Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
56 results
Danish Keywords: ånde
Da det ofte kan drage slemme følger efter sig at tiltale et spøgelse eller overnaturligt væsen, gjør man klogt, hvis man møder en skikkelse af tvivlsom beskaffenhed, da at tiltale den således: "Er du et menneske, så tal, er du en ånd, så vig!" n. p. olsen.
En kone gik op gjennem Nørreskoven, og som hun gik, så var det, ligesom trætoppene bøjede sig. Da kom hun i tanker om at læse: "Vig bort, du onde ånd, og giv den hellig ånd rum!" og så var det, som hele skoven skulde have vælt, sådan suste og bruste det. ry.
I min ungdom handlede jeg med uld varer. Da. var det en juleaften, at jeg gik over Revsing hede for at gå hjem til Vejen. Overgangen over åen var den gang omtrent ved Simon Peters. Det var stjærnelyst, og jeg kunde se alt klart og tydeligt. Da ser jeg på én gang i nogen afstand en høj sort mand komme hen imod mig. Han havde en høj hat på hovedet. Jeg...
En gang skoleknægtene skulde gjore rent i Torstrup kirke, var en dreng så dristig, at han gik op på prækestolen og holdt en præken efter præsten. Han slog i stolen og sagde: “Vig ud, du urene ånd, og giv den Helligånd rum!” I det samme sprang en væsel ud af den kalot, der var nederst i prækestolen, hvor en fjæl var gået løs, og løb ned i kirken, men...
da.etk.JAH_06_0_00408
I Hellested sogn sees en høj, som kaldes Hdshøj. Den har fået sit navn af den hedenske skik at brænde lig af mennesker og offerdyr. Ikke langt derfra er en anden høj, som blev gjort usikker af spøgelser, og som efter almuens overbevisning var et skjulested for underjordiske ånder. I det samme sogn, nær ved et sted, der hedder Krogbæk, hæver sig en...
I en præstegård i Sydsjælland skulde for et par år siden den længe ombygges, hvori loen fandtes. Men midt i logulvet fandtes nedrammet en peel, og den var sat ned over en karl, der i sin tid tjente i præstegården. Den dalevende præst forrettede nemlig hver aften sin andagt i kirken, men da indgangen til kirkegården var lige overfor loen, gik han igjennem...
da.etk.DS_04_0_01144
Der var en præst i Hvejsel, som var så grumme klog. Hver nat, når kl. slog 12, stod han op, tog en stor pakke boger under armen og gik op i kirken. Kl. 1 kom han tilbage igjen. Hvad han bestilte i kirken i midnatstimen, vidste ingen, ti vel lukkede han ikke dørene efter sig, men lysene tændte han ikke, og ingen turde i mørke gå ind og høre efter....
da.etk.DS_04_0_01116
Kapellan Engelstojt (en søn af biskoppen) spørger en dreng ved konfirmationsoverhøringen: “Hvad er et menneske?” Drengen tier, og han stiller nu spørgsmålet til alle konfirmanterne. Nej, ingen kunde sige det, og han må da selv: “Det er en personificeret ånd”. Lærer Skovbjærg, Bindeballe.
„"Vig bort fra mig, du urene ånd, a gar pa min lovlige vej, a skal ned til Gersdorfslund til Laurentin med øn fiol", sagde skolemesteren i Halling til en sort puddelhund. H. Br.
En præst gik hver aften op foran alteret og bad. Karlen kom og satte sig nede i kirken med et lagen over sig. Præsten så det og råbte: »Er du......ånd . . .« Men ban blevsiddeude. Der sank han ned. Så råbte ban: »Fåer.....» Da var ban nede over knæerne. Præsten læste nu over ham, til ban sank belt ned. Røddinp.
da.etk.DS_04_0_01128
Provst Andersen i Ringsted, skal en gang, da han kom hjem om aftenen, have set sin formand, provst Steenberg, sidde i en sofa på studereværelset. Han sagde: »Er du et menneske, så tal, er du en ånd, så forsvind!« og så svandt skikkelsen straks bort. F. Martin, Sorø.
