525 results
Narrator Gender: female
Zijn er spookhuizen bekend of plekken waar men meent (meende) dat het spookt(e)? Ging het nog om een specifiek soort spook, zoals een Poltergeist of klopgeest? Welk verhaal werd hierover verteld? Bestaat het spookhuis of de spookplek nog? Spookboerderij aan het Schildmeer, bij Tetjehorn, het is niet bekend op welke boerderij dit sloeg, de ronddwalende...
Ook bij de Linge [is] een spookhuis; op bepaalde nachten in december kijken er witte nonnen over het hek; vroeger moet daar een moord gebeurd zijn.
nl.verhalenbank.39636
Zijn er spookhuizen bekend of plekken waar men meent (meende) dat het spookt(e)? Ging het nog om een specifiek soort spook, zoals een Poltergeist of klopgeest? Welk verhaal werd hierover verteld? Bestaat het spookhuis of de spookplek nog? Het spook van de Postelstraat in een oud huis. Geen idee welke het is. Het verhaal gaat dat hij altijd om 12 uur 's...
Ik had op den Ouwendijk, ik woonde daar in een huis, dat ze 't Spookhuis noemden. Een spookhuis, dan is t'r altijd een moord gebeurd. We hadden een bedstee, iedere keer waren de tegels opgelicht. Unne keer op een nacht, we hadden een hondje, we hadden teilen opgehangen achter. Een lawaai! Ik dacht: "De teilen vallen d'r af!" We gingen kijken. Niks te...
nl.verhalenbank.72827
Aan den Kuipersdijk spookt 's nachts eene veulen zonder kop.
In Kessel stond 'n spookhuis.
nl.verhalenbank.46162
Spookhuizen Op een bepaalde plek bij het Slochterbos gaat het verhaal dat iemand op een nacht klompen hoorde op een grindpad. Er was echter geen grindpad bij het huis. Er las alleen asfalt.
Gelooft (geloofde) men in uw omgeving dat heuvels, rivieren of ander wateren, bronnen enz. door geesten worden bewoond? Over welke locaties wordt dit verteld? Geheimzinnige lokaties kwamen in dit gebied, nabij en in het Schildmeer vrij veel voor en in de laagliggende veengebieden spookte het ook nogal eens: Uiterburen, Dannemeer, Siddebuursterveen.
Bij een boer stonden de pullen op de schoorsteen te dansen. Buiten zal het ook wel gespookt hebben. Daar hebben de witte paters het land wezen inwijden.
Yn 'e Westerein dêr stie in hûs, dêr mochten wy net komme. Dêr spûke 't yn. Mar ik ha 't spûk noait sjoen.
Yn 'e Sânbulten stie in boerepleats, dêr gongen de doarren yn 'e nacht samar fansels iepen.
By dokter Bontekoe yn Hurdegaryp gongen de hekken altyd sa mar fansels iepen.
By dokter Bontekoe yn Hurdegaryp koenen se de hekke noait ticht hâlde.
To Hurdegaryp stiet by de wente fan dokter Bontekoe in hekke, dy't se net tichthâlde kinne.
To Hurdegaryp stie froeger in hekke, dy't altyd fan sels iepen gong.
Bij de bonte brug in Dokkum stond een huis, daar spookte het altyd in.
In Lienden in de pastorie spookt het. Een vorig bewoner, een oude ongetrouwde domineé, die er vele jaren geleden stierf, heeft gezegd, dat men na zijn dood een vuur en een licht aan moest houden, dag en nacht, en zijn portret op een zichtbare plaats moest hangen. Hieraan werd niet voldaan. Sedert spookt hij en maakt vreeselijk veel leven. Meer dan eens...
nl.verhalenbank.39676
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
By 't Tiltsje tusken Eastemar en Sumar spûken om 12 ûre yn 'e nacht altyd wite wiven.
Yn Hurdegaryp, by dokter Bontekoe wie in hekke, dy't net tichtbliuwe woe. Dat is yn hiel Fryslân bikend.
544