2,434 results
Narrator Gender: male
Spoken Eene hofstede genaamd het Klinkerhof, staande aan het Pauluswegeling, gemeente Westkapelle, had indertijd den naam dat het door spoken geplaagd werd. Ook nadat de hofstede afgebroken was, kwam een spook in witte kleeding het stuk land, waarop de hofstede gestaan had, regelmatig bezoeken. Naar men zegt vond Christiaan Gabrielse (thans nog in leven)...
Een dienstmeid uit Eersel ging iedere avond de koeien melken. Op zekere avond verscheen haar een spook. Verschrikt vroeg ze wat het spook wilde. De geest zei, dat ze haar moeder was en verzocht haar nog een mis voor haar te laten lezen, want zij had dit tijdens haar leven beloofd, maar was deze belofte niet nagekomen. Het meisje beloofde dit te doen en...
nl.verhalenbank.49814
AW: Je hebt ook-eh spookverhalen hier, hè. Eh, spookverhalen (vooral) over IJzendijke hier, je hebt daar ook nog een-een stadje dat heet 't Spookhuus. RK: Een stadje? AW: Een stadje - 'n-'n huis dat heet 't Spookhuus. RK: Oké. AW: Eh, in 't Rozemarijn eh straatje. RK: Hmhm. AW: En...eh - één van de (spookverhalen) gaat bijvoorbeeld dat 'r 'n-'n spookcafé...
Spookdieren Vroeger zag men wel veel spookdieren. Als men bij donker in een weiland liep, en er stond een koe of een paard dat naar hen toekwam, liep men zich dood, want men zag dan spokende dieren. Wanneer men ergens van schrok, wel in het donker, dan was het een spook, het zat ze achterna, en had gloeiende ogen, snuifde erg, en allerhande fantasie kwam...
nl.verhalenbank.13454
RK: Verhalen over spoken...werden die verteld? H: Ja, spoken. Spoken. Doet me denken. Ik heb zelf nog een spook meegemaakt namelijk [lacht] Verrekte mooi was dat. Dat was in de opkomst na de oorlog..is er een periode geweest...ik weet alleen niet of je dat kunt schrijven, maar dat moet je zelf maar bekijken. Eh..dat de Jehova-getuigen, die in de...
Die melkrijder uit Ijsselstein, die heb me wel is verteld, z'n vader, hè, toen die een jongkerel was, toen liep die is same met een vriend een endjie om, en toen zijn ze same op de loop gegaan voor een spook, een spook in 't wit. Een heel end gelope, maar toen zeje ze tege mekaar: "Dat ken toch eigenlijk niks zijn, en we zijn toch met z'n tweeë, dan hoeve...
nl.verhalenbank.72588
Kladdegat Het stadsspook van Hattem, Gelderland heet Kladdegat. Kladdegat is een hondachtig spookwezen dat zich bevindt in de (vermoede) tunnels onder de stad.
Het zou ook spoken in Delft. Zo is er achter de Mark een klein steegje links van de grote kerk een spookachtig huis, heb ik mij laten vertellen. En verschillende huizen op de Oude Delft en Koornmarkt.
nl.verhalenbank.49868
In N. Brabant op een buitenplaats hoorde men 't spookpaard over de voorplaats rennen in September zonder het natuurlijk te zien te krijgen; ook was daar algemeen 't spookeendje bekend; wie da't zag zwemmen, stierf nog in dat jaar. Zelf heb ik het tot nog toe niet ontmoet.
Spookdieren De hond wordt ten onzent veel als spookdier aangewezen. Zoo placht er uit de streken van Bhuizen, naar Blitterswijck en verder naar Wanssum, Geysteren, Maashees en dan Venray eenzelfde zwarten hond te spoken met vurige oogen en eene grooten zwaren ketting, gloeiende om zijn hals. Hij deed niemand enig leed en passeerde zoo langzaam aan...