Der var en gang en pastor Andersen her i Vejen. Han havde altid et par rødblissede heste. Han kunde mane og signe. Så var der et par kvinder i Vejen, et par søstre, der havde ordfor, at de kunde hekse. Andersen kunde ikke rigtig få bugt med dem. Men deguen her i Vejon, der også skulde være en lærd mand, han mente, at han nok kunde binde dem. De havde dog...
Vasevejen ved Trøjborg har fra umindelig tid været i rygte for spøgeri. Kjørende folk føler pludselig, at der vælter noget ned bag i vognen, og denne bliver af en sådan tyngde, at hestene ej kan komme frem. De puster og springer, og de hvide skum ligger på dem. Bliver det muligt at nå den sidste bro, hvoraf der findes tre på vasen, så bliver vognen...
Præsten kom springende her ned til mig og vilde fortælle mig den nyhed, te nu skulde vi have en ny salmebog. Æ svarte: “Ja, det gjør De mig rele ikke glad mod, det kan De fortælle nogle andre”. — “Ja, der kom mere af den Helligånd i den”, siger han, “og de har nu taget de gode gamle salmer med”. Men do tog reje nok ikke min salme med, don glemte de at få...
Ved en forårs-eksamen i Surhave skole skulde Per Jepsen tale med børnene om helliganden. Så siger han: “Nå, børn, kan I så sige mig, hvad en ånd er”. De tier. Han gjentager spørgsmålet, men der kem intet svar. Så vil han selv. "Ja, børn, det er noget, der flyver med papir pir” (P. J. stammede noget). A. P. Lustrup, Lindknud.
da.etk.JAT_06_0_00397
Skaffertale ved begravelse (om ligkisten). Mit liv, o Gud, står i din hånd, når du opløser livets bånd, så endes vore dage. Nu rørte venner samle sig med vemods tårer om dit lig, men venners suk og klage dig kalder ej tilbage, så vist som Jesus Kristus lever, o. fader, i din herlighed, så vist vil og din ånd sig hæve fra jordens strid til himlens fred....
da.etk.JAH_04_0_00278
Når nogen var besat af en ond ånd, lagde man gjærne en bibel under den syges hovedpude, lod læse bønner over ham og sørgede for, at der i loftet eller i vinduet kunde findes et lille hul, hvorigjennem den onde ånd kunde jages ud. Dertil hentede man gjærne præsten, som og for det meste fik bugt med fjenden, undtagen hvor der var noget kogleri eller...
da.etk.DS_07_0_00175
En mand, som har boet i Skjold sogn i mange år og var kjendt for en troværdig mand, men nu er død, har fortalt mig, hvad der hændte ham på et længero besøg i Tistcd-egnen: »En aften, som jeg havde lagt mig i sengen og lå lysvågen, kom der en sortklædt kvinde ind til mig og hen imod sengen. Jeg vidste godt, at det var Djævelen i kvindeskikkelse, og derfor...
Troen på Cyprianus lever endnu, men denne dyrebare bog er kun i enkeltes værge. Eske Olesen i As havde den, som man troede, for flere år siden. Om ham fortælles, at da provst Jordhbj kommer for at berette ham, udbryder præsten : »Er du her inde, du urene ånd, så far udi« — »Nej, fåe, a håe it now mæ den onde ånd å skaf.« T fjor gav en Søren Andersen af...
da.etk.DS_06_0_00187
Der var en gang en væver, som havde påtaget sig at væve et stykke tøj, og det skulde være færdigt til en bestemt tid, hvad han sikkert havde lovet, men så døde han, inden han blev færdig. Natten efter at han var død, hørte man imidlertid, at væven gik, men da man så efter, var der ingen at se ved væven. Egentlig spøgeri var det ikke, forklarede...
125