Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
70 results
Place of Narration: Gendt
Mien grötvoader zei altied: “As ’n heks ow op de schouwer sleet, moj ow eigen opte kop sloan. Dan het de heks gin mach. Ge moet ow eige altied hogger sloan dan de heks deej. Dan kan z’ow niks make”.
nl.verhalenbank.49747
Ik heb wel es heure zegge, da aj ’t spoor van ’n heks kos zien en iemand zette zien voet dwars opte voetstap van de heks, dus kruusgewies, da de heks dan umkeek, ok al was ze 100 meter wied af. En ze zèje: “Kiek, hèj’t nou gezien, da ze hekse kan?’ De wège ware toe duk zo modderig, daj ’t spoor wel zien kos.
nl.verhalenbank.50309
Van ’n heks, die op ’n zeef dur de luch vloog, het ik nooit gehörd. Wel nuumde ze heel vroeger ’n vrouw, Leen S., van wie de minsen duk zeie, das ze hekse kos: “Leen met ’t zeef”.
nl.verhalenbank.46003
As ge ’n heks ziet lope en ge kun ien de voetstappe trèje, die de heks gemak het, met ow rechtervoet kruuslings in hur linkse voetstap, dan kan de heks nie mer veruut en ze steet over de linkerschouwer achteruut te kieke. As ge tegenover hur bin, kan ze wer wieër lope. Ge hoef mar één keer zo’n kruusstap te zette.
nl.verhalenbank.50229
Voader was met ’n poar kameruij on ’t grasmèje opte Koewei. Toen ze ’n hortje gemèjd hadde, vonne ze ’n groot lère zeef. Ze zèje tege mekoar: “Hoe zow da hier gekomme zien?” Da wis niemand. “We zullen ’t mar achter ’n hooiopper zette”, zèje ze. En ze ginge wer on ’t wèrk. ’n Hortje dornoa kwam er een heks on. ’n Heel vremde heks. Ze hadde ze heel nie...
nl.verhalenbank.50310
De dochter van die heks was on ’t hekse lere. En ze was op de lering [katechismus] um angenome te worre. ’t Onderrich was ien de kerk. Ze zaten al te wachte opte pestoor. Die kos nie drek komme. Toe zèj die djern: “Za ’k ’s muus make?” “Kuggé’j dattan?” zèje d’aander kiender. “Ja”, zèj ze: “Doe ’t dan is”. En ze deej ’t. En de muus liepe over en onder de...
nl.verhalenbank.50235
As ’n heks iemand beheks het en degene die beheks is, wil ’n mis loate leze um eraf te komme, en de priester lèst die mis, en as hé’j ’t ‘orate fratres’ zegt en hé’j drèjt zien eige um nor de minse ien de kerk, dan ziet ie de heks zitte met ’n bé’jekörf opte kop.** beginwoorden van gebed in de r.-k. Kerk ** Ik heb ’t bovenstaande letterlijk opgeschreven,...
nl.verhalenbank.50228
As ge ’n gewé’jd voorwerp onder den durpel van de deur leg, kan ’n heks er nie over hen. Ze blief dan vör den durpel stoan.
nl.verhalenbank.50230
Ik heb ok wel es gehörd, da ze vroeger ’n kruuske onder den dörpel leie, as ze ’n heks nie ien huus woue hemme. Ze kwam dan beslis nie ien huus. As ge ’t mar geleuft!
nl.verhalenbank.50311
’n Heks kos ok zörge, dat ze gin botter krege bé’j ’t kerne. De room schifte, mar dor kwam gin botter.
nl.verhalenbank.50312
We wonde vroeger ien de Langstroat. Thuus hadde ze ’n keer ’n geit verkoch, on Pelkman ien de Kommerdiek. Toe ze de geit nor zien nijje huus brochte, kwam vrouw S., die ze vör ’n heks verslete, d’r achterop. De minse, die ’t zage, zèje: “Die geit zal wel kapot goan”. En da gebeurde ok no ’n wèk of drie.
