Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
20 datasets found
Dutch Keywords