Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
331 datasets found
Dutch Keywords: zitten
[Weerwolf:] Dat heb ik wel is geheurd, dat zo'n ding iemand nazat.
nl.verhalenbank.126198
Dat is hier wel is ooit verteld. Een vrouw had slecht geleefd. Vroeger kwamen de buren waken. En toen ze gestorven was, kwam er een klein zwart hondje onder de kist zitten. En dat werd beschouwd als de duivel.
nl.verhalenbank.127906
Spookdieren Als men vroeger 's avonds laat na het werk nog het paard naar de weide ging brengen, gebeurde het meermalen, dat er een kat op een hekkepaal zat, die dan zei "je kunt mij er toch niet afslaan". Dikwijls sloeg je door haar heen als door een geest. Mij moeder verhaalde zeer dikwijls het volgende, hetgeen ze vernam uit de mond van een blinde...
nl.verhalenbank.13433
Hier gebeurden nog wel andere dingen in t veen; t is allemoal woar, want wie hebt veul gezien. Luup es n maal n meissien deur t veld. Daar wur ze op ienmaal deur ien of ander ding beetn in er been. Dat moet n hekse of n duvel gedaan hebben. t Was n flinke grote meid. Maar na die beet is ze kleiner, aal mor kleiner worn. In t leste was ze zowat vieftig...
nl.verhalenbank.44386
Us heit wie siik en ik wie noch in famke. Doe soe 'k nei heit syn bêd ta; 'k woe ris sjen hoe't it mei him wie. Doe sei heit tsjin my: "Dû mast dêr bliuwe, fanke, hwant der sit in dik, brún hynder foar 't bêd. Dat is in nachtmerje." Ik seach neat.
nl.verhalenbank.29618
Ik geloof niet aan die fabeltjes, zei een oude Zuiderwouder, van wien ik verscheidene folkloristische merkwaardigheden heb vernomen, maar dat is me toch zelf overkomen en wel een keer of zeven achter elkaar. Ik lag te slapen en werd wakker, doordat het net was of er iets op me zat. Ik was doodsbenauwd en het zweet droop van mijn lichaam af. Duidelijk...
nl.verhalenbank.9460
Ik: "Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen. Je zoudt zeggen: hoe ken het?" Nadort: "Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels, maar den ben het eigenlijk geen kollen. Dan is het meer zwarte kunst. Uwe weet wel, dat ik ers van de strontkar bij Klaver gevallen ben, en dat me vrouw toe zoo akelig was. Nou, toe had al...
nl.verhalenbank.9312
By him thús gong it ek altiten raer. Op in joun siet er yn 'e hûs by 't fjûr. Doe kaem de duvel. Dy die de doar iepen en wonk him. As er woe of net, hy moèst der hinne gean. Hy kom fan 'e stoel ôf en gong nei 't achterhûs. Dêr waerd er sa bot troch de duvel tramtearre, dat hy raesde it út. Hy lei as foar dea.
nl.verhalenbank.18162
D'r zat op een keer een Benschopper in een café, in Benschop. Ze zeggen tegen hem: "Als je met schoppenboer naar buiten gaat, kan je daar een fles jenever krijgen", een fles of een borrel, dat weet ik niet. Maar hij dorst niet. Hij bleef zitten. Hij dacht, dat de duvel in 't spel was. Een leegloper noemen ze in Benschop ook wel een schoppenboer.
nl.verhalenbank.50899
In Flieren kwame vroeger de heksen snachs wel ré’je op te pèrd. En zo hard en zo lang, dat de pèrd doodmuij ware, vol schuum en nat as woater. Ze ware helemol afgereje, zoda ze overdag nie of hos nie mer kosse werke. Op ’n keer sproke de Flierense boere af, da ze snachs de wach zoue houe. Om twoalf uur hörde ze opens ’n gezoef dur de loch en dor kwame ze...
