel om, die uit stierenhuid was vervaardigd. In een slip van de mantel droegen ze zand; in de...
nl.verhalenbank.40539
Als er gevraagd wordt, hoe zijn de heuvels op de Veluwe toch ontstaan? dan hoort men wel schertsend antwoorden: Daar hebben de reuzen de klompen uitgeschud. Dat wil zeggen, daar hebben de reuzen 't zand uit de klompen gegooid.
nl.verhalenbank.13485
De reus In Dieteren leefde vroeger een reus (oude mensen hebben hem gekend), die zelf zijn mestkar naar het veld trok. Hij was hier achtergebleven na de Franse revolutie.
nl.verhalenbank.35846
Reuzen In den ouden tijden hebben de reuzen den hemel bestormd. Zij kruiden het zand van den Wageningschen Berg naar den Hunerberg te Nijmegen, dwars door de Betuwe. In Valburg heeft een der reuzen zijn klomp uitgeschud. Hier is een hoogte onstaan genaamd "de Melder" of " de Mellard". Een eind verderop heeft hij den anderen klomp uitgeschud, hier ontstond...
nl.verhalenbank.13519
Dat er vroeger reuzen in Drenthe geleefd hebben werd door de bevolking zeker aangenomen, al was het alleen door de aanwezigheid van de 'Dikke Stienen': de hunebedden. Dat de reuzen de zwaarste als knikkers gebruikten, wordt vooral langs de Hondsrug verteld. De hunebedden om Borger zijn volgens de overlevering als volgt gebruikt: de reuzen wierpen elkaar...
nl.verhalenbank.49229
Antwerpen Over honderden en honderden jaren leefde er een reus en hij hiet Druon-Antigoon. En op den oever van de Schelde bouwde hij een sterk kasteel, dat verveerlijk groot en hoog was. En dag voor dag kwam Druon-Antigoon voor de breede venster zitten die uitgaf op den Stroom en vandaar zag hij de schippers met gezwollen zeilen komen afgevaren. En...
nl.verhalenbank.13158
Vroeger toen de rivieren zijn gemaakt...dat gaat niet over hier hoor...toen de rivieren, toen de Rijn...die is gegraven, dat is ook zo'n spookje, zo'n sage, door twee reuzen ja. Tot bij Wijk bij Duurstede zijn er dijken en na Wijk bij Duurstede zijn er geen dijken meer. En toen heeft die ene reus die heeft de...het zand in z'n tabaksdoos meegenomen om de...
nl.verhalenbank.44602
Reuzen: Twee reuzen groeven vroeger de Maasbedding. Het waren zwijgzame kerels. Eén der mannen keek van zijn werk op, en zei: “Kiek ens, dao vluugt ein kraon!” De ander antwoordde niet. Een paar jaar werd er geen woord gewisseld. Toen zei de andere: “Ich gluif, det et gén kraon waas. Waas et gén èèngerst?” De eerste antwoordde: “Ich sjei d’r oet! De...
nl.verhalenbank.69416
RK: Jij kent Ellert en Brammert wel trouwens toch? A: [...] Hoe ging het verhaal nou? D'r woonden twee reuzen op die, op de hei daar of zo. En eh, die werden allebei verliefd op een meisje, die woonde daar in de buurt. En toen ging de ene broer met haar trouwen en toen was die andere jaloers en toen hebben ze elkaar de kop ingeslagen en toen kon zij weer...
nl.verhalenbank.46401
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
nl.verhalenbank.22047
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
nl.verhalenbank.24319
Hjir net sa fier ôf matte reuzen wenne ha. Dy wennen yn 'e bosk. Yn 't doarp kom altomets in greate reus mei in lytsen-ien, dy't er by de hân beet hie. Sy stapten dan fan it iene hûs op it oare. Sy ha echt bistien.
nl.verhalenbank.18215
Kent u verhalen van reuzen; hebben ze bepaalde heuvels in de omgeving (of elders) 'geschapen' volgens de verhalen? Lemelerberg
nl.verhalenbank.45674
171