Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
35 results
Danish Keywords: begrave
På Vistoft mark på vestre side af vejen til Begtrup er en stensamling over fem alen lang, som er dannet af store jordfaste sten, hvor en kjæmpe skal være begraven. e. w. bectrups manuskr.
da.etk.DS_03_0_00052
Blandt Stævshøje i Jandrup findes to høje, som indbyrdes er forbundne ved en jordvold, og under dem ligger en kjæmpe begraven. Folk har forhen været så bange for denne kjæmpe, at de ikke en gang turde slå lyng eller grave torv på stedet, langt mindre kaste i graven. h. u. iversen.
da.etk.DS_03_0_00064
Er to stene der i marken, den ene kaldes Hets sten, hvor menes, en kjæmpe er begraven, den anden Tippelsten, som er stor, og menes, han blev der kast, der klokken først ringedes. Præsteindb. til O. W. vester vram, cjers h.
Udi Bare enge er nogle store lier eller bjærge, som kaldes Rungels lier. Der neden for findes en stor grav, omlagt med sten, udi hvilken menes en kjæmpe ved navn Rungel (af hvilken lierne skal have deres navn) skulle være begraven. bare, bare h. Præsteindb. til O. W.
da.etk.DS_03_0_00049
Fregnegård, som fordum haver været en herregård, men nu cr kongens vorriedbo, menes at have sit navn af en kjæmpe, som hed Fregne, hvilken skulle være begraven osten fra gården på udmarken, og ligger den nordost fra kirken. ibsker. Præsteindb. til O. W.
Imellem Hårby og Mesing ved Skanderborg ligger en stor boksten (?). Den er en gang kastet her til af en kjæmpe, som stod på Balravn, en høj, der ligger i en eng, omtrent i skjellet mellem Mesing og Skanderborg ladegård, og man vil sige, at en kjæmpe, som hed Balravn, ligger begraven der. Da kjæmpen stod på højen med stenen, sagde han, at den enten skulde...
Barsmark skal have Navn efter en Kjæmpe ved Navn Bars, og han og hans Kone Birrel ligger begravede i Barshøj og Birrethøj. To Lykker i Nærheden af Povlsgård har endnu Navn efter Højene. Løjt S., Åbenrå A. J. H. Riis, Barsmark.
da.etk.DSnr_03_0_00020
Lyne kirke er bygget af to kjæmper, der ligger begravede i en aflang flad høj i kirkegårdens nordostlige hjørne. m. eskesen.
da.etk.DS_03_0_00109
Der har været et stort slag på Try hede, og de faldne krigsfolk blev begravede i Dejsen. jens skaksen, bolle hede.
da.etk.DS_03_0_00071
Udi den søndre vang findes Oddehøj, der som Odde Magus (?) vist uden tvivl ligger begraven. Med tegn er det i vor tid bevist, som videre i fremtiden kan skrives. espo, væbmandhøjes k. Præsteindb. til O. YV.
Osten Gamtofte neden fra Liltofte udi en liden lund befindes en høj, som kaldes Abildgårds høj, hvor udi én menes at være begraven ved navn Tokke, som var med frygt agtet og æret for en halvgud, af hvilken samme lund haver sit navn og kaldes Tokkelund. Og hos samme lund ligger en anden plads, som nu kaldes Godenslund. gamtofte. Præsteindb. til O. W.
I Rønninge sogn i Vesterskovs mark ligger en høj, kaldes Stenehøj, er omsat med store stene, og en såre stor sten midt på, hvor der menes en kjæmpe at ligge begraven ved navn Rønnond, hvoraf byen skal have sit navn. rønnince. Præsteindb. til O. W.
Tømmerby kirke i Han herred er bygt af Vidrik Viis, som dog ligesom hans forfædre vilde begraves i højen nedenfor, og ikke i kirken, han bygte, . . . højene der udenfor, som kaldes Olleliøje og Vegelhøje.
Vestenfor Varde ligger to høje, en lille og en stor, i en afstand af 20 alen fra hinanden, i hvilke der siges, at en konge ligger begraven med hovedet i den store og fødderne i den lille høj. Imellem begge høje er en forhøjning, som ligner en grav på en kirkegård. Samme kjæmpe skal have stået på et lille bjærg, der kaldes Møgelbjærg i Næsborg sogn, og...
I Kjæmpegraven eller den såkaldte Langedejs osten for Holtet i Serritslev skal ligge to kjæmper "begravede, og de ligger med fødderne vendt mod hinanden, så den enes hoved lå ved den østre ende, og den andens ved den vestre. I midten af højen var en lavning, det var altså føddernes plads. Der fortælles også, at denne høj en gang skal have været tingSted....
Her foruden siges af en kjæmpe, som skal ligge begraven udi Oddersbj&rgs nørre vang, som skal hedde Lønne, af hvilken et bjærg samme steds og nogle agre skal have deres tilnavn og kaldes Lønnebj£rg og Lønne agre. Af hvad slægt han er kommen, og hvad manddomsgjerninger han haver bedrevet, véd ingen (som nu lever) af at sige. Store stene er oprette...
Nær hos Allerup ligger en ring med nogle store stene. Udi denne stenring siges der at ligge begraven en kjæmpe ved navn Alle, som haver boet i Allerup, og mener de gamle, at torpet skulle have fanget sit navn af denne kjæmpe Alle. Der siges, at der skulle blevet nedlagt et forgyldt sværd på denne Alle i graven, og der lod sig én en gang forlyste at ville...
Udi Haslev vang ligger en bakke, kaldes Korshøjen, af den årsag så kaldet, at de udi fordum tid krøbe der til korse. Udi (samme) høj skal ligge en jætte begraven, kaldes Sigvat Trane, som skulle selv have opbygt Vieby kirke, og ligger på hans graven sten, tre alen lang. Menes også af de ældste i sognen, som for dem er sagt, at han skulle have stået på...
På lodden matr. nr. 4 af Knof, Vrads sogn, ligger en 250 fod lang langhøj fra oldtiden. I denne høj ligger "en Givkone" begraven. Hun flygtede for en drage og var allerede kommen over seks veje, da hun lige ved den syvende blev indhentet og ombragt. Havde hun nået at komme over den syvende vej, havde hun med det samme været frelst. Der var en mand, kone...
Idet Avnslev Kirke blev bygget, var der en Kjælling, der søgte at ødelægge den. Hun gik ud til Stranden ad Nyborg til og fyldte en Pose med Sand. På Tilbagevejen gik der Hul på Posen, og så tabte hun først en stor Bunke, der blev til to store Klattinger eller Toppe, som med en fælles Benævnelse for begge Toppene kaldes Skalkbjærget. Hun gav sig nu til at...
da.etk.DSnr_03_0_00088
65