Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
339 results
Dutch Keywords: geld
DE DUIVEL VERJAGEN Een boer uit Sterksel was de duivel te slim af. ‘Ik wil mijn ziel verkopen,’ zo zei hij tegen de duivel. ‘maar dan moet u me net zo lang geld blijven geven als er aan die boom bladeren zitten.’ En hij wees naar een boom die achter in de tuin stond. De duivel ging hiermee accoord en het contract werd met bloed bezegeld. De duivel had het...
nl.verhalenbank.49605
Een boer zat in geldnood. Nu kwam de duivel bij hem en stelde voor, hem een korenmaat opgehoopt vol geld te brengen; dit moest de boer binnen zeven jaren terug betalen, maar hij kon dan volstaan met een rechtafgestreken volle maat. Voldeed hij hieraan niet, dan was zijne ziel aan den duivel verkocht. De boer nam het voorstel aan. Het duurde niet lang of...
nl.verhalenbank.57811
HANDEL MET DE DUIVEL De boer was al maanden bezig met de bouw van de molen, tot hij op zekere dag geen geld meer had om de molen verder af te bouwen. Ten einde raad riep hij de hulp van de duivel in. De duivel verklaarde zich bereid in een nacht, tot het eerste hanegekraai, de molen geheel af te bouwen. Maar dan koest de boer wel zijn ziel aan hem...
nl.verhalenbank.49595
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14791
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14798
Djinns shedan zijn duivels. De duivel kan zich in een vrouw veranderen. Bij het vuil zitten djinns, dat zijn boze geesten. Dit wordt verteld omdat daar ziekmakende bacterien actief zijn, en om het hygienisch te houden. Als iemand verlamd is, wordt gezegd dat hij een klap van een djinn heeft gehad. Er wordt soms ook wel gezegd dat iemand geld van de duivel...
nl.verhalenbank.45749
Nu en dan komen er onder het volk personen voor, van wie men niet recht weet hoe zij aan den kost komen. Zij werken weinig of in 't geheel niet; zoover men kan nagaan verdienen ze niet veel, en zij leven toch, en dikwijls niet armoedig. Zoo iemand verdacht men vroeger spoedig, dat hij zich aan den duivel had verkocht en dat deze hem van geld voorzag. Ook...
nl.verhalenbank.60729
Alde Taeke Pyt hie in wikseldaelder. Elkenien hie earmoed, mar hja koenen 't altyd skoan dwaen. De duvel hie him har jown.
nl.verhalenbank.31122
Guon ha in wikseldaelder, dy't se fan 'e duvel krije. Sokken binne oan 'e duvel forkocht. In wikseldaelder rekket noait op.
nl.verhalenbank.31192
Guon dy't in wikseldaelder ha sitte noait sûnder jild. Om in wikseldaelder to krijen matte se har earst oan 'e duvel forkeapje.
nl.verhalenbank.32782
Stammerige Harm wenne yn Sweagerbosk. Hy handele yn fodden en bonken. Hy hie in wikseldaelder, dy hie er fan 'e duvel, seinen se. Dêrtroch hied er altyd wol jild om hannen.
nl.verhalenbank.30972
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14729
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14782
Wisseldaalder De wisseldaalder was een daalder die de eigenschap bezat, telkens nadat deze was uitgegeven, weer in de zak van den eigenaar terug te keeren. Hij was te verkrijgen in den Sint Jans nacht, op de plaats genaamd "De Kruis", nl een kruispunt van 2 polderwegen, in de "Groote Blok". Men moest zich hier opstellen, en er trok een heele stoet duivels...
nl.verhalenbank.13644
DUIVELSGELD Voordat het Centraal Station was gebouwd, drong het water van de Zuiderzee langs de Schreierstoren de grachten binnen en kon men er zoutwatervissen vangen als het getij gunstig was. Hartje winter, omstreeks 1850, ging Panzer, een arme drommel, eens naar de Kloveniersburgwal om spiering te kloppen op het ijs van de gracht. Hij had een bijt in...
nl.verhalenbank.13356
Frijmitselders krigen altyd jild fan 'e duvel. Dêrtroch hienen se noait forlet fan jild.
nl.verhalenbank.22699
Ien dy't in wikseldaelder hat, hat himsels oan 'e duvel forkocht. De wikseldaelder komt altyd wer by deselde dy't him útjown hat.
nl.verhalenbank.19939
Edzer Sint fan 'e Harkema hie in wikseldaelder. Dêr hat er de namme sint fan krigen, omt er altyd wol sinten om hannen hie. Deselden dy't in wikseldaelder ha, ha har forkocht oan 'e duvel.
nl.verhalenbank.20046
Mei frijmetselaren is dat ek sa. Dy ha ek in wikseldaelder. Dy ha 't jild èk op 'e fingerseinen.
nl.verhalenbank.30973
Een wisseldaalder kreeg je van de kwoade. Dy kreeg je altyd weer. As jy him uitgaf kwam ie fansels weer.
nl.verhalenbank.24407
337