Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
277 results
Organizations: Berkeley
En lille halv fjerdingvej fra Tebstrup ved Horsens findes en sø, som i ældgammel tid lå tæt uden for byen, men blev flyttet af en trold. Der boede en troldmand på en holm ude mjdt i søen. En dag havde hans kone været ved at vaske klæder, men da hun vilde drage vand op af søen med en kobberkjedel, tabte hun kjedlcn, og hverken hun eller hendes mand kunde...
Når man klipper sine negle af, skal man skjære dem i stykker af frygt for troldfolk. j. b.
da.etk.DS_07_0_00847
Der var en gammel smed i Toede, og folk troede om ham, han var en troldmand. Han sagde også selv, han havde omgang med Fanden. El dag, hans datter var syg, skulde han have en fremmed pige til at malke, og så siger han til hende: »Når du nu har siddet lidt, så kommer Fanden ind til dig og vil snakke med dig.« — »I skal migi holdejer mund, smedl« — »Ja,...
Der var to fattige Folk, og Manden skulde være Soldat. Der var nogle Troldfolk i en Høj, og de kom ofte hos Konen, og hun kom endelig også der. Der var alt af Guld og Sølv. Troldene var en Dag ved at koge Urter, da hun var der, og så spildte de en Dråbe på Bordet. Hun tørrede sine Øjne dermed, og blev nu klarsynet og kunde siden se Troldfolk over alt,...
Der levede en mand i Nørhalne, som hed SmedSøren. Han blev syg, og der kom en troldmand til bam, som bed Niels Larsen. Han kastede en grav og lagde den syge deri, dækkede derefter graven til med planker, lagde jord på, pløjede derover med to oksekjæver og såede, som skik er. Derefter blev den syge båren af graven, men ovenpå antændte Niels Larsen en...
da.etk.DS_04_0_01823
I Indslev Sogn ved Grimmerlykke ligger en Høj, kaldes Dandsehøj, på hvilken rundt omkring mod Toppen er en Sti, og om enten Troldfolk eller Bjærgfolk eller Papisterne på St.-Hans Nat haver gjort den Sti med deres Dandsen derpå, hvoraf samme Høj kunde kaldes Dandsehøj, véd hverken jeg eller Sognemændene vist at sige af i nogen Måde. (Præsteberetn. t. Ole...
I Indsløf sogn mod Grimmerlykke ligger en høj, kaldet Dandsehøj, på hvilken rundt omkring mod toppen er en sti, og om enten troldfolk eller bjærgfolk eller papisterne på st. Hans nat haver gjort den sti med deres dandsen derpå, hvoraf samme høj kunde kaldes Dandsehøj, véd hverken jeg eller sogneraændene vist at sige af. Præsteindb. til Ole Worm.
Hr. mag. Niels Catholm i Lyngby blev bragt af dage af nogle skarns folk (anden steds siges troldfolk) og døde ved Fævejle. Efter hans død kaldte menige sognemænd den forhen fortrykte Rasmus Olsen igjen. Lyngby liber daticns.
Der er troldfolk i Kejsehøj på venstre hånd fra vejen mellem Præstø og Kalvehave færgegård lige over for Viemose skole. Den stod på fire gloende pæle om natten, men er nu udgravet, og siden har ingen set noget. Bang.
da.etk.DS_01_0_00733
Den største af Ærtehbjenc blev gravet igjeunem i 1847, og der fandtes en stensætning i den. JJ/jrehøj er den store høj på Isak Pedersens lod ved Kalvehave. Herfra er mange sagn om troldfolk. r. olsen.
Lærer Jakobsen i Tisted, der har gjort sig bekjendt som landbrugskonsulent, sad en dag og læste i en gammel udgave af Holberg, trykt på titelbladet med store røde bogstaver. I det samme kom en bonde ind, som vilde spørge ham til råds om en syg gris, han havde, den led af indreskjærelse. “A”, siger Jakobsen noget kort, da han ingen lyst havde til at give...
da.etk.JAH_06_0_00252
I Mols bakker tæt osten for Knebel ved Agrivejen findes en stendysse. En rund plads, omtr. 20 skridt i gjennemsnit, er omgiven af 22 store kampesten. Midt i pladsen er et gravkammer, bestående af 6 store sten med en vældig uhrformig overlagssten. Inde i gravkammeret kan vel stå en snes voksne mennesker oprejst. Der skal før have været en høj over stedet,...
I Sale Sogn er et Vandhul, som kaldes Truds Pyt efter Trolden Trud, som boer der. Mellem Karlene på Frisholt opkom en Gang et Væddemål om, at en af dem skulde ride derhen om Natten og råbe på Trud, om han var der inde. Men han var ikke hjemme, hvorimod hans Kone svarede: »Nej, Trud er ikke her inde, men du skal få mig at befinde.« Han red nu tilbage, alt...
Da der skulde bygges en kirke i Sønder-Vium sogn, Nørre-Horne herred, var beboerne enige om at opføre den i nærheden af Viumgård, med undtagelse af ejeren af Lundsmark, han vilde have den i sin nærhed, omtrent en tredjedel mil østligere. Bygningen påbegyndtes da ved Viumgård, men ejeren af Lundsmark var en troldmand, der forstod at sætte sin vilje...
da.etk.DS_03_0_00806
Tæt osten for byen Pilemark på Samsø ligger en høj bakke, som kaldes Tovbjærg, hvor der har boet troldfolk. I Pilemark boede en mand, der hed Kræmmer-Jens. Hans kone havde fået et barn, men eu dag, hun så på barnet, syntes hun ikke, det var hendes eget, og hun kom i tanker om, at troldfolkene i Tovbjærg vist havde forbyttet det. Hun sagde det til...
da.etk.DS_01_0_01027
Når man ser lygtemanden, skal man vende sin kjol, så går han bort. J. Bircherod.
da.etk.DS_02_J_00004
Mens F. J. Dewitz var på Frederiksgave, var der en gammel Troldmand Lars Bøn fra Veflinge, som tit kom til Gården og gjorde Skarnsstreger. Han forudsagde ofte Generalen, når han drog ud på Jagt, hvad Udfald den vilde få, og når Generalen forbød ham at være på Gården, krøb han op i nogle store, gamle Træer. En Gang Kongen kom gjennem Fyn, blev han ført...
da.etk.DSnr_06_0_00035
På Als levede der for mange År siden en Troldkvinde, og da der på den Tid byggedes en Kirke her i vor Omegn, og Troldkvinden mærkede det, tog hun i sin Forbitrelse og lagde en Sten i sit Strømpebånd og slyngede den så over imod os. Men Stenen sprang i to Stykker. Det ene Stykke faldt ved en By, som er Naboby til mit Fødested, og den blev derefter kaldet...
Der skal have ligget en by, nogle siger en gård, oppe ved Haslum skov, der kaldtes Ommestrup. Der gik det sagn, at de kunde ikke være der for troldfolk og måtte rømme der fra. Men sandheden er vel, at de gik i armod, så de kunde ikke være der. De har kunnet se, hvor det var, og nu er der bygget et sted på den samme plads igjen. hans kr. pedersen, haslum.
da.etk.DS_03_0_01547
Der var en trold ovre på Nekselø, der var så mægtig og regjerede over det hele der. Da de så byggede Følleslev kirke og ringede første gang med klokken, blev han så forbitret, at han slyngede en stor sten derover, men ramte ikke. Den blev siden slået i stykker og brugt til trappesten på Favrbogård. Trolden døde nogle uger efter af ærgrelse over at høre...
713