nl.verhalenbank.49675
Het volgende verhoal het vrouw Peters on moeder verteld. Vrouw Peters kwam bé’j ’n burvrouw, worvan ze zèje, da ze ’n heks was. Op ’n keer gaf ze drie mooie père an vrouw Peters en ze zèj: “Et ze thuus mar gaauw op”. Mar vrouw Peters dörfde da niet en ze lei ze ien de kas. Noa inkele dage woj ze de père kriege en...toe ze de kasdeur opendeej, zag...
nl.verhalenbank.49716
D’r was es ’n vrouw, vanwie de minse zeie, da ze hekse kos. Ze kos ’n aander pien bezurge. Ze zat dan thuus en stoak mè spelde ien ’n kusse. En ’n ouwe vrouw, die èrs anders op bed lag, vuulde dan ielke keer de pien van ’t stèke. De spelde wiere dan wer uut ’t kusse gehold en dan vuulde ze ekkes gin pien mer. Mar aste heks de spelde wer ien ’t kusse...
nl.verhalenbank.50488
Bé’j Leen S. thuus ware ze stoelematters. Ze reparierde bieze stoele. Ze kwame die langs de huus ophoale. Da deej Leen ok. De minse zèje, da ze ’n heks was. En durrum waren er inkele minse, die niedop de stoel durfde te goan zitte vör de nijje mat gezègend was. As ze ’r zage onkomme, mieke de minsen wel es ’n kruus over de weg. Dan mòs ze umkieke. Ik heb...
nl.verhalenbank.49647
D’r was es ’n pèrdeknech, die smèrs vroeg ’t pjed uutte wei mos hoale. Op ’n mooie hèrsdag was ie bé’j de wei gekomme. En doar ston ’t pjed bé’j ’t hekke, doodmuuj en nat van ’t zweit. De jong doch: “Wa zou d’r gebeurd zien?” Hé’j keek rond. Mar hé’j zag niks. Hé’j luusterde ’n hortje, mar hé’j hörde ok niks. Hé’j zèi tegen zien eige: “Wa zou da nou zien?...
nl.verhalenbank.50459
As ’n vrouw snachs was wezze hekse, zèje de minse wel: “Ze is wer mee de vingerhuudjes oan de geng gewes”.
nl.verhalenbank.49721
Volgens zegge was er vroeger ’n heks ien Huse, die mooie poppe ien huus had. Dor kos ze mee hekse. Ze zate ien ’n deus, die onder ’n bank ston. Op ’n keer kwam ’r ’s ’n djenje bé’j ’r. De vrouw was juus mette poppe on ’t speule. “O tante”, zèj de djern - mar ’t was gin tante - “wa hè gé’j dor mooie poppe. Gef mien d’r eentje”. “Nee”, zèj de vrouw, “die...
nl.verhalenbank.50234
’n Vrouw, die hekse kos, begos oud te worre. Durrum wou ze ’t hekse ok leren on heur dochter. De heks zej: “Ge mot ’n spreuk leren en as ge die kent, goj op ’n bessemsteel zitte net as op ’n pjed en dan vlieg ge dör de schorsten de loch ien. De spreuk is: Hutepetuut De schorsten uut Over heggen en struuk Nor....(en dan nuum je de plats, wor ge hin wil)....
nl.verhalenbank.49630
As ’n kiend beheks was, gienge de minse wel vör ’t raam spioniere van de vrouw, wor ze van dochte, dattie ’t kiend beheks had. Zo het iemes ien de Kommerdiek dit gezien. De vrouw zette ’n pupke up de toffel. En ze stok da pupke ien de bene mit ’n speld. ’t Pupke huppelde op en neer. En ze stok ’t pupke ok ien de èrms. En ’t sloeg med’arms op en neer. Toe...
nl.verhalenbank.49653
Mien schonvoader zèj, dat hé’j meinde, datte vrouw van Jan den Uul ’n heks was. Op ’n keer mos ie smèrs heel vroeg nor den ove. Umdattie al wat loat was, noom ie de richste weg, dur de weies en over den dam. Da deetie wel dukker. Dan mos ie hier en doar over een vrach en dör de hekkes. Dor zag ie inens de vrouw. Ze zèj: “Gé’j ziet ok al vroeg ien de...
nl.verhalenbank.49644
77