Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
400 results
Dutch Keywords: hekserij
Een verekrans deje ze in het hoofdkusse om de duivel te were.
nl.verhalenbank.69337
No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner, die hem wist te vertellen, dat hij betooverd was. De heks zou den volgenden morgen aan zijn hoeve komen om iets te vragen, dat moest hij weigeren; maar dan zou ze iets uit zijn tuin willen hebben, dat moest hij haar "om Godswil" geven....
nl.verhalenbank.46922
Zoo vertelt men te Broek in Waterland van een zekere Trijntje P., die kollen kon en een bijzonder mensch was, die rookte, pruimde en dronk, dat ze het aan iemand zou leeren. Die moest daartoe dicht naast haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. De ander beloofde dat. Toen kwam er eerst een kalf naast hen staan, en daarop kwam de leege broeipot...
nl.verhalenbank.35039
I. De duivel 3. Kan hij ook wel de gestalte van een dier aannemen? Zo ja, van welk (bok, kater, hond, spin, vlieg enz.)? Ik heb wel verhalen horen vertellen waarin paarden behekst zijn. Of paarden die bereden worden en dan nat op stal staan en met gestrengelde manen. iemand heeft, wel na heel lang vragen, wel eens verteld dat ze dan door de duivel bereden...
nl.verhalenbank.127328
11 g. Van welke dieren zegt (zei) men dat ze in betrekking staan (stonden) tot de duivel en heksen? Kat, slang, bok o.a.
nl.verhalenbank.45550
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127106
Piters Willemke wie in tsjoenster. As dy forlet hie fan jild, dan hong se jouns in lege ponge oan 'e doar en de oare deis siet dy fol jild.
nl.verhalenbank.30089
23b. Hoe kan (kon) men heksen herkennen en tegenhouden (buiten de deur houden)? Aan 't "duivelsteken" dat ergens op het lichaam zit. e. Welke andere methoden gebruikte men om een heks te onderkennen? Prikken, laten drijven etc.
nl.verhalenbank.45552
De heks van Stabroek Een grote veekweker uit Stabroek in de polder had ongeluk met zijn koeien. De veearts erbij halen was te duur. Die kon trouwens toch niks beginnen tegen hekserij, want het was hekserij. Hij had nog nooit 'de ziekte' in zijn stallen gehad. Het was allemaal begonnen, toen Trezeke bij hem melk kwam halen. Trezeke was een oud, krom...
nl.verhalenbank.19292
a. Kent u (oude) verhalen over heksen en/of heksendansplaatsen? Wat werd er over hen verteld en waar bevonden zich de dansplaatsen? Ja, de Westerwoldse heksen, en de heksen bij het Schildmeer, bij het al genoemde Dannemeer, en bij Woudbloem. Ze maakten op het voorhoofd een kruisje met heksen vet, vlogen gierend door de lucht naar de Heksenplaats,...
nl.verhalenbank.45517
Piter hie in wiif, dat wie in tsjoenster. Nachts wie se der op út, dan lei de pânse allinne op bêd. Piter sels hie him oan 'e duvel forkocht. As er forlet fan jild hie, dan hong er in lege jildponge bûten oan 'e kruk fan 'e doar. Dat die er jouns. De oare moarns siet der jild yn.
nl.verhalenbank.25431
[...] Op zolder bijvoorbeeld was het ook zo. Bij mijn grootouders mocht je ook niet op zolder komen. Daar hadden ze wat staan. Wat daar stond weet ik dus ook niet. Maar daar zat...de boze heks zat op de zolder en zo. Dat mocht niet als het ware. [...] De boeman en de duivel ook wel.
nl.verhalenbank.44497
't Kon gebeuren dat er een verenkrans in het hoofdkussen zat, volgens de overlevering. Bijvoorbeeld, wanneer je hoofdpijn had. Dat was dan iets van de duivel.
nl.verhalenbank.70574
Frijmitselers hienen harsels oan 'e duvel forkocht. Dêrtroch hienen se altyd jild en koenen se dwaen hwat se woenen. Mar 't kostte har de siele. Hekse Harm (= Stammerige Harm) wie ek frijmitseler. Hy hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Hekse Harm wie net fortroud by 't fé. Hy hie de kweade hân. Hy striek mei de hân oer de rêgen fan 'e dieren...
nl.verhalenbank.29542
BETOVERDE KINDEREN In de zestiende eeuw waren de kinderen uit een gezin dat in de Sint Nicolaassteeg te Amsterdam woonde betoverd. Een buurman gaf de ouders toen de raad om eiken spaanders te koken in water dat was geput vanaf een brug waarop een kruisbeeld stond. Dan zou de toveres gedwongen zijn om te komen en de kinderen weer gezond te maken. De ouders...
nl.verhalenbank.13368
Stammerige Harm koe ek tsjoene, mar dy hie 't meast op it fé forsjoen. Dy moest men noait by it fé litte. Hy hie in wikseldaelder fan 'e duvel. Dy hied er altyd by him yn 'e bûs. Hy wie frijmetseler. Frijmetselers ha altyd in wikseldaelder. Dy ha ek altyd jild. Mar ien kear draeit de duvel har de nekke om. Om de sawn jier mat der ien dea, krekt as by de...
nl.verhalenbank.30505
Tot de werken des duivels behooren ook de kol- of heksekringen die men wel in graslanden vindt. In Friesland noemt men zulk een kring een tsjernpaed = karnpad, wegens de groote overeenkomst met het cirkelvormig pad, waarop het paard rondloopt voor den karnmolen, waardoor de karnpols, die in de karn de boterafscheiding moet bewerken, in beweging wordt...
nl.verhalenbank.69323
EEN ONGELOOFWAARDIGE HEKS In 1566 werd te Rotterdam een vrouw, Geertgen Jansdochter, door de buren aangeklaagd omdat ze toveren kon. Ze werd gevangengenomen en bekende al vlug dat ze zestien à zeventien jaar tevoren met een duivel had kennisgemaakt en met hem op stap was geweest. Hij had haar geleerd dat ze door heksenzalf te bereiden en onder haar...
nl.verhalenbank.32548
f. Kent men verhalen over moderne hekserij (wicca)? Wordt er verteld over een band bloedverbond met de duivel? Er woonden twee jonge heksen in Holthoone. Ze hadden een bloeiende praktijk. Jammer genoeg zijn ze vertrokken. Ze gaven consulten.
nl.verhalenbank.45634
Frijmetselaars ben ook koegelfrij. Die hebn een verbond met de kwade. Om de seuven joar moet der ien dood. In tsjoenster moet eens in de seuven joar ien doodmoakn.
nl.verhalenbank.24406
427