Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
345 results
Dutch Keywords: ziek
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Ik herinner me uit mijn jeugd een oude man uit Nieuwebrug, een zekere Toering die als duivelbanner, bekend stond (een allerakeligst, vies mannetje!) en die bij o.a. een kind werd geroepen, dat erg ziek was. “Men”...
nl.verhalenbank.127043
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Voor ongeveer 50 jaar raadpleegde men bij kinderziekten een duivelbander in de Knijpe bij Heerenveen. Meestal vonden de ouders een krans in het hoofdkussen waar het kind op sliep. In sommige gevallen wordt thans nog...
nl.verhalenbank.126974
Djinns shedan zijn duivels. De duivel kan zich in een vrouw veranderen. Bij het vuil zitten djinns, dat zijn boze geesten. Dit wordt verteld omdat daar ziekmakende bacterien actief zijn, en om het hygienisch te houden. Als iemand verlamd is, wordt gezegd dat hij een klap van een djinn heeft gehad. Er wordt soms ook wel gezegd dat iemand geld van de duivel...
nl.verhalenbank.45749
3. Er is iemand ziek; dokters zijn er weinig. Geen nood, de mensen gaan naar de duivelbanner. Die geeft een flesje met de een of andere vloeistof mee. Maar telkens zegt hij bij het weggaan: “Denk er om; zeg onderweg tegen niemand iets; hou je flesje goed in de zak, want er kon een staan, die je t flesje wil kapot drukken.” Dat zou dan de duivel moeten wezen.
nl.verhalenbank.46286
Ziek vee. Wanner er vee ziek was, ging men naar Oudkerk. Daar woonde een duiveluitbanner. Die gaf dan het een of ander goedje in een flesje om het zieke beest in te geven. Op de terugweg naar huis mocht je niemand groeten en links van de weg lopen. Maar nu gebeurde het nog al eens, dat je dan iemand ontmoette, die aan dezelfde kant liep en geen stap opzij...
nl.verhalenbank.45025
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Heb wel eens personen horen noemen die als “dûvelbanner” aangewezen werden. Zij werden geraadpleegd in gevallen van ziekte bij mensen en vee. Men meende dat zij “betsjoend” waren. Bij zieke mensen veronderstelde men...
nl.verhalenbank.127079
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Plm 50 jaar geleden woonde in de Knijpe bij Heerenveen een. In één geval weet ik dat er iemand uit deze omgeving bij die man is geweest. 't Betrof een ziek kind en moest de vader een veeren kussen meebrengen waarop...
nl.verhalenbank.126972
No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner, die hem wist te vertellen, dat hij betooverd was. De heks zou den volgenden morgen aan zijn hoeve komen om iets te vragen, dat moest hij weigeren; maar dan zou ze iets uit zijn tuin willen hebben, dat moest hij haar "om Godswil" geven....
nl.verhalenbank.46922
HANDEL MET DE DUIVEL Vroeger hoorde men ‘s avonds en in de nacht het erbarmelijke gehuil van de kettinghonden over het Brabantse land. Door dit gehuil voorspelden zij de dood van een man die zijn ziel aan de duivel verkocht had. In Nistelrode woonde vroeger zo’n man. Hij werd op zekere dag ernstig ziek. Op een nacht waren de honden zeer onrustig en de...
nl.verhalenbank.49593
Duivelskunstenaars zijn lieden, meestal mannen, die allerlei dingen weten uit te voeren, welke aan een gewoon menschenverstand bovennatuurlijk voorkomen. Welke kunstenarijen men aan hen toeschreef, is reeds medegedeeld in het hoofdstuk over Klaas Kunst. Iemand, die uit liefhebberij wat aan de natuurkunde, of ook aan goochelarij deed en daarvan proefjes...
nl.verhalenbank.57989
BEN WOEKERAAR KAUWT BIJ ZIJN STERVEN GELD. Twee jaar geleden stierf er in het diocees Keulen een ridder, die als woekeraar erg berucht was. Toen hij daar zoo zwaar ziek lag en de materie hem in de hersens was gestegen, trad delirium in; hij bewoog maar voortdurend den mond en de kaken, zoodat zijn dienaars hem vroegen: "Maar heer, wat eet gij toch?" ,,Ik...
nl.verhalenbank.42739
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Mijn moeder vertelde mij meermalen over een man, die “ook meër kon as een gewoön mins”, hoewel hij er zelf geen voordeel van scheen te hebben. Hij had bv. de eigenaardige gewoonte, dieren (soms ook mensen) aan te raken...
nl.verhalenbank.127097
I. De duivel 1. Bij vraag I mag de volgende historische anekdote dienen. Jaren geleden, kreeg ik, tijdens een ziekteperiode, van mijn huisarts ter lezing "Raspoetin, der Heilige Teufel", welk boek mij zodanig boeide, dat ik mij er tot laat in de avond hevig in verdiepte. Of het door de koorts kwam, of door de spannende lectuur weet ik niet, misschien...
nl.verhalenbank.14779
Ik heb m'n moeder wel eens horen vertellen van heksen en weerwolven, dat was gewoonlijk zo iets als van de duivel bezeten.
nl.verhalenbank.127773
Met dat mens hebben we nog meer meegemaakt. We kregen een kind ziek. Ouwe Joukje kwam vaak even kijken en vroeg dan: “Hoe gaat t met t jonkje?” Ik zocht daar eerst niks achter, tot een van de familie mij er op wees, dat we dat niet moesten toelaten. Hij had ook zo’n geval gehad en was er achter gekomen, dat het oude mens zo’n kind ziek maken kon. Wat had...
nl.verhalenbank.46182
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127104
't Kon gebeuren dat er een verenkrans in het hoofdkussen zat, volgens de overlevering. Bijvoorbeeld, wanneer je hoofdpijn had. Dat was dan iets van de duivel.
nl.verhalenbank.70574
Een ergen hekel heeft men hier aan verspreken, d.i. bij beloften zijn naam of zijn hulp inroepen, want dat is gevaarlijk. In twee door mij opgeteekende verhalen uit Uitdam en Zuiderwoude hadden verstokte kaartspelers beloofd vóór middernacht thuis te zijn. "Zoo niet, dan mocht, pot hier en gunter, de duivel hen halen." Verdiept in het spel vergaten zij...
nl.verhalenbank.9391
6.1. Casteren, 1560 Een boer, die vijf jaar ziekelijk was geweest, raadpleegde iemand (een duivelsbanner?), die hem zei, dat hij betooverd was. De schuldige zou 's anderen daags iets uit zijn huis komen vragen; dit moest hij weigeren; – daarna iets uit zijn tuin, en dit moest hij 'om Godswil' geven. Toen er nu werkelijk een oude vrouw iets kwam vragen,...
nl.verhalenbank.44462
Een ziek kind dat behekst was, kreeg een krans in t kussen. De krans deed men in een pot en werd aan de kook gebracht. Dit gebeurde om de heks te laten komen; die kon dan niet weg blijven; ze moest voor de dag komen en het volk wist opnieuw wie zich met het duivelswerk ophield.
nl.verhalenbank.45127
373