Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
507 results
Dutch Keywords: man
Ge had hier iemand en daar werd van gezegd, hij had te worstele met 't kwaaie. Hij ree met een korf voor op de fiets. Daar sprong de duivel op. De man riep: ,,Here, help". Toen kwam er een stem uit de hemel, die zei: ,,Keer u achter mij, Satan!" Dat deed de duivel ook. ,,Toen was ik bevrijd" , zei die man. Maar toen sprong de duivel nog gauw achter op de...
nl.verhalenbank.72913
Zonder kousebanden. Op de Leije woonde voor vele jaren een man die nooit kousebanden droeg. In zijn jongen tijd had hij zich aan den duivel verkocht voor den tijd van twintig jaar. Toen die tijd verstreken was, kwam Joost om hem te halen, juist op een morgen toen de man pas uit het bed was opgestaan en zijne kousen zat aan te trekken. «Kameraad, nu moet...
nl.verhalenbank.57812
De duivel en de menschen. Vroeger zaagde men met een scherp blad zonder tanden. En dat was geen makkelijk werk. Zoo waren er eens twee menschen mee bezig, en omdat je d'r gauw moe van werd, gingen ze even binnenshuis om wat te drinken. Dat had de duivel gezien en hij wilde ze eens leelijk te pakken nemen. Weet je wat hij deed? Hij kerfde het zaagblad van...
nl.verhalenbank.39108
De duivel en de menschen. Jaren en jaren geleden gebeurde het, dat een jonge man, Westplate geheeten, in den spiegel keek, en er inplaats van zich zelf een van onder tot boven behaarden duivel met horens en bokspooten in zag. De duivel hield een handvol zweepjes vast, je weet wel, van die tollezweepjes van de kinderen. In zijn verbouwereerdheid greep...
nl.verhalenbank.39105
Spookdieren Lang geleden ging er een verhaal van een man die een haan vond op het strand. Hij deed deze in een zak. Onder het naar huis gaan werd die zak steeds maar zwaarder zoo erg dat die jutter doodaf thuis kwam. Hij opende de zak en tot zijn groote schrik sprong er een duivel uit, die hem uitlachte en toeriep (terwijl hij verdween): "Zie zoo ik heb...
nl.verhalenbank.13323
Spookdieren In het cafe "De Tollenburg" (Hierden?) geheten, waren twee mannen aan het kaarten waarbij een der mannen geweldig vloekte en allerlei wensen deed van o.a. "de duivel hale mij", enz. De volgende dag werd de man in de Marspolder gevonden in een sloot met een gebroken nek. De mensen vertellen nu, dat de duivel hem, toen hij huiswaarts keerde, op...
nl.verhalenbank.13451
Spookdieren Vooral mensen die spotten, werden soms op de voet gevolgd door spookhonden of kalveren. Zo'n hond had dikwijls vurige ogen, en men vertelt van een man die bont en blauw thuiskwam, omdat de hond hem telkens met zijn staart sloeg. Die honden of kalveren werden beschouwd als de duivel. In die dieren werd dus de duivel gezien.
nl.verhalenbank.13316
Duivel komt in gedaante van een heer met bokkepoten Op een dag kwam hier een man aan die vroeg of ik geen zin had in een goed zaakje. Ik wou daar natuurlijk direct op ingaan, maar toen zag ik dat die heer eigenaardige voeten had. Ik wist dat het de duivel was. Ik maakte een kruisteken en die vreemde heer was in een wip verdwenen.
nl.verhalenbank.35714
Er zaten zowat twintig man bijeen in een café'tje aan een tafeltje. Toen kwam opeens de duivel. Het was een forse man met wratten zo groot als aardappels. Hij stond tussen 't raam en 't deurkozijn. De duivel greep één van die mannen. Na veertien dagen weggeweest te zijn heeft hij hem met de motor teruggebracht.
nl.verhalenbank.24618
HANDEL MET DE DUIVEL Vroeger hoorde men ‘s avonds en in de nacht het erbarmelijke gehuil van de kettinghonden over het Brabantse land. Door dit gehuil voorspelden zij de dood van een man die zijn ziel aan de duivel verkocht had. In Nistelrode woonde vroeger zo’n man. Hij werd op zekere dag ernstig ziek. Op een nacht waren de honden zeer onrustig en de...
nl.verhalenbank.49593
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
nl.verhalenbank.72907
Reinder Duvi wjerkôge, krekt as in kou. Hy hie syn siele oan 'e duvel forkocht, seinen de minsken. Yn werklikheit hie er him by de dea oan 'e dokters forkocht foar f 10 000.
nl.verhalenbank.30142
Ik heb eens hooren vertellen van een man, die altijd een rijsje in de mouw had, omdat hij, alleen zijnde, wel eens door den duivel werd geplaagd, en dan den plaaggeest met het rijsje kon afweren.
nl.verhalenbank.69843
De man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had. Bij ons op het dorp loopt het verhaal van een man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had. In de streek, waar de legende zich afspeelde, was men in die dagen druk bezig met het graven van veen. Daar er in die tijd niet veel werk was, kwamen de arbeiders van heinde en verre om wat te verdienen. Ze...
nl.verhalenbank.13113
DE DUIVEL ALS HEER We blijven nog even in Oerle, want in datzelfde cafeetje moet zich, ook heel lang geleden, nog zo’n wonderlijk avontuur hebben afgespeeld. Want daar zat eens de duivel in hoogsteigen persoon, maar deftig in stemmig zwart gekleed met drie ander mannen mee te kaarten. Op een gegeven moment raakte de drank op en natuurlijk was dat naar...
nl.verhalenbank.49586
As er Janne bitelje moest, gebeurde it wol, dat er sei: "Dan moet ik even de deur uit." Dan krige er it jild fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.19740
Namen voor de duivel. De Droes, The old Nick, Satan, Beëlzebub (komt van Baäl zevuv, Hebreeuws voor heer der vliegen.) Ik ken daar een verhaal over: een man kon de vliegen maar niet van zich af slaan. Hij zat altijd onder de vliegen. Die konden niet van hem afblijven. Toen noemden zijn vrienden hem Beëlzebub, zoals de duivel. Zij wisten echter niet dat de...
nl.verhalenbank.42521
Piter hie in wiif, dat wie in tsjoenster. Nachts wie se der op út, dan lei de pânse allinne op bêd. Piter sels hie him oan 'e duvel forkocht. As er forlet fan jild hie, dan hong er in lege jildponge bûten oan 'e kruk fan 'e doar. Dat die er jouns. De oare moarns siet der jild yn.
nl.verhalenbank.25431
Der wie in man, dy hie syn siele forkocht oan 'e kweade. Mar hy hie de duvel to fiter hawn, dat doe't de duvel kom moest er sûnder siele wer fuort. Mar de duvel sei: "Ik wol dochs hwàt fan dy ha." En doe nom er de man syn skaed en dat rolle er op. Sûnt wie dy man altyd sûnder skaed. Dat wie miskien noait útkom, mar op in kear stie er mei in rychje folk op...
nl.verhalenbank.12538
Us buorman Gosse die noait in slach en doch hied er altyd wol jild. Hy libbe sa'n fjirtich jier lyn. De minsken seinen, hy hie him oan 'e duvel forkocht. As er forlet fan sinten hie hinge er jouns in potsje bûten oan 'e doar. Dan wie 't de oare deis fol.
nl.verhalenbank.25485
512