89,554 datasets found
Det første tyveri på jorden udøvedes af en mand, der stjal kål. Som straf lod Vorherre ham vælge imellem at sidde på månen og fryse eller at sidde i solen og hedes. Tyven valgte det første. På fuldmånen ser man derfor en mørk figur, det er kålstokken. Manden må sidde på den anden side. Lærer H. Hansen, Hjallese.
da.etk.DS_02_G_00115
En mand havde stjålet en pose fuld af gronkål. Da han så gik med den, kom der en anden mand og lod ham vide, at det var hans kål, han havde stjålet. Det påstod den anden var ikke sandt, og dersom han havde stjålet kålen, så vilde han ønske, at han måtte komme til at ride oppe i månen. I samme ojeblik blev han også forflyttet og sidder endnu den dag i dag...
da.etk.DS_02_G_00114
A har ogsåo dromt, og det passede. Mens a var en knægt og gik i Arestrup skole, dromte a, te a i skolen på et bestemt sted fandt en kobber-fireskilling. Om morgenen, a kom i skolen, fandt a den også på det selve samme sted. Jens Kristensen, Ersted.
da.etk.DS_02_G_00113
En vens hustru har fortalt mig følgende: «Da hun boede i Odense, stod hun en dag i kjøkkeuet i færd med at lave mad til manden, som var ude. Da stiger der et billede klart og skarpt op for hende, hun ser et stykke af gaden mod Albanibroen og broen med, og der ser hun sin mand komme gående, og ikke nok med det, men hun kan tydelig se eller føle, hvad han...
Min fader siger til mig: «Tag hestene og rid ned til bækken og vand dem.> Der var en indhegning med et led for, og der skulde a ind ad. Som a rider igjennem, flyver der en solsort op, og så bliver hestene rædde, og de lægger af sted om ad en hulvej, hvor a stegler af hesten og kommer ned på hovedet. Nu fornemmer a ikke mere til noget; men så dromte a,...
da.etk.DS_02_G_00111
Per Hjulmand mente, at menneskets sjæl kunde forlade legemet i skikkelse af en mus eller sådant et dyr. Det kaldte han for en mare, og den foer på mennesker eller heste, redte dem ilde til, og filtrede hestens manke. En anden skulde slå en spand vand over hovedet, så stod den i menneskeskikkelse og jamrede sig og havde ofte mange mil at gå hjem. (Se :...
da.etk.DS_02_G_00110
Der fortælles om en skrædderpige fra Ty, at hendes legem kunde slumre bleg som et lig, medens hendes sjæl foer gjennem verden. Der var krig, og hendes kjæreste var med, og ham dvælede hun hos. Meu når hun kom igjen, vidste hun besked om meget og om ham med. p. Uhrbrand.
da.etk.DS_02_G_00109
Der var en gang en skipper fra Vestervig, som sejlede til Norge, men det blev vinter for ham, og han måtte da blive i Norge en tid. Han blev hos en af indbyggerne i Finmarken, og da juleaften kom, spurgte hans vært, om han ikke kunde have lyst til at vide, hvad de spiste til juleaftens-nadver i Vestervig. Jo, det vilde han da gjærne vide; ja, han vilde...
da.etk.DS_02_G_00108
To karle snakkede ude i heden om, hvordan de nu havde det hjemme. Den ene siger da til den anden, at han havde magt til at se det, og han bad ham blot om ikke at rore sig. Så lagde ban sig til at sove, og den anden så dåen hvid mus løbe ud af munden på ham. Efter nogen tid kom musen igjen og løb ind i munden på den sovende, som der efter vågnede og kunde...
da.etk.DS_02_G_00107
To karle var ude at grave sandtorv, og så lagde de dem og sov deres middagssøvn. Da løb der en ~mus ud af munden på en karl, og da den kom tilbage igjen, så holdt den anden hånden for munden af ham, så den kunde ikke komme ind, og da var han død. Bodil Marie Andersdatter, Jerslev.
da.etk.DS_02_G_00106
Det traf sig en gang på en gård i Vendsyssel, at man havde en skrædder, han sad en aften på bordet og syede ligesom andre skræddere, mens en af gårdens karle lå på bænken ved siden af og snakkede med ham. Under samtalen faldt karlen i sovn, og noget efter bemærkede skrædderen, at der var noget, der floj ud af munden på ham, og samtidig holdt karlen op...
