Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
11 results
Dutch Keywords: zwart
Nachtmerrie De nachtmerrie, zoo als ze bij ons door het volk wordt afgeschilderd, bestaat uit een groot zwart gedrocht, zonder eigenlijke leden, meer een klomp (chaos) die zich aan het voeteinde der legerstede plaatst en zachtjens aan nadert tot het hart, waarop zij zich plotseling neerstort, om den slapenden te benauwen. (middelen tegen nachtmerrie, zie...
Nachtmerrie kennen paddie mensn kriegn; ik zel joe dr wat van deurgeevn, wat andern mie ook verteld hebben. Zo mout er vrouw woond hebben, dei dr fiks last van har; as ze op bedde lag, kun ze gien woord uutbrengen en wur ze hielemaal stief. Umdat gien mens heur helpn kun, bint ze naar n pater goan. Die gaf ze n middel met um de nachtmerrie te weern en...
Yn Feanwâlden roan in frommes om, dy wie deis yn 't swart en jouns yn 't wyt. De lju seinen, dat wie in nachtmerje.
AVONTUREN VAN LEIENAARS Toen een Leidse peueraar nog bij zijn ouders thuis woonde, had hij eens gevloekt dat het een aard had. Dat moet heel erg zijn geweest, want hij was van nature rauw in de mond. Toen hij die avond in bed lag, kwam er een kat de kamer binnengeslopen, sprong boven op hem en smeet hem in het bed heen en weer. Hij hoorde alles wat er om...
nl.verhalenbank.32542
In nachtmerje is in libben wezen. Us mem hat it ris mei in nachtmerje hawn, doe bigounen earst de gerdinen to wapperjen. Doe sprong der in swier ding op my, sa fortelde mem. It bigoun by de teannen en sa gong 't omheech nei de holle ta. Ik lei machteleas. De nachtmerje kaem by mem en dy yn 't skip troch de patryspoart. Dat wie in ding fan 15 cm. Wylst dat...
Yn 'e Harkema wie in frou dy wie op in moarn krekt oan 't kacheloansetten west. Doe lei se wer even op bêd. Doe kom der in nachtmerje by har. Sy koe net in wurd útbringe, mar sy hie noch sjoen, dat it in lyts, swart keardeltsje wie.
nl.verhalenbank.23666
Nachtmerjes binne froulju. Under ien fan sawn susters sit faek in nachtmerje. Douwe Feddema (^) fortelde: Wy soenen ús suster us ophelje. Doe seagen wy ûnderweis in swart hynder yn 't lân. Dat beest waerd sa bot troch in nachtmerje biriden, dat it wie wyt fan skûm. Doe't de nachtmerje ús seach, liet se 't hynder yn 'e steek. Wy seagen dat se sweefde nei...
nl.verhalenbank.18187
Spookdieren In het huis Molenstraat 36 werd vroeger logement gehouden door "den Dütsje Jan", een gewetenloze boer. Als schapendrijvers 's nachts hun dieren hier stalden, verving Jan de besten door zijn eigen slechte. Hij ging zelden ter kerke. Op een Kerstnacht, toen zijn huisgenoten ter nachtmis togen, bleef hij te bed terwijl de meid om 6 uur ging...
nl.verhalenbank.13459
Bijlage bij I. De duivel 4. Wordt van hem verteld, dat hij, evenals de nachtmerrie de mensen berijdt of dat hij bepaalde mensen (b.v. de vloekers) achtervolgt? Dat was niet hier, dat was geloof ik in Doalen (=Dalen). Ik wete niet meer woar as ik hien west had, mar 't was al tegen de winter, want 't was nog duuster. Ik gung noar huus toen ik vernam, dat...
Op in nacht gongen Folkert Pol, Bearn Pol en ik nei Sweachster merke ta om fé to driuwen. Doe't wy op 'e Tille wienen, by in pleats, krekt oer 'e brêge, kom der hwat yn 'e berm lâns, en dat gong it hiem fan 'e pleats op. Ik sei: Hwat rattelt dat allegearre. Ja jong, sei Folkert, dat is in nachtmerje. It wie noait liker as wie 't in âld kleed fan swart...
Ik heb een bruur ehad en diegung op een oavend noar berre en doar kreeg e nachtmerrie. Mien moe dr es hen um te kiekn. Ie had et hiele beddegoed op een hopien liggen en zat in t stro te wuuln. Mien moe zeg: “Jong, wat scheelt oe toch?” “O”, zeg e, “doar zit een keerltien, een zwart keerltien, zien ie hum niet?” “Doar zit hielemoal niks jong, goa toch...
nl.verhalenbank.43894
12