Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
11 results
Place of Narration: Amsterdam
In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en toch brandde er 's avonds licht en hoorde men in de verte geluiden, want men durfde er niet dicht bij komen. Eindelijk verstoutte zich iemand er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen waren, zag hij vier personen zitten kaartspelen. Bevend riep hij: "Wie gij zijt,...
50.16 JvdB: Het was uh het is in Ede, 150m van het station daar staat een hele oude grote villa. En uh vroeger werd daar, dat is een villa met een enorme kelderverdieping daaronder met allemaal bogen en daar stond dus een van de eerste centrale verwarming stookgevallen en dat was een heel indrukwekkend uh iets, vertelde Kees. En daar werden dus eierkolen...
Raymond den Boestert: Nee, ik, ik, ik had natuurlijk een verhaal kunnen vertellen als afsluiting eh, eentje die eh, bij eh de Canon met de kleine c hoort. Maar ik dacht van: 'Ach, we hebben het al de hele dag over die verhalen gehad'. Gerard Rooijakkers [op achtergrond]: Leuk. Raymond den Boestert: En een aantal eh, die hebben jullie ook natuurlijk uit...
Het paaltje van Oosterlittens. Bij het kienspel en ook wel bij andere gelegenheden noemt men in Friesland het nommer 1«het paaltje van Oosterlittens.» Vanwaar deze benaming? Laat ik u dit eens vertellen. Er woonde in den ouden tijd te Oosterlittens een schoenmaker die geen ruim bestaan had. Hij was vlijtig en oppassend, zijne vrouw was zuinig en bekwaam...
nl.verhalenbank.57781
Zoals geld ook, aldus Sinninghe, de oorzaak was van 'verschrikkelijk gespook' in een niet nader genoemde ouderwetse dorpswinkel in Durgerdam, vele jaren her. In de nachtelijke uren werden hier alle deuren met veel rumoer opengesmeten en vlogen op het laatst zelfs alle potten en pannen (die er verkocht werden) van de planken. De betreffende middenstander...
In een boerenplaats te Zuiderwoude spookte het. Het huis stond al lang leeg en toch brandde er iederen avond licht en hoorde men van uit de verte geluiden, want er dicht bij komen durfde men niet. Eindelijk verstoutte zich iemand om er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen voor de ramen hingen, kon hij van buitenaf zien, dat in het woonvertrek...
Op desen march gebeurde een vreemde sake: Want een van des Princen Soldaten/ een uytlander/ en noyt aldaer verkeert hebbende/ voorby sekere bomen passerende met den legher/ loopt van den troup/ en klimt op eenen Boom/ en vindt daer een gat in/ steeckt zijn handt daer in/ en haelter eenen schonen pungel geldts uyt/ en komt daer mede wederom by zijn Volck....
JACO "Akkoord, Sjakoo was een moordenaar, een huisbreker, een dief, maar... hij had een rechtvaardig, edel hart. Hij was allemachtig best voor armoeiege mense en mijn overgrootvader zaliger — vertelde iemand meer dan een eeuw geleden — heit me dikkels verteld dat ie van z'n vader had gehoord, die 'm gekeune heit, dat Sjakoo zo gezeid een edelaardig mens...
HET VROUWTJE VAN STAVOREN Vroeger was Stavoren een rijke stad, in vele landen bekend. De kooplieden dreven er handel tot ver over de zee en verdienden er schatten mee. Ze woonden in huizen groot en schoon. Er wordt gezegd, dat velen hun huisdeuren met goud hadden beslagen en dat hun erven met zilveren kettingen waren afgezet. Rijkdom maakt vaak trots, en...
nl.verhalenbank.45472
ELLERT EN BRAMMERT Niets dan de heide zag je, zo ver het oog reikte, een wat bolle, licht golvende vlakte, roestbruin in de herfst, een witte uitgestrektheid onder de wintersneeuw, met hier en daar de wankele spookachtige gestalten van de sombere jeneverstruiken erboven, een weelde van paars in de volle zomer, onder het diepe gegons van de bijen als de...
VAN EEN RIDDER IN ARMOE Er was eens een ridder die zeer rijk en machtig was, maar die door een weelderig en onbezonnen leven zijn bezit verloor en diep in de schulden geraakte. Toch kwam hij niet tot berouw en tot een beter leven. Zo naderde in zijn armoede de dag, waarop ieder jaar een groot feest gevierd werd. Dan kwamen alle ridders uit de omgeving met...
15