525 results
Narrator Gender: female
Zijn er spookhuizen bekend of plekken waar men meent (meende) dat het spookt(e)? Ging het nog om een specifiek soort spook, zoals een Poltergeist of klopgeest? Welk verhaal werd hierover verteld? Bestaat het spookhuis of de spookplek nog? Spookboerderij aan het Schildmeer, bij Tetjehorn, het is niet bekend op welke boerderij dit sloeg, de ronddwalende...
nl.verhalenbank.45506
Ook bij de Linge [is] een spookhuis; op bepaalde nachten in december kijken er witte nonnen over het hek; vroeger moet daar een moord gebeurd zijn.
nl.verhalenbank.39636
Zijn er spookhuizen bekend of plekken waar men meent (meende) dat het spookt(e)? Ging het nog om een specifiek soort spook, zoals een Poltergeist of klopgeest? Welk verhaal werd hierover verteld? Bestaat het spookhuis of de spookplek nog? Het spook van de Postelstraat in een oud huis. Geen idee welke het is. Het verhaal gaat dat hij altijd om 12 uur 's...
nl.verhalenbank.45561
Ik had op den Ouwendijk, ik woonde daar in een huis, dat ze 't Spookhuis noemden. Een spookhuis, dan is t'r altijd een moord gebeurd. We hadden een bedstee, iedere keer waren de tegels opgelicht. Unne keer op een nacht, we hadden een hondje, we hadden teilen opgehangen achter. Een lawaai! Ik dacht: "De teilen vallen d'r af!" We gingen kijken. Niks te...
nl.verhalenbank.72827
Aan den Kuipersdijk spookt 's nachts eene veulen zonder kop.
nl.verhalenbank.34666
In Kessel stond 'n spookhuis.
nl.verhalenbank.46162
Spookhuizen Op een bepaalde plek bij het Slochterbos gaat het verhaal dat iemand op een nacht klompen hoorde op een grindpad. Er was echter geen grindpad bij het huis. Er las alleen asfalt.
nl.verhalenbank.42888
Gelooft (geloofde) men in uw omgeving dat heuvels, rivieren of ander wateren, bronnen enz. door geesten worden bewoond? Over welke locaties wordt dit verteld? Geheimzinnige lokaties kwamen in dit gebied, nabij en in het Schildmeer vrij veel voor en in de laagliggende veengebieden spookte het ook nogal eens: Uiterburen, Dannemeer, Siddebuursterveen.
nl.verhalenbank.45498
Bij een boer stonden de pullen op de schoorsteen te dansen. Buiten zal het ook wel gespookt hebben. Daar hebben de witte paters het land wezen inwijden.
nl.verhalenbank.50565
Yn 'e Westerein dêr stie in hûs, dêr mochten wy net komme. Dêr spûke 't yn. Mar ik ha 't spûk noait sjoen.
nl.verhalenbank.29568
Yn 'e Sânbulten stie in boerepleats, dêr gongen de doarren yn 'e nacht samar fansels iepen.
nl.verhalenbank.29635
By dokter Bontekoe yn Hurdegaryp gongen de hekken altyd sa mar fansels iepen.
nl.verhalenbank.22127
By dokter Bontekoe yn Hurdegaryp koenen se de hekke noait ticht hâlde.
nl.verhalenbank.22157
To Hurdegaryp stiet by de wente fan dokter Bontekoe in hekke, dy't se net tichthâlde kinne.
nl.verhalenbank.31289
To Hurdegaryp stie froeger in hekke, dy't altyd fan sels iepen gong.
nl.verhalenbank.29559
Bij de bonte brug in Dokkum stond een huis, daar spookte het altyd in.
nl.verhalenbank.32626
In Lienden in de pastorie spookt het. Een vorig bewoner, een oude ongetrouwde domineé, die er vele jaren geleden stierf, heeft gezegd, dat men na zijn dood een vuur en een licht aan moest houden, dag en nacht, en zijn portret op een zichtbare plaats moest hangen. Hieraan werd niet voldaan. Sedert spookt hij en maakt vreeselijk veel leven. Meer dan eens...
nl.verhalenbank.39676
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14813
By 't Tiltsje tusken Eastemar en Sumar spûken om 12 ûre yn 'e nacht altyd wite wiven.
nl.verhalenbank.31040
Yn Hurdegaryp, by dokter Bontekoe wie in hekke, dy't net tichtbliuwe woe. Dat is yn hiel Fryslân bikend.
nl.verhalenbank.29623
544