Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
70 results
Danish Keywords: gjenganger
Nede på Søndergård i Emmerlev Sogn skal der sidde en Gjenganger nede under en Grue, hvor han er manet ned. Antoni Levinsen, Sønder-Sejerslev, Emmerlev. Bramming Efterskole. Emmerlev S., Tønder Nørre A.
Hr. Palle i Aggersborg var i med en gjenganger, der bebrejdede ham, at han havde stjålet en hvedekage. Den kaldte ham Palle Tyv og Palle Sladder. kristen kjeldsen, ullerup.
da.etk.DS_05_0_00702
En pastor Brandt manede en gjenganger nede i æ Lysemose, det er en mose, der tilhører mig. Det var en han. Kusken holdt ved et sted, der nu kaldes Frisesdal tæt ved Estrup skov. Så siger præsten til kusken, lav han gik med gjeng.: "Nu kjører du ikke o. s. v. n. j. termansen.
da.etk.DS_05_0_00699
Der var en Gang en grumme klog Præst i Jebjærg, han kunde mere end hans Fadervor. Han havde fået det lavet sådan, at Præstegården ikke kunde brænde, så længe en gammel Hat, der var ude i Gangen, blev ved at være der. Så døde han, og der kom en anden Præst, en ung Mand, som ikke kunde lide denher gamle Hat, der lå der. Så var der en gammel Røgter, som var...
da.etk.DSnr_05_0_00413
En Præst nede i Omme var så god til at mane. Så kom der en til ham og vilde have en Gjenganger nedmanet. Men han kunde ikke, inden han fik kjøbt en Kage at smide bag over hans Hoved. Da han fik den, så kunde han. De havde en Degn her, som også kunde mane. A tjente den Gang i Møbjærg, da a hørte det. Sønder Omme S., Nørvang H. Kirsten Marie...
da.etk.DSnr_05_0_00387
I Vejlen imellem Egholm og Gjøl går »den lede Ting«. Det er et Spøgelse eller en Uting, men beskrives ikke nærmere. Den er ikke god at komme i Kast med, og ingen Egholmer taler med sin gode Vilje om den. Troen på Gjengangere, Helheste, kloge Mænd og Koner, Hegse, onde Øjne, Signen og Målen, der benyttes af hver Beboer og ved hver Lejlighed, er overvættes...
da.etk.DSnr_02_D_00050
En mand fra Lyngsbækgåræ mark på Mols gik igjen. Præsten fra Vistoft kjørte hen til stedet for at nedmane gjengangeren. Han lod sin kusk holde et stykke fra stedet og gav denne sin højre handske med de ord: "Kommer der en skikkelse, der ligner mig . . . nar jeg beder dig om min handske og siger: Kjør i Guds navn, så skal du kjøre". Kusken kjørte ikke,...
Et sted plagedes de også af en gjenganger, og de samlede flere præster, der skulde læse ham ned i jorden, men han lod stadig præsterne høre nogle forsætlige synder, de havde begået. Så fik de også en gammel student fat, og ham lod gjengangeren høre om tyveriet. Han svarede: "Bageren vilde ikke betro mig noget, og jeg gjorde det for at opholde livet, ti...
da.etk.DS_05_0_00694
Nord på for Næsborg var en gjenganger, der sagde, at han regnede ikke andre end den bitte hvidskjæggede præst i Øse. Da han drog af for at mane ham, sagde han farvel til menigheden på stolen, |det var jo, i fald det skulde have gået ham galt, så vilde han dog tage afsked først. Men han kom dog rask hjem igjen. kristiane larsdatter, rærup.
da.etk.DS_05_0_00692
En gang var der en præst, som skulde henmane en gjenganger. Så vilde hans kone med, det måtte hun ikke så gjærne, men når hun alligevel vilde, så skulde hun lægge sig ved hans fødder, når de kom hen til gjengangeren. Da de så kom derhen, så sagde gjengangeren: "Hvad skal hun?" (Når en gjenganger kunde sætte præsten i forlegenhed, at han ikke vidste svar,...