nl.verhalenbank.49648
Spook in Biesthoutakker In Biesthoutakker spokte 't vruuger ook. 't Huis steet 'r nog. Da was toen ze gewon zaote te buurte, enkelde manne bij mekaore, en in ene kir - 't waor 'n boerderij - heul de koei los, d'r zaat 'r gin in mir vast. Ze ginge ze vaast zette en alles, en ze zitte goed en wel binne en wir 't zellufde; alle staldeure stonde gelijk ope....
nl.verhalenbank.41566
Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's...
nl.verhalenbank.9313
Die zelfde man vertelde mij, hoe men te weten is gekomen, dat N.N. een kol was. Toen ze alle nachten op de paarden van C.H. reed, die op de nu gesloopte oude boerenplaats gewoond heeft, gingen wij op een goeden keer onder het weivat zitten met een kaars bij ons. Toen we hoorden, dat de kol goed aan den gang was, gaven we een trap tegen het weivat; toen...
nl.verhalenbank.9461
5.2. Zwangere vrouw uit het bed gegooid Hier in de straat heet er een vrouw gewist en die moest bevallen. Nauw een paar dagen naderhand moest die vrouw bevallen en d'r komt zo'n ouw vrouwke. Die kwaam er anders ook nogal is. En ze komt zo aan 't hoekvenstertje en ze sliepen nog. 'Da zijn hier allemaal luierikken, die zolang in hun bed blijven liggen',...
nl.verhalenbank.44344
Kabouter Ik kende 'n boer, die was er vast van overtuigd, dat ie 'n kabouter had gezien. Da was toch 'n reëele wijze kerel, mar ie hield da stokstijf vol. Da was Sjaak van Stiphout onder Urkhoven, die langs de Dommel een kabouter heet zien zitte. Hij zei altij: Dan kunze zegge wa ze wille, ik heb er intje gezien. Hij zal nou onderhand wel zestig zijn, mar...
nl.verhalenbank.41599
Er was es n maal n muller, waar de knechtn dood gungen. Zeuvn had ie had; boovn in de meuln sturvn ze. In t leste kon ie dr gienend meer kriegn. Tot er n jongkeerl kwam, die et aandurfde. Ie zee teegn de muller: “Ik blief de hiele nacht boovn in de meuln; maar ie maggen morgn niet veur zeuvn uur bie mie komen.” Dat gung aan. De nei-e knecht blift s nachts...
nl.verhalenbank.44387
Alde Meint Pama wenne yn Feansterheide. Dêr siet jouns altyd in kat op it putdeksel by him bûtendoar. As se der by kommen gong dy kat dêr noait wei. Doe kom de soan der ris by en dy soe de kat der ôfjeije. Mar hy koe 't deksel der net ôfkrije. Dy kat, seinen se, wie in tsjoenster.
nl.verhalenbank.27026
Der wie in âld minske, dat koe har yn in hazze foroarje. Sy wenne op 'e Harste. Op in kear, doe siet dêr in grouwe hazze, flak by hûs. Dy roan by 't hinnehok lâns. Ik sil dy, âlde tsjoenster, deasjitte, rôp der ien mei 't gewear. En hy rekke de hazze. Mar de hazze naeide út. It hier fan 'e hazze siet oan 't hinnehok. De oare deis siet it âld-wiif yn 'e...
nl.verhalenbank.12260
Ik ha faek in nachtmerje by my hawn. Myn broer ek. Sa'n nachtmerje hat de gedaente fan in frommes. Ik ha se wol yn 'e hân omknypt. Se ha grouwe poddige hannen. Se gongen altyd boppe op my sitten en knypten my de hals ticht. Se sizze dat út ien húshâlding fan sawn froulju ien in nachtmerje is.
nl.verhalenbank.17481
It gebeurde ek ris, doe socht it gerjocht Japik Ingberts. De plysjes wienen mei in rydtúch ta de stêd út kom, rjochting Grins. Doe't se oan 't âld tolhek ta wienen, stie dêr in âld mantsje. "Mei 'k mei ride?" frege er. Hja hâldden stil en hy koe mei ride. Doe hearde hy ûnderweis, dat se Japik Ingberts efter 'e broek sieten. Even foar de Bonkebrêge sei 't...
nl.verhalenbank.38304
2