Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
44 datasets found
Dutch Keywords: nacht Place of Narration: Bergeijk
[35.30] Hier in d'n molenakkers, daar waar in mijn jeugd alleen nog maar een molen stond met daar om alleen maar zo ver je kijken kon een zee van korenvelden, daar zie je nu een nieuwe wijk gebouwd. De molen staat er gelukkig nog en die staat zoals meester Panken ook al vermoedde, op een van die ouwe grafheuvels die daar vroeger in de eenzaamheid lagen....
nl.verhalenbank.49067
In Bergeijk liep vroeger een weg naar de lage Berkt. Naar men vroeger beweerde, en sommige ouden van dagen beweren het nu nog, zat daar 's nachts altijd een heel klein vrouwtje van maar enkele centimeters hoog, tegen een heg geleund. Ze had altijd twee strengen garen om haar hals. Toch zei ze steeds: 'Ik zou naaien als ik garen had.'
nl.verhalenbank.49847
Nu hadden kabouters aan één ding geweldig het land. En dat was wanneer ze bespioneerd werden. Dan werden ze boos en had men geen voorspoed meer van hen te verwachten. Een boer in Bergeijk had daar heel slechte ervaringen mee opgedaan. De kabouters waren eens op een nacht bij hem aan het werk. De boer wilde wel eens wat van die werkzaamheden zien en kroop...
nl.verhalenbank.49836
Ja ik heb hier nog een verhaal uit het plaatsje Bergeijk. Daar in Bergeijk woonde vroeger een molenaar die bar veel last van katten had. Overdag ging het nog wel, maar ‘s nachts was het niet om te harden. De molenaar kon ‘s nachts dan ook geen steek werken en dat kwam erg ongelegen, omdat het meeste maalwerk ‘s nachts gebeuren moest. Op een koude gure...
nl.verhalenbank.70402
2.88. Wilde, rebelsche of helsche jacht Sommige lieden hooren soms geschal, muziek en ander rumoer in de lucht. Als ge bij onweer en storm door een bosch gaat, 's nachts in den donkere of 's morgens eer de zon op is, zoo zult ge dikwijls in 't gewaai van de boomen, boven uw hoofd, of nog al hooger in de lucht, een fel toeten, bassen, smakken, roepen,...
nl.verhalenbank.50130
2.86. De gloeiende paap Eene legende uit het Postelsch bosch, door Lens. Onder bovenstaanden titel is in 1868 te Herenthals een romantisch boekje van 63 bladz. gedrukt, waaruit ik de voornaamste gebeurtenissen beknoptelijk overneem. Volgens het verhaal eener vrouw, die in genoemd jaar ruim 87 jaar was, hadden ze plaats ten tijde van den vader van den...
nl.verhalenbank.50128
2.78. Boomen buigen met den top ter aarde Weinige menschen te Bergeik hebben misschien zooveel lijkstaties, spoken, hekserijen en al wat meer van dien aard zij gezien, dan Goris Hendriks. Dat moet niemand verwonderen, daar hij met eenen helm ter wereld gekomen was. Zulke menschen ontwaren immers soortgelijke dingen, die anderen niet zien, al worden zij...
nl.verhalenbank.50119
2.74. De heksen in eenen boom te Westerhoven Er stond een zeer groote, oude en breedgetopte lindeboom, in het begin dezer eeuw omgeworpen, aan de zuidzijde der straat, omtrent het midden van het gehucht Loveren te Westerhoven. In dezen hoogen linde vergaderden schier elken avond en nacht eene ontelbare menigte katten, die de geburen en voorbijgangers dan...
nl.verhalenbank.50115
2.73. Spoken op kruiswegen Op eene menigte nog bekende kruiswegen van ons Kempenland hadden, nog in de vorige eeuw, des nachts of op duistere avonden, bijeenkomsten van heksen plaats. Met Kerstmis op middernacht kon eenieder zich daarvan overtuigen. Volgens eene oude sage zou een gewezen student die niet aan het bestaan van heksen geloofde, zich op...
nl.verhalenbank.50114
2.70. Een man door eenen geest den baard geschoren Al lang geleden trad op een laten avond of nacht een persoon, zoo bleek en mager als een geest, zeker huis te Zeelst binnen. Hij haalde zeep, water en een scheermes te voorschijn, zette eenen stoel gereed en gaf teeken aan eenen man die in dat vertrek te bed lag, zich daarop te plaatsen om geschoren te...
