Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
42 results
Danish Keywords: præke
Der var en degn på Harboøre, han skulde præke i præstens forfald. Han var ikke gift, men havde en husholderske. Da han så en dag stod og prækede, kom hun ind og fik fat i Cyprianus, og så kom den Slemme og spurgte om, hvad hun vilde. Ja, hun vidste ikke, hvad hun skulde sige. Nu mærkede degnen, at det var galt hjemme, og så løb han ned af prækestolen og...
En pige fik fat i Cyprianus og gav sig til at læse i den. Så kom Djævelen og spurgte hende oin, hvad hun vilde ham. Hun blev jo meget forskrækket, men så finder huu på at sige, at han skal kaste Estvedgårds hede ind, destaend præsten prækede. Det var nemlig søndag, og huu havde taget bogen ned, da folkene var tagne til kirke. Så gav Djævelen sig til at...
Der var en Mand, som boede i Kjørup, der hed Podebusk, og han vilde bygge en Kirke. Men så havde han sværget sig Djævelen i Vold for at få Penge til at bygge Kirken for. Den første Gang der var Præken i Kirken, da var han jo bange, og så siger han til Tjeneren, at han skulde gå udenfor, om han kunde se noget. Tjeneren kom ind igjen og sagde, at han så en...
da.etk.DSnr_06_0_00062
Der var to Mænd i Ikast, hvoraf den ene boede i Ure, og de kom i Trætte om deres Ejendomsskjel. Så fik den ene Lov til at tage så meget af den omstridte Ejendom, som han kunde indhegne, imedens Præsten var på Prækestolen. Han fik så Fanden til at indhegne det, og det gik så rask, at de måtte have Bud til Præsten, at han skulde holde op med at præke og...
En Mand på Donneruplund måtte få så meget Jord, som han kunde inddige, medens Præsten prækede i Give Kirke. Han red så fulgt af et Par Svin (eller Hunde), og de rodede så et Dige op, og Beboerne i Sognet måtte da snarest sende Bud til Præsten om at slutte af, for at Herremanden ikke skulde tage al Give Bymark.
da.etk.DSnr_06_0_00184
En ejer af Grinderslev kloster havde fået lovning på så meget jord af de omkringliggende sogne, som han kuude indhegne, medens præsten prækede. Men samme horremand stod i pagt med Fanden, og så snart han havde smidt sig på ryggen af sin hest og begyndt at ride, kastede den anden et dige bag efter ham. Nu var der imidlertid nogle, der så, at det kunde...
da.etk.DS_06_0_00520
For flere hundrede år siden skal der have levet en herremand på Grinderslev kloster, som var en slem ugudelig krop og stod i forbund med Fanden. Han fik lov af ham til at få en stor hede, som han kunde pløje, mens præsten prækede. Han fik også en stor mængde pløjet, og det kom til gården. Efter hans død sees han nogle gange om året komme ridende op til...
Imellem Hugager og Abildholdt er en stor vold, der nu tildels er jævnet, og langs hen med den nordre side af volden er on stor grøft. Den skal æ Bussemand have lavet. En karl var kommen til at læse i Cyprianus og kalder den Slemme til sig. Han spørger, hvad han skal bestille, og så sætter karlen ham til det. Der kom nu to galte og vrædede diget op. Det...
da.etk.DS_06_0_00511
Den gang der blev lagt jord til Toftegård, blev man enig om, at der skulde høre så megen jord til denne gård, som fire heste kunde trække fure omkring i så langtid, som præstenbehøvedetil at holde sin præken. De begyndte da i Hellediget ved Py å en Søndag, trak derfra furen i øst til Vildmosen, derpå et godt stykke mod nord og så ned til åen igjen. Det...
da.etk.DS_06_0_00510
I Ikast sogn havde i sin tid en mand gjort sig værdig til en belønning af sognet, men dette var noget knebent. Da det dog skulde af med noget, lovede de manden, at han måtte få et så stort stykke af Ikast sogn, som han kunde opsætte et jorddige om, medens præsten prækede. Det kunde imidlertid blevet de gode Ikastboere et dyrt spil, ti manden stod i pagt...