Da to soldater efter endt felttog fulgtes ad til deres hjemstavn, kom de på vejen til en kro, hvor de overnattede. De lagde sig hver på en bænk, og den ene faldt straks i sovn, hvorimod den anden slet ikke kunde sove. Han blev imidlertid liggende helt rolig. Efter at have ligget i nogen tid, så han en lille mus .... Rendesten. Myretue .... Da den sovende...
En hjempermitteret soldat og en karl vandrede hen ad landevejen. Så blev de trætte og lagde sig til hvile ved siden af vejen. Da faldt karlen i sovn, og soldaten så en mus lobe ud af munden på ham. Han tog da sin kaskjet af og dækkede hans ansigt til med, fulgte der næst med musen gjennem skov og krat hen til en bæk, og da han kunde se, den var i...
da.etk.DS_02_G_00103
To karle er henne at grave splittorv, og så lægger de dem, da de har fået deres middagsmad, og den ene han falder straks i sovn. Da ser den anden, at der render en hvid mus ud af hans mund, og der er en bæk, der render deu hen og febler og febler, og han rejser sig og går hen og lægger hans spade over bækken, det var sådan en lang krogen spade. Så render...
da.etk.DS_02_G_00102
Fire karle gik og slog i en eng. Der var en bæk, der gik ned ved engen, og så var der en bakke ved den anden side af bækken. Nu var det sådan en varme den dag, og så lægger de dem til at sove deres middagssøvn. Ved de nu ligger der, var der én af dem, der ikke var falden i sovn. Da ser han, at der kommer en hvid mus op af den andens mund, og den render...
To karle var ude i heden at grave torv. Så faldt den ene i s5vn, og en hvid mus kom ud af hans hals og løb hen til en rende, hvor den løb og suolrede. Den anden lagde sin torvespade over renden, og så lob musen over og ind i jorden på den anden side. Lidt efter kom den tilbage og løb atter ind i karlens hals. Så vågnede han. «Du dromte nok.> — «Ja.» —...
En kone var ene hjemme en middag, og så kom der én ind, der så så besynderlig ud ; han gik med trævlede og lasede klæder og langt uredt hår, der hang ham ned ad ryggen. Haus ojne var så små som fugleojne. Hun troede, det var en tigger, og så gik hun hen og hentede et stykke brød og flyede ham, men da hun rækkede efter ham, var han væk. Det var henne ved...
Der boede en mand her henne i Hejring, ham brændte det for for en del år tilbage. Så gik han lange veje omkring at tigge og var helt langt ned efter Ålborg til. Der skulde han en aften være kommen ud i Vildmosen og så have modt en mand der ude, som var overbegroet med mos over det hele. Sådan har han da fortalt, og så vidt a husker, sagde han, at...
da.etk.DS_02_G_00098
Min moder tjente oppe i Grydsted, og der var det skikken, at pigerne skulde op om natten klokken 1 og malke køerne, og så sætte dem ud, mens alle andre sov. Den gang hun så havde været ude med dem, kom der en ældgammel mand gående lige bag efter hende, og hun blev jo forskrækket for ham, for hun kunde se, at han var så fuld af mos over det hele, og...
da.etk.DS_02_G_00097
Jerusalems skomager har en gang været i Vendsyssel og hvilet sig på en tue i Vestergårds Jcjcer, Manna by, Tise. Han blev set af nogle hyrder og var ikke storre end tuen, han sad på, og der groede mos i hans pande. A. E. Jakobsen, Orritelev.
da.etk.DS_02_G_00096
3