Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
32 results
Danish Keywords: dyb
Nok er her i Skrave sogn en enlig gård, som hedder Krestrup, ved hvilken er en dyb hule, som kaldes Blak stold, hvilken nogle mener at skulle have været en kjæmpe-hestestald eller og en røverkule i gammel tid. petrus andreæ, rødding og skrave, Præsteindb. til O. W,
Troldgryden kaldes et dybt rundt Hul i Glumsø Vesterskov på Sjælland. Efter Sigende boede der en Trold i Langebjærg ved Siden af, og han havde gravet Hullet med sin Hånd, men Jorden, han grov op, ligger ved Siden af i Form af en Høj. Hullet brugte han som Fyrsted, og han hængte da sin Gryde i Grenene af en stor Bøg, som hænger ud over Hullet. Opt. af...
da.etk.DSnr_03_0_00002
Vilsund har fået navn efter en kjæmpe ovre i Ty, der hed Ville. Så vilde han en tur til Mors og fik sine lange støvler ned fra knagen. Han gik nu tværs igjennem vandet; men da han så gik hjem igjen, havde han fået en dragt på ryggen — der vides ikke, hvad det var — og så sank han så dybt, at der gik vand i hans ene støvle. Da skal han have bandet over...
da.etk.DS_03_0_00027
Lidt sydvest for Niels Peter Nielsens Gård i Lille-Dalby ligger en meget stor Sten. Der fortælles, at den skal være kastet af en Bjærgmand eller Trold, og han skal have stået ovre i Stouby og vilde smide den efter Hedensted Kirke, men den nåede jo ikke så langt og ligger der endnu. De har prøvet at grave ned ved den for at se, hvor dybt den går, men det...
Ved den sydøstlige pynt på Hjarnø ligger der en del store sten, som kaldes Korsstene. Der har en gang været en bådhavn, for folk levede den gang mest af fiskeri. Ved den hov (o: havn1) var der en stor sten, hvori der var en fordybning, som om en fod havde trådt dybt ned i stenen. Jeg har selv set stenen. Der var en kjæmpe på øen, som vilde til Endelave...
da.etk.DS_03_0_00039
Da Højelse kirke var bygget, kunde en troldkvinde i Skåne ikke tåle at se den skjønne, særdeles højt beliggende kirke, hvorfor hun løste sit hårbånd og bandt om en stor sten, som hun vilde kaste over Øresund og knuse kirken med. Men den nåede ikke længere end på Jens Larsens mark her i byen. Der lå den i mange hundrede år, og man så tydelig indridset i...
Imellem Frøslev og Mollerup er en vej, som hedder Staghøj vej. Der har altså været en høj i nærheden, som hed Staghøj, men der er ingen nu og har ikke været i mands minde. Det er længe siden, højen var der, men den udmærkede sig ved at være beboet og ved hverken at være sammenkjørt eller udkjørt, for den er forsvunden af sig selv. I denne høj boede en...
En Kone på Jegind vilde have en Vej over til Salling, og så bar hun Sand ud i hendes Forklæde. Der blev da en Tap, de kalder Rontap. Men hun blev til sidst kjed af at lægge Dæmningen, for Vandet blev for dybt. På Sondersiden af Røntap ligger æ grå Sten på 7 Favne Vand. Jegindo, Refs H. Ane Kristensdatter Kjeldgård, Jegind.
da.etk.DSnr_03_0_00131
På Als levede en Kjæmpe, som Bønderne på Sundeved skulde betale Skat til. Men de blev så uvillige imod ham og vilde ikke betale Skatten. Da vilde han over til Sundeved for at tvinge dem, og vilde så vade over Vandet, men det var for dybt, og han kunde ikke komme over. Så tog han en Sten og smed der over efter dem. Den nåede dog ikke langt nok, idet den...
Ved Orbæk mellem Hyllested og Hyllested skovgårde lå for en 30 år siden en sten med en glat sideflade foroven og en dyb skure i siden. Stenen kaldes Fandens Hvæssesten, for han havde slebet sin barberkniv på sidefladen, og da han var færdig med slibningen, så prøvede han kniven i stenens side, og derved fremkom skåret. nissen, ramten.
