Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
128 results
Danish Keywords: cyprianus
Sønnen i Sønder - mølle i Sevel var ene hjemme en søndag og gav sig til at se i bøgerne. Da finder han Cyprianus og læser Djævelen til sig. Han spørger om, hvad han skulde, og karlen står et øjeblik helt betuttet. Så siger han, at han skulde øse vandet af mølledammen. Men der var væld i den. Mens han nu arbejder på dether, får de bud efter præsten, og...
da.etk.DS_06_0_00297
En pige fik fat i Cyprianus og gav sig til at læse i den. Så kom Djævelen og spurgte hende oin, hvad hun vilde ham. Hun blev jo meget forskrækket, men så finder huu på at sige, at han skal kaste Estvedgårds hede ind, destaend præsten prækede. Det var nemlig søndag, og huu havde taget bogen ned, da folkene var tagne til kirke. Så gav Djævelen sig til at...
En Præst i Navtrup havde Cyprianus. Så fik hans Pige en Dag fat i den og læste Djævelen til sig. Han spurgte så om, hvad hun vilde. Nu havde hun en Kjæreste på Mors, og det var jo vanskeligt for hende at komme til ham, derfor kom hun i Tanker om at befale ham at lægge en Bro over Sundet. Han foer også ud af Døren og fyldte sit Forklæde med Jord fra...
Der er to afdelinger af Cyprianus, som kaldes Nebrianus og Debrianus. Hadsund.
da.etk.DS_06_0_00176
Der boer en Mand i Rostrup, der hedder Pjalt-Morten, og han har Cyprianus. Min Mosters Datter (altså mit Søskendebarn) var der at sy, og da blev der en Aften et slemt Spektakel på Loftet, og der blev ikke Ro, før Pjalt-Morten kom op af Sengen, og han tog Ceperånus i Hånden og gik op på Loftet. Efter at han havde været borte en Stund, kom han ned igjen,...
An Trøglborg i Båstlund i Ringive Sogn har Cyprianus. En Gang havde hun læst for vidt, og så kom den Slemme til hende og spurgte, hvad han skulde. Hun vidste det ikke lige i Tiden, men så havde de lige fået en Sæk Boghvedegryn hjem, og der sætter hun ham så til at tælle dem, og der kom en af hendes Sønner af Sted på en Hest ud til hendes Broder, som de...
En Mand i Nørre-V'ilstrup havde også Cyprianus, og så havde han glemt den en Dag på Bordet i Sovekammeret. Der kommer Tjenestepigen ind, og hun er nysgjerrig og læser i den. Lav hun nu stod der, så kommer der én ind med et låddent Ben. Han blev standende, og de måtte have Præsten hentet og læse ham væk. Så forsvandt han til al Held Og Lykke. Maren...
Imellem Hugager og Abildholdt er en stor vold, der nu tildels er jævnet, og langs hen med den nordre side af volden er on stor grøft. Den skal æ Bussemand have lavet. En karl var kommen til at læse i Cyprianus og kalder den Slemme til sig. Han spørger, hvad han skal bestille, og så sætter karlen ham til det. Der kom nu to galte og vrædede diget op. Det...
da.etk.DS_06_0_00511
Et andet sted var manden ikke hjemme, og det var en søndag midt under prækenen. Så fik folkene hold i Cyprianus, og dengangenstidde havde læst en krumme, kom der én og spurgte om, hvad han skulde bestille. I al deres forskrækkelse sagde de, to han skulde lægge en bro over fjorden, inden præsten kom af stolen. Men manden, der var i kirke, kunde fornemme,...
En dreng oppe i Rosborg gik ved fårene, og da fandt han en bog, som han kom til at læse i. Det var en Cyprianus, men han kom til at læse det gale stykke, og da kom Fanden og spurgte, hvad han skulde bestille. Ja, han kunde samle stenene af agrene. De fløj til alle sider, og det var snart bestilt. Så kom han atter og spurgte om, hvad han nu skulda...
da.etk.DS_06_0_00275
En præst i Stavning, pastor Brøllund, var klog og havde været på den sorte skole, men hørte lige godt til de hellige præster. En dag han stod på stolen, så sluttede han prækenen lige med ét og gik hjem straks. Hans stuepige havde været ved at gjøre rent i hans værelse og var bleven nysgjerrig. Så var hun kommen til at læse i Cyprianus og havde læst den...
Hr. Lavrs i Voldum havde en karl, der var meget videbegjærlig. Han stjal sig ofte ind i præstens kammer, når præsten ikke var til stede, og så bøgerne efter. En dag stod han på stolen i Voldum kirke. Da sad karlen inde i kammeret og havde fået fat i Cyprianus og var kommen hen i de røde bogstaver, og så havde han læst Fanden til sig. Præsten kom ind, tog...
Man kan komme af med Cyprianus ved at gå med den ud på en korsvej og forrette sin nødtørft på den om natten kl. 12. Ribe-egn. E. T. K.
da.etk.DS_06_0_00219
Cyprianus kan man ikke brænde. H. V. R.
da.etk.DS_06_0_00216
Hver anden side i Cyprianus er med røde bogstaver og hver anden side med sorte. J. M.
da.etk.DS_06_0_00175
En mand i Tolne havde Cyprianus. En dag, han var gået lidt i byen, havde hans døtre fået fat på den, da han havde glemt at tage nøglen af det skab, hvoriden vargjemt. Pigerne begyndte nu at læse, men det var uheldigvis det stykke, hvormed man læser Fanden til sig. Han kom straks og spurgte, hvad han skulde. En af døtrene havde den åndsnærværelse, da der...
Der er 12 Nummere eller Afdelinger af Henrik Smidt, og No. 12 det er netop Cyprianus. En Mand i Fæbæk i Bøstrup, der hed Klavs Madsen, han havde en af de kloge Bøger. En Søndag han var i Kirken, havde et af hans Børn fået fat i den Bog og kom til at læse i den, og så blev hele Huset fuldt af Smådjævle. Nu kunde Klavs Madsen vide det i Kirken, at det var...
da.etk.DSnr_06_0_00090
Søren Peter Ølgård i Mogenstrup havde en Gang fået fat i Cyprianus, og den havde han sagtens læst for meget i, og måske han havde manet den Slemme til sig, nok er det, han skulde møde i Eskjær Skov en bestemt Aften, og det kunde han ikke undgå, men han var jo kjed af det. Da det nu var ham umuligt at blive fri, gik han op til Pastor Stokholm, der jo var...
Der fortælles, at en søndag alle folk var i kirke, og der ingen andre var hjemme i Hule mølle end en pige, stod hun og ragede op i nogle bøger, og da traf hun på Cyprianus og gav sig til at læse Fanden til sig. Nu vidste hun ikke, hvordan hun skulde blive skilt ved ham, og han gjorde fordring på hende, dersom hun ikke knude sige ham en ting, han skulde...
da.etk.DS_06_0_00306
I Hule mølle boede en mand, som havde Cyprianus. Så var manden og konen til alters, og pigen var ene hjemme. Hun fik fat i bogen, og så kom den Slemme. Han vilde have arbejde, men hun havde ikke noget til ham at bestille. Endelig gav bun ham redskab og sagde, at han kunde kaste en vej op gjennem Lund bakker, at de kunde komme til Nibe ad, og folk kunde...
293