Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
563 results
Dutch Keywords: sterven
In N. Brabant op een buitenplaats hoorde men 't spookpaard over de voorplaats rennen in September zonder het natuurlijk te zien te krijgen; ook was daar algemeen 't spookeendje bekend; wie da't zag zwemmen, stierf nog in dat jaar. Zelf heb ik het tot nog toe niet ontmoet.
In de Weebosch, vlak bij Bergeijk, lag een huismoeder zwaar ziek in bed. Ze werd door haar familieleden zo slecht verpleegd, dat ze niet alleen door haar ziekte, maar ook van de honger stierf. Na haar dood spookte zij als geest door het gehele huis. Zo erg zelfs, dat er niemand naar binnen durfde. Vooral ’s nachts niet. Toen eens, op verzoek van de...
nl.verhalenbank.49816
3.44. Bijgeloof geëxploiteerd In Beugen lag een weide, die verkocht zou worden, daar de eigenaar gestorven was. In dien tijd begint het er echter 'schuinsch' uit te zien, daar 's avonds een wit spook met een tooverachtig licht genoemde weide tot danszaal verkiest. Natuurlijk verspreidde zich dit nieuws weldra en men kon zich ook gemakkelijk van de...
Heel lang geleden woonde in Woensel een zeer rijke vrouw, die de armen onbarmhartig van haar deur wegjoeg als ze om een aalmoes kwamen smeken. De vrouw was trouwens voor iedereen gierig, behalve voor haar varkens. Ze kreeg het zelfs klaar om ze wittebrood te voeren. Haar straf was dan ook niet mals. Zij stierf zonder geestelijke bijstand en moest na haar...
nl.verhalenbank.49817
Tenslotte nog enkele voorbeelden van het spel van spoken en geesten in Oost-Brabant: In Hees, een gehucht tussen Eersel en Steensel, werd menige nacht een spook waargenomen. In Riethoven stond vroeger een kasteel waar het iedere nacht spookte. Er verscheen dan, zo tussen twaalf en een, een witte slotjuffer. Tussen Veldhoven en Oerle verscheen vroeger een...
De reinsteen Op de Bergerstraat onder Amby werd 's nachts dikwijls een gedaante gezien, die bezig was een reinsteen te verplaatsen. Een knecht die laat groenten uit het veld haalde, had er zijn overleden meester in herkend. Een meisje van dezelfde boerderij had het spook ook ontmoet en herkend en was twee dagen later aan een geheimzinnige ziekte...
Spookdieren Heel oude mensen vertelden "vroeger" dat er wel spookhonden en katten waren. Gooide men zo'n kat , die miauwend meeliep, met een steen, dan werden het er opeens wel 10, maar ze deden niets. Een hond, die meeliep en waarnaar men gooide, riep: "Niet doen!", want dat was de geest van een mens.
In de wijk Maaswijk, vlakbij het dorp Hekelingen, lag aan de Gaddijk een zwaar gehavend pand wat bij de inwoners van Spijkenisse bekend stond als “het spookhuis”. In 1998 vond er een gasexplosie plaats, waarbij de bewoner en zijn huisdieren zijn omgekomen. Sommige beweren er vreemde geluiden te hebben gehoord zoals het hinniken van een onzichtbaar paard....
Een bakker te Hoorn had een vrouw en twee kinderen. Zijn vrouw stierf. Hij beloofde haar op haar sterfbed de kinderen bij een buurvrouw, een braaf mensch, uit te besteeden. Hij kwam die belofte niet na. Daarop begon het avond aan avond op een bepaalden tijd te spoken. Er werd leven gemaakt, geschuifeld, gestampt enzovoort. Hij sprak er den predikant over....
