Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
23 results
Place of Narration: København
Ved Skambæk mølle ligger ved stranden en stor sten og skrås overfor på Asnæs en anden, kaldet Sortesten. De er kastede over Kalundborg fjord af to kjæmper, der lå i strid med hinanden. v. boye.
Under Vemmetofte skov ligger i stranden, tæt ved land, en meget stor sten, som skal være kastet didhen af en karl på Møen efter hans utro kjæreste, som boede der ved strandbredden. Men den nåede ikke landet eller hende. s. crundtvig.
da.etk.DS_03_0_00098
På en mark ved Bræby ligger en dejlig kjæmpehøj, omkrandset med store sten, og på toppen står tre tlade sten oprejste. Over dem ligger atter en stor sten. Deri er fem huller af den kjæmpes fingre, som har lagt stenen der op. f. t. grundtvig.
da.etk.DS_03_0_00038
Den store Sten på Allelev Mark skal være kastet af en Trold i Ingvarstmp efter Katholm, men den faldt på Halvvejen. Han bandt sit Strømpebånd om den og slyngede den deri. Arkitekt Christian Nielsen, Kbh. (Horslunde). Lyngby S., Djurslands Sønder H.
da.etk.DSnr_03_0_00072
På grændsen af Mols og Sønder herred ude ved „havet ligger en høj bakke, der er sømærke, som hedder Arnak (Anak). Lige ud for den i havet ligger en stor flad sten, som hedder Blak. Den kan ses ved lavvande og er så stor, at en karet med fire heste for kan vende på den. Den skal Sybille have stået på Kullen i Skåne og kastet efter den første kirke i...
da.etk.DS_03_0_00174
På lodden matr. nr. 4 af Knof, Vrads sogn, ligger en 250 fod lang langhøj fra oldtiden. I denne høj ligger "en Givkone" begraven. Hun flygtede for en drage og var allerede kommen over seks veje, da hun lige ved den syvende blev indhentet og ombragt. Havde hun nået at komme over den syvende vej, havde hun med det samme været frelst. Der var en mand, kone...
IVestervold er der et sted, hvor jorden altid synker, fordi der, da volden byggedes, på det sted indmuredes et barn, at dette måtte bringe volden lykke. h. v. r.
da.etk.DS_03_0_00327
I Ladegårdsåen ved Kjøbenhavn omtrent ud for ladegården står en høj spids sten ude i vandet, den siges at være stillet der til minde om et ulykkestilfælde, som er forefaldet der en gang, idet en vogn væltede ud i åen, og alle, der fandtes i den, omkom. borge janssen.
Snekkerstenens fiskerleje ved Helsingør har navn af en stor sten, der en gang kom sejlende over til Danmark fra Kullen, og den blev derfor kaldt Snekkersten. v. boye.
da.etk.DS_03_0_00299
Maglesten o og den ene bortsprængte Tippelsten (Ljungby) er kastede efter Ahus kirkes spir af en troldkvinde, der stod på Ryssbjærget i Blekinge. john johnsson, kbh. Optegnet i Legeved.
da.etk.DS_03_0_00198
En Jættekvinde vilde en Gang forbinde Bjørnø i Fåborg Fjord med Fyen ved at lægge en Dæmning, og så tog hun Grus og Sten i sit Forklæde, men der gik Hul på Forklædet, og Gruset rendte ud og dannede Kasserø Rev. Til sidst var der kun en stor Sten tilbage, og i sin Arrigskab smed hun Stenen langt bort. Den faldt så ned og dannede »Gryderne«, som de kaldes....
da.etk.DSnr_03_0_00140
En kjæmpe besluttede at lægge en dæmning fra Sjællands odde til Sejrø. Fyldte sin vante o. s. v. Kun lidt tilbage i tommeltotten. Smed det. Hvor jorden var taget, blev en stor hule, som kaldes Klintsø, den er en mil i omkreds. Jorden, der cløb ud, blev til en lang bankerække, der for en del kaldes Asbankerne, de strækker sig lige fra Klintsø til...
På vejen fra Arkelstorp til Broby i Østre-Gøinge herred sår vejen næsten hele tiden gjennem skov, som på mangfoldige !teder afbrydes af klippestykker og store sten. Et stykke vej oppe skoven går vejen mellem to bakker, og på den, der ligger til højre for vejen, ligger en sten eller rettere en samling af sten, det såkaldte Jættehal. Til dette sted knytter...
da.etk.DS_03_0_00041
Da Kjøbenhavns vold skulde påbegyndes, sank den stadig hver dag så meget, som den den foregående dag var hævet over jordfladen, men så tyede man til det i gamle tider almindelige middel at indmure et uskyldigt barn. Det blev gjort, og volden sank ikke mere. borge janssen.
da.etk.DS_03_0_00326
Ved vejen mellem Fjelkinge og Ljungby var der i ældre tid rejst en såkaldet bål (0: et kors og en stendynge, der var fremkommen ved, at alle, der færdedes der forbi, kastede en sten ved korsets fod). Det var rejst, fordi et mord her en gang skal være bleven begået. Hvor vidt det findes endnu, véd jeg ikke. john johnsson, kbh. Fortalt af en Villandsto i...
Udenfor fiskerlejet Snekkersten syd for Helsingør ligger eller lå indtil for få år siden en del store sten i søen. Den største af disse kaldes Snekkersten eller Snekkesten, fordi i gamle dage snekkerne blev bundne ved den. Overdelen af den var temmelig smal, så at et reb kunde slåes om den. Hver gang den sten lugter varmt brød o. s. v. p. stolpe.
Omtrent midtvejs mellem Hyllested skovgårde, Sønderherred ved Grenå, og Orbækholm lå for en del år tilbage en stor sort sten, der var flad oven på, som om den kunde have været brugt til at slibe på. Den kaldtes af beboerne Fandens Hweedstien, og folk var ikke videre glad ved at gå forbi den ved nattetid. Da så skolen blev bygget i Hyllested skovgårde,...
da.etk.DS_03_0_00298
Her i Vestanæ findes en bål, der dog blev delvis ødelagt 1886, idet armene blev slåede af korset. Noget fra Vestanå findes en klippe, der er aldeles lodret afskåren på den ene side, og ned ad den ser man fire furer. De er fremkomne ved, at en præstesøn, der en aften var ude i en snestorm og foer vild, han red og red og kom tilsidst op på klippen og red...
En af dværgenes anførere besluttede at lægge bro over Vilsund, så de kunde komme over til Ty. I den hensigt fyldte han sin ene bulvante med jord, men da han kom derned til fjorden, slap der hul på vanten, så han tabte det, men deraf blev de store sundøer, som når langt ind i fjorden og letter overfarten, men nu opgav han bestemmelsen, da han ikke havde...
da.etk.DS_03_0_00259
På én af de mangfoldige kæmpehøje på Udby mark sees st. Hans nat en utallig mængde små lys at brænde af forskjellig farve, så vel blå som gule og røde. Kalundborg. C. F. Grove.
66