Tirsbæk har ikke Navn af Tyr, men efter Dronning Tyra, fordi dette Sted var Kong Gorms og Tyras Badeslot. Den Gang var der ingen Jord til Gården. Men en senere Ejer, der hed Linde, fik Lov til at erhverve sig så megen Jord af Vejle Bys Grund, som han kunde omride på et 8 Dage gammelt Føl, mens Vejle Præst var på Stolen og prækede. Han red nu, og bag...
I mine bjordedage blev der mig fortalt, at der boede én på Fruergàrd, som den gang var en herregård, og han havde solgt af ejendommen, det var egentlig slåbund, men det var ikke ret afgjort, hvor meget de skulde have. Det hlev endelig sådan, at de skulde have så meget, som to kunde indkaste, i lag præsten prækede. Men de måtte have bud efter ham, at han...
På Donncnqrfuiid (Give sogn) boede, der en gang en mand, som var kommen overens med bymændene i Give om, at så meget af Give bymark, som han kunde lå omgjærdet med et dige i den tid, præsten stod på prækestolen, skulde fremtidig høre hans gård til. flan satte sig så på sin hest og red ud på marken, og i det øjeblik præsten begyndte sin præken, begyndte...
På Grinderslev kloster har boet enVolmar Lykke. Han gjorde akkord pi at skulle have alt det ejendom, han kunde ride ind, deståend præsten prækede i æ Kloster kirke. Så red han vester ud og havde omreden al Ilbjærg hede og Jebjærg hede, dersom der havde ikke en mand fra Gamstrup redetud imod ham på hans springhest. Så kom det til slag imellem de to, og så...
Voldemar Lykke på Grinderslev kloster var i proces i ned hans sognefolk om noget jord. Så faldt dommen sådan, at han måtte få det, han kunde indgrobe, deståend præsten prækede. Så gjorde han akkord med Fanden, at han skulde hjælpe ham at grobe. Han bandt en spade i halen på hans ridehest, satte sig op på den og begyndte at ride, og eftersom han red,...
da.etk.DS_06_0_00515
I Stadil ved Ringkjøbing havde de en gang en præst, der ejede en Cyprianus. En dag, da præsten var gået i kirke, havde han glemt Cyprianus på sit skrivebord, den lå opslået, og pigen, som skulde gjøre rent i værelset, mens præsten var borte, så den opslagne bog og gav sig til at læse i den, men hun forstod ikke at læse i den, for hun læste sådan, at den...
Præsten stod i Krejbjærg kirke og prækede om, at ingen er så stor en synder, at han jo kan få nåde. Det var der en person kommen ind og havde hørt på. Da nu præsten gik ud, gik personen hen og sagde til ham, at han troede, præsten havde sagt noget i dag, der ikke var sandt. Det vidste han ikke, sagde præsten, det troede han ikke. Jo, for han havde gjort...
Oluf Lunge ejede Tirsbæk, men han havde så lidt Jord. Så gjorde han og Assendrup Mænd Akkord om, te han måtte få lige så meget Jord, som han kunde ride ind på et 8 Dage gammelt Føl, mens Præsten prækede i Engum Kirke. Han kom så til Riden, og der løb to sorte Svin og rodede Jord op bag efter ham, han vilde jo have et Dige sat op med det samme. De...
da.etk.DSnr_06_0_00183
Det var på den tid, da sogueskjellet skulde graves mellem Ikast og omgrændsende sogne, at der til præsten, som stod i spidsen for arbejdet, kom en mand, som havde gjort pagt med den Oude, og tilbød at udføre arbejdet næste søndag, mens præsten var på prækestolen, på den betingelse, at kunde han fuldføre det besværlige arbejde, inden præsten endte sin...
Tirsbæk har været et lystslot i gamle dage, og der boede en mand, som hed Ole Lunge. Den gang var der slet ingen mark til slettet, kun en have og lidt pilleri. Han fik så lyst til at eje mark, men havde ikke noget at kjøbe for og kommer da til at akkordere med beboerne i omegnen, sådan te de skulde overlade ham så megen mark, som han kunde omride på et...
da.etk.DS_06_0_00509
122