In Bergeijk werd in het jaar 1838 een oud gebouw afgebroken, dat had toebehoord aan de gemeentesecretaris. Deze man had de gemeente op oneerlijke wijze benadeeld. Hij vertoonde zich na zijn dood voortdurend in dit huis en maakte de bewoners bang door allerlei gekke vertoningen en spokerijen.
nl.verhalenbank.49811
Aardstralen. 'Als er teveel aardstralen zijn in een gebied kun je daar niet bouwen. Dat zou doorwerken in het huis en zorgen voor onrust in de woning. Laatst sprak ik met een vrouw die was helemaal ziek geworden van de aardstralen.' Geesten oproepen. 'Ik hoorde van meisjes die geesten gingen oproepen. Ze zagen toen een witte vrouw in de spiegel met een...
Niet zelden blijft het bij 'horen en voelen', in de verhalen over ontmoetingen met spoken. Maar soms laat een geestverschijning zich zien. In zijn boek Spokerijen in Amsterdam en Amstelland verzamelde er J.R.W. Sinninghe volksverhalen, waaronder de historie van de Amsterdamse metselaar, die het niet bij een krakende traptree liet. De man lag, na een val...
nl.verhalenbank.39322
Op 't Formanjepaed ûnder Damwâld tsjoenden twa neakene berntsjes om. Dy hienen gjin deakleantsjes meikrigen en koenen sadwaende de rêst net fine.
Roel uit Venlo onderzoekt/bezoekt vermeende spooklocaties (ghosthunting, legendtripping) en vertelde mij op 27-06-2011; "Ik ben zelf ook pas net op zoek hier in de regio. Enigszins bekend is het gebroken slot in Grubbenvorst (Legende van de Witte dame). Verder is hier het Jammerdal (Joamerdal). Het staat er niet bekend om dat het er spookt maar er zijn...
nl.verhalenbank.49880
Het spook op de 'Céramique' In het huis aan de Hoge Barakken te Wijk-Maastricht, waar vroeger een van de directeuren van de Société Céramique woonde, hoorden de echtgenote en de kinderen van de laatste directeur die dat huis bewoonde, en ook de dienstboden, altijd iets over de bovenverdieping lopen. Mevrouw vertelde het aan mijnheer, maar deze gaf daar...
Myn omke, Jan-om, tsjinne yn Grinslân by in boer. Jan-om wie in raren ien, dy stie nergens foar. Dat wie algemien bikend. Dêrom praetten guon ûnder inoar ôf, hja woenen him ris bang meitsje. Doe wie der ien by 't tsjuster op in dongpost stean gong mei in wyt lekken om. Doe wie Jan-om thús kaem en dy seach dat. Hy bleau stean en sei: "Een spook op een...
nl.verhalenbank.37357
Yn Driezum dêr is ris ien by de tsjerkedoar stean gien mei in wyt lekken op. It wie jountiid en hy woe ien bang meitsje, dy't dêr lâns moest. Doe't dy der oankaem bleau er stean en sei: "Ien spûk ha 'k wolris sjoen, mar noait twa op elkoar." Deselde dy't him bang meitsje woe wie stoarn fan skrik.
nl.verhalenbank.37356
Der wie in faem, dy hie in berntsje krige. Hja hie der gjin man foar. Doe hat se dat bern foar de bargen smiten. Mar letter, as hja de bargen fuorje moest, dan forskynde dat bern altyd wer as geest. Dan lei it de hantsjes om 'e rânne fan 'e trôch hinne.
nl.verhalenbank.19858
Vroeger werden er bij ons op school verhalen verteld over 'geesten oproepen'. Het was gevaarlijk, en je moest heel goed uitkijken welke vragen je aan de geest stelde. Er werd verteld over kinderen die bij iemand thuis glaasje gingen draaien. Een meisje had toen aan de geest gevraagd wanneer ze dood zou gaan. De geest antwoordde dat ze over drie dagen dood...
Er is in de gemeente Oldekerk te Faan een oude boerderij "Bijma", waar vroeger de beul "de Mepsche" heer van 't Faan woonde. Hij moet een vreeselijke dood gestorven zijn. Oude mensen zeggen, dat er in ieder jaar op de sterfdag van de Mepsche zijn geest rond het gebouw waart en aan de blinden (jaloezieën) rukt, en gevaarlijk is voor nieuwsgierige...
571