Endnu haver jeg fundet på en ø liggendes udi Stubdrup sogn, Langis Lange, en bred sten liggende udi en "sylenngh" hos et bjærg, kaldes Oksenbjæig. På samme sten findes ligesom en toffel, smal bag, som de gjøre de afpatte (sic!) kvinde toffel og spids for til og to fingers bred dybe i stenen. Item der findes og på samme sten, ligesom en okse havde tråd...
da.etk.DS_03_0_00290
To koner vilde absolut, at der skulde være vej over Glenstrup sø. De bar jord til i deres forklæder, men den enes forklædekode gik i stykker. Glenstrup odde går altid 40 favne ud, og der er dybt ved begge sider, ligesom det og ved den udre ende skjærer helt brat ned. Den er så smal, at en vogn ikke kan vende på den. Den flytter sig alligevel stadig og...
Fra Sandhus Kjær til hen imod Bøgeskov Banker i den sydlige Del af Ikast gik i Øst og Vest en Grøft, der kaldtes Skandserne. Jorden var kastet op til begge Sider, og når en Mand stod ned i den, så kunde han ikke se over Volden, så dyb var Grøften. Midtvejs, hvor det dybeste Sted fik Ende, var en stor opkastet Jordhøj, der så ud til at kunne være en...
da.etk.DSnr_03_0_00166
Jeg har fundet tydelige Spor af en Vold, der lå i Nærheden af den historiske Onsild Bro, hvor der År 1132 stod et Slag mellem Erik Emun og Niels. Men nu er den sløjfet. Den Mand, der har sløjfet den, lever endnu. Foran Volden har været en temmelig dyb c. 6 Alen bred Grav, og Bunden i Volden antages at have haft en lignende Bredde, og Længden var en...
da.etk.DSnr_03_0_00163
Skomager Søren Hjort og hans Kone havde Diamantbryllup i Hospitalet 1871. Da fortalte den gamle Kone: Ja, i Dag for 60 År siden, altså 1ste November 1811, var det sådan en Storm, at min Familie fra Oveslund kunde ikke blive færget her over til Brylluppet. »Var der da ingen Vej?« sagde vi til hende. Nej, den var ikke færdig, og den var jo helt privat, da...
da.etk.DSnr_03_0_00134
Den store og smukke herregård Kjærgård i Branderup skal være sammenlagt af to eller tre større gårde. To af dem har hver for sig navnet Damsgård. En parcel af en af disse gårde ejes nu af en mand i Ahøjrup. På dennes mark lå en stor høj, som hans formand lod udgrave i den tanke at finde oldsager. Kun den halve høj blev udgravet, den anden halve står...
da.etk.DS_03_0_00342
Som historisk mærkelighed bemærkes, at i Hvornum sogn er vesten for Trinderup kmt en lang rad sten, der skal være levning af et Odins alter. Trinderup hovedgård tilhørte 1443 en herremand ved navn Niels Gjed, der skjødede den til Nørre-Glenstrup kloster. Ved dette klosters undergang, kom den under Mariager kloster, men ved reformationen under kronen. Af...
da.etk.DS_03_0_00315
En mand havde en nat været ude at stjæle en halvvoksen levende gris, som han agtede at klække på; han var lang vejs fra, og han kneblede den, for at den ikke skulde skrige, fik den i en pose og kom ud på marken med den, hvor han bandt sig den fast på ryggen, at den ikke skulde blive så besværlig at føre; men liden byrde er lang vej tung, og han var...
da.etk.DS_03_0_00287
På Furlands marker er disse to mærkelige ting at sé og bemærke. Den ene er en tæt torn, en såkaldet hellig torn, hvilken øboerne ærer i den grad, at ingen nogensinde har vovet at afrive den mindste kvist, og om én vilde gjøre det, vilde det anses for ugudeligt. Den anden er en stor sten, kaldet Dragens bolig, hvis længde er en 300 alen. Idenne sten er et...
da.etk.DS_03_0_00278
Den Sten, der nu er rejst ved Hohøj som et Mindesmærke for St. St. Blicher, har i Folkemunde haft Navn af Ty vestenen, og man har en Historie om, hvordan den har fået det Navn. Den lå, før den blev flyttet til Hohøj, i en dyb Dal på Søren Nielsens Enkes Mark, og Dalen findes på den østre Side af Skjellerup By es Mark. En Mand havde en Nat været henne at...
da.etk.DSnr_03_0_00147
80