Een man kwam de kante van Wijk af naar Andel, door de polder. Daar was een spook, dat had zich veranderd in een ezel. Hij vloog d'r op af en sloeg de ezel voor z'n kop. Efkes later was de ezel ok weg. Want da was een spook, dat kon naar willekeur verschijne en verdwijne.
In 't Linschootse Bos, daar spookte 't. En je had vroeger nog heel wat mense, die daar 's aves niet langs dorste ok. Wat voor spoke ze d'r zagge, weet ik niet. Je had vroeger van die mense die d'r eige verkleedde als spook.
nl.verhalenbank.72649
Een meisje uit Eersel kwam onderweg eens een spook tegen. De volgende avond weer, en weer… en weer… Eindelijk vroeg het meisje wie hij was. Toen antwoordde het spook: ‘Ik ben je vader. Jullie hebben beloofd om drie H. Missen voor me te lezen. Dat hebben jullie nog niet gedaan en daarom kan ik niet de hemel binnen.’ De missen werden alsnog gelezen en vanaf...
nl.verhalenbank.49812
Station Lelystad Zuid staat in de volksmond bekend als het Spookstation. Dit stuk ruwbouw spreekt erg tot de verbeelding bij de rondhangende jeugd. De 16-jarige Mirjam uit Lelystad vertelde mij over het spookstation; “Er is hier in Lelystad een spookstation. Ik ben er zelf een paar keer geweest en er zijn daar dus wel dingen. Ik heb een meisje horen...
Spookhaas In het buurtschap Zittert in Soerendonk woonde een man, wiens moeder, wonende in Maarheeze, doorging voor een spook. Wanneer een vrouw in de buurt een haas zag weglopen, zei ze altijd: "dat spook uit Maarheeze zal wel weer op komst zijn." Dat scheen dan gewoonlijk ook nog uit te komen!
nl.verhalenbank.13460
D'r was een knecht uit Zijderveld, die ging in Leerdam naar de mart. In Leerdam hebbie de Rentmeestershoek, dat is een beruchte spookhoek, tenminste in vroeger dage. En die knecht komt terug van de mart, langs de Rentmeestershoek met kar en paard -en toen komt d'r een kerel bezije kar en paard. En hoe harder die knecht ree, hoe harder die kerel ging lope....
nl.verhalenbank.72806
"Ik kan je echter niet veel vertellen over Dordrecht qua spooklocaties. Al is de Noordendijk, die hoekflat Oranjelaan Noordendijk, wel een spook locatie. Niemand schijnt er echt lang te wonen omdat het ‘spookt’. Horen ze dingen vallen, krassen. Traplopen terwijl ze gewoon tv zitten te kijken. Lampen die aan en uit gaan. Deuren die bewegen of de zenders...
nl.verhalenbank.49956
In de Weebosch, vlak bij Bergeijk, lag een huismoeder zwaar ziek in bed. Ze werd door haar familieleden zo slecht verpleegd, dat ze niet alleen door haar ziekte, maar ook van de honger stierf. Na haar dood spookte zij als geest door het gehele huis. Zo erg zelfs, dat er niemand naar binnen durfde. Vooral ’s nachts niet. Toen eens, op verzoek van de...
nl.verhalenbank.49816
Van kasteel Groenesteyn is alleen het poortje uit 1617 overgebleven. Onder het dak bevindt zich het duivenverblijf. Bij dit poortje hoort trouwens een spookverhaal. Vroeger, toen het kasteel er nog stond, werd de poort elke avond om tien uur gesloten. Op een warme zomernacht deden twee freules uit het kasteel de deuren van de poort open, gingen bij het...
In Lopik had je een café, dat 't Spokie werd genoemd. Daar had een spook gewoond. Paarden en fietsen werden in het water getrokken. Het hooi van de brik. Dat was het spook! Dat café stond in de buurt van de Fuikebrug.
2707