nl.verhalenbank.50111
2.64. Een spokende hond te Bergeik Geen spook te Bergeik schijnt in de eerste helft dezer eeuw zoo menigmaal ontmoet te zijn dan dat hetwelk tusschen het dorp en de Broekstraat, ofwel noordwaarts dit gehucht aan het binnenpad, des nachts de voorbijgangers verschrikte. Moeste ik al de gevallen hiervan meedeelen, dan zou ik gewis al te lang zijn. Daarom...
nl.verhalenbank.50105
2.63. Spokerijen op eenen molen Gedurig werd een mulder, wanneer hij des avonds of in den nacht zijnen molen bemaalde, door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven. De molenaar vertelde dit geval eens aan een armen rondreizenden molengast (een zoogenaamde hegmulder), die zich...
nl.verhalenbank.50104
2.61. Spokerijen aan de Hondskling te Bergeik Er zijn weinig plaatsen in deze landstreek bekend, die altijd wegens spoken en andere verschijningen zoo zeer gevreesd worden dan eene streek gronds, de Hondsklink of Hondskling genaamd, tusschen de Bergeiksche gehuchten het Loo en Hongarië. Omtrent eene eeuw geleden, gingen drie jongelingen, op den lagen...
nl.verhalenbank.50102
2.59. De Belleman te Westerhoven Westerhoven heeft zijnen Belleman. Ouderlingen verzekeren dat er zich nu en dan een in dit dorp vertoond, en menigeen beangstigd heeft. Ook vele der tegenwoordige inwoners deed hij het koud zweet uitbreken, schoon hij niet kwaad is. De meeste geestenzieners houden hem voor een leelijken hond of een soortgelijk dier, met...
nl.verhalenbank.50100
2.57. Verschijning van eenen haas te Hapert Omstreeks 1840 en later zat er op het gehucht Dalem 's avonds en in den nacht gedurig dezelfde haas aan de kooIen in de hoven. Er werd dikwijls op hem geschoten. Trof hem het lood, dan krabde hij eens achter zijne ooren en scheen geen verderen hinder van het schot te hebben. Later beweerden bijgeloovigen dat die...
nl.verhalenbank.50098
2.50. De kattendans in de heide te Westerhoven, te Luiksgestel, Soerendonk, enz. Ruim eene halve uur van de tegenwoordige kerk te Westerhoven, 10 minuten van Klein-Borkel, in de richting van dit gehucht en Valkenswaard, even noorderwaarts den Rijksstraatweg, ziet men eenen kring van verscheidene ellen in den omtrek. De oppervlakte binnen dezen cirkel is,...
nl.verhalenbank.50091
2.42. Bokkenrijders vliegen door de lucht Op denzelfden tijd dat de wind-korenmolen, te Postel staande, door een orkaan omwaaide, zat Jozef Cops in eene heg onder de Rijt te Luiksgestel, met zijn geweer op de loer, om hazen te schieten die zich aan de te veld staande spurrie kwamen vergasten. Eensklaps hoorde hij een gedruisch en meende eerst dat het de...
nl.verhalenbank.50083
2.40. De laatste kabouters te Aalst Men wijst eene boerderij waar, lang geleden, op zekeren nacht al het graan verdwenen was, dat gedorschen op den zolder lag. De eigenaar stak de schuld hiervan op de Kaboutermannekens, en vertelde het aan zijnen buurman. Deze geloofde zulks in den eerste niet, want hij hield de Kabouters voor goed en eerlijk. Toen...
nl.verhalenbank.50081
2.39. Vertrek van de kabouters te Meerveldhoven Een nieuwsgierige man uit Veldhoven stond op eenen avond bij de gewezen hoef 'De Heskok' onder Meerveldhoven naar een geraas te luisteren, dat onder in den grond door vele fijne stemmen voortgebracht werd. Hij kon weinig verstaan, maar hoorde toch duidelijk: 'We trekken morgen nacht van hier, omdat Kyrië...
nl.verhalenbank.50080
2.38. De Kaboutermannekens te Leende Deze woonden in de bergjes die het dorp aan sommige zijden omgeven. Voorheen kwamen de Kabouters in eenige huizen van Leende des nachts het werk verrichten, zoodat in den vroegen morgen het brood gebakken, de vloer of het huis geschuurd, het graan gedorschen, het mest uit den stal op het land gebracht was, enz. De...
nl.verhalenbank.50079
3