Ved herregården Ulstrup i Hundborg sogn ligger en vejrmø \le, hvor for nogle år siden en møllerkarl hængte sig af kjæres. esorg, og han går igjen. Gravers i A . . . . havde været oppe i Hundborg, og da han gik hjem lidt over midnat just ved den tid, da man sagde, at gjengangeren skulde være til færds, fik h,an en person ved siden af sig, og skjøndt det...
Osten fra Tisted ligger en herregård sønden landevejen, og der kom en gjenganger ridende til. Han band hans hest uden gården, og så kom han ind i nogle kamre, men ikke ind i sovekammeret, derimod satte han hans ansigt på vinduerne til det. Nu var de jo kjede af hans fart, og så var der en præst, de kaldte den bitte præst, han kunde mane de døde, min...
I Glynge by i Salling eller ved byens mark ligger en mose, som kaldes Kjelds krog. I et hjørne af mosen er et uføre, og derved et hul, som endnu er så dybt, at man med den længste lægte ikke kan finde bunden. En gang for længe siden boede i Glynge en mand ved navn Kjeld, der efter sin død blev så slem en gjenganger, at ingen kunde have ro for ham på vej...
I Vesterbolle præstegård har der al tid været galskab. Der skal have været en port, som er bleven nedlagt, for den er bleven omgjort til nøds, og så blev kjørselen der forbøjen. Men nu stod høvderne der og stødtes og var færdige at kvæles i bindslerne. Det galskab skal stamme fra en nedmaning af én på Lerkenfeldt, og det fortælles sådan: Den gang karlen...
da.etk.DS_05_0_00720
1 Underup var der to Koner, som i sin Tid blev meget uenige, og undsagde sådan hinanden, at hvis de ikke kunde hævne sig på hinanden i dette Liv, så skulde de gjøre det i det andet. Kort efter blev den ene af dem syg, og så kom den anden til hende og bad om Nåde, og om de kunde tilgive hinanden. Men den syge var så hård, at hun sagde nej, »jeg udforer...
da.etk.DSnr_05_0_00588
I en gård norden for Vilslev var et gjenfærd. Så kom der bud fra folkene til Vilslev præst, hr. Jerrild, at de kunde ikke være i huset om natten, der var sådan uro og færdesen, om han da ikke vilde komme der over. Præsten kjører også og får snak med gjenfærdet. Men han kunde ikke få bugt med hende, hun greb ham i armen, så den blev vissen, og han kunde...
En præst i Skorup kjørte en dag ad vejen sønden for Sminge. Da så de en stor blakket kalv, der løb alt hvad den kunde neden for bakkerne. Præsten befalede nu karlen at kjøre til, alt hvad remmer og tøj kunde holde, for at de kunde komme over Sminge Vasebro før kalven. Kalven var en gjenganger, og kom de først, var han fri for at mane den, så havde...
Troen på gjengangere her har jeg ofte draget i tvivl, når jeg agtede på. hvor lidt vore folk, selv pigerne, frygtede for ved midnatstid at gå forbi kirkegården til legestuerne i Gangsted, men jeg hører et og andet, som driver mig til at antage tro på spøgelser og gjengangere som temmelig herskende i menigheden. Da den såkaldte Kusk-Hans, en Olding, der...
I nærheden af det såkaldte Sønderkjær i det vestlige Himmerland havde folk i lange tider hørt en gjenganger gå og klage i ynkelige toner. Flere havde tiltalt den, men intet forståeligt svar fået. En modig mand tog sig for en aften at indlede en samtale med spøgelset. Efter en stund at have hørt på klagelyden råbte manden: "Guds fred!" - "Ja, det er godt,...
Hr. Johan Wecke var en gang kommen i med den Slemme. Så skulde han der ned i kirken en aften og være ene mand for at mane ham. Han havde en tåbelig røgter, der gik med og så på ham. Så siger spøgelset: Ja han kunde sagt, for de var to. Derved fik gjengangeren magt og overspyttede ham og vred hans hoved om på skulderen. Så rendte røgteren hjem, og nu kom...
da.etk.DS_05_0_00751
194