Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
263 results
Danish Keywords: djævel
»Æ Djævel er hunden med de flyvendes pis«, sagde Mads Klunt. Lærer Sø, Gndum. Måske de (lyvendes er fuglenes.
da.etk.DS_06_0_00392
Spejle sig om aftenen — står Djævelen bag ved og ler. J. Madsen. M. Møller.
da.etk.DS_06_0_00368
Hvem der spejler sig om aftenen, stæer Djævelen åbag ved. N. A. Jensen.
da.etk.DS_06_0_00367
Klør-Es Kro. Der kom stiltiende Bud efter Præsten. Han kom og borede et lille Hul i Blyvinduet, og der måtte Djævelen knibe sig ud igjennem. Der blev en så frygtelig Stank der inde, at de kunde ikke være der. Den Kro er i Hellevad Sogn. Kjøbenhoved. Hellevad S., Åbenrå A.
Skjær man negle om mandagen, da får man magt over sine uvenner, sker det om torsdagen, da får troldfolk magt, eller Djævelen bygger deraf sin stol i Helvede. De vulgi.
Når det ringer for éns højre øre, da er det Djævelen, der søger én. Men så skal man sige: Gud, vær mig synder nådig! så viger han bort. P. K. Madsen.
da.etk.DS_06_0_00373
Når gamle folk skal i en ren skjorte, siger de, idet de spytter igjennem skjorten: Pøj, i Jesu navn, nemlig for at fordrive troldene, djævelen o. lign. J. A. Jensen, Balle.
Ved kortspil står Djævelen bag ved den og griner, der bander mest. C. L. Rasmussen.
da.etk.DS_06_0_00369
Når man rejser sig af sengen, skal man ikke lade dynen ligge oppe, men lægge den til rette, for ellers kan der en slem djævel lægge sig deri. Jørgen H.
da.etk.DS_06_0_00351
Sønnen i Sønder - mølle i Sevel var ene hjemme en søndag og gav sig til at se i bøgerne. Da finder han Cyprianus og læser Djævelen til sig. Han spørger om, hvad han skulde, og karlen står et øjeblik helt betuttet. Så siger han, at han skulde øse vandet af mølledammen. Men der var væld i den. Mens han nu arbejder på dether, får de bud efter præsten, og...
da.etk.DS_06_0_00297
Lars Johansen i Frørup forfulgtes altid af Djævelen, og dog vidste man intet ondt at sige om ham, undtagen at han var en slem kortenspiller. En gang han red hjem fra Haderslev, sprang der et sort ét bag op på hesten, og en aften han red hjem fra Øddis, så han en stor ild foran sig, som spærrede ham vejen, så at han måtte vende om og blive i Øddis orn...
da.etk.DS_06_0_00462
En mand, som har boet i Skjold sogn i mange år og var kjendt for en troværdig mand, men nu er død, har fortalt mig, hvad der hændte ham på et længero besøg i Tistcd-egnen: »En aften, som jeg havde lagt mig i sengen og lå lysvågen, kom der en sortklædt kvinde ind til mig og hen imod sengen. Jeg vidste godt, at det var Djævelen i kvindeskikkelse, og derfor...
I Edslcv by i Ning herred tjente for mange år siden en karl, som en gang var til gådlamsgilde, som man kaldte det, og han gik altid og fløjtede, også den aften. Da nu nogle af pigerue hørte det, gik de hen til ham og sagde: »Du må ikke fløjte, ti så kalder du på Fanden.« Nu blev han endnu mere ivrig, og lukkede endog døren op og fløjtede ud og sagde:...
da.etk.DS_06_0_00337
Der var en degn på Harboøre, han skulde præke i præstens forfald. Han var ikke gift, men havde en husholderske. Da han så en dag stod og prækede, kom hun ind og fik fat i Cyprianus, og så kom den Slemme og spurgte om, hvad hun vilde. Ja, hun vidste ikke, hvad hun skulde sige. Nu mærkede degnen, at det var galt hjemme, og så løb han ned af prækestolen og...
Om en herremand på Rask i Hvirring sogn fortælles, at han undertiden besøgte Djævelen i hans bolig. En sildig aften kom ordre til kusken at spænde for kareten. Herren, fruen og flere satte sig op, og da kusken spurgte, hvor han skulde kjøre hen, svarede manden: "Følg den sorte hund." Vejen var bred og jævn, og det varede ikke længe, før de holdt for et...
da.etk.DS_06_0_00141
Der var en mand i Manna der var bleven slem til at svire. Da han kom hjem ud på natten, var han så gal, for det hans broder var gået i seng, han var der i gården hatte som tjenestekarl, og så siger han: »Fordi du ikke var oppe, så giver a dig Djævelen«. Så stod der også en hvid hovedløs hest mde ved dem i kammeret hele natten. JVlin fader tjente der som...
En pige fik fat i Cyprianus og gav sig til at læse i den. Så kom Djævelen og spurgte hende oin, hvad hun vilde ham. Hun blev jo meget forskrækket, men så finder huu på at sige, at han skal kaste Estvedgårds hede ind, destaend præsten prækede. Det var nemlig søndag, og huu havde taget bogen ned, da folkene var tagne til kirke. Så gav Djævelen sig til at...
En fattig bonde i Skamstrup (?) havde i sin elendighed grebet til det middel, at forskrive sig den Onde i vold. Da nu tiden kom, at kontrakten var udløben, og Djævelen fordrede hans sjæl, tyede bonden i sin angst til pastor Dastrup, der var en gudelig og vel forfaren mand. Alen Djævelen satte efter synderen lige ind i præstegården og bankede på præstens...
Når kokken bliver syv år gammel, lægger den et æg. Bliver dette ruget, kommer der af det en djævel, der vil tage hønsene. Dette kokkeæg er ikke til at skjelne fra almindelige hønseæg. N. Kr. Pedersen, Gr.
da.etk.DS_06_0_00671
Djævelen kom en gaug til to karle, der gik og slog hø" Så siger han: »Det går let, det arbejde.« — »Ja«, siger forkarlen, »en sit arbejde det falder altid let i en anden sine øjne, men du skulde selv tage ved og fornemme, hvor let det går!« Ja, det kunde han godt, om han måtte gå for af. — »Nej a er forganger«, siger karlen, »a skal for af.« — »Ja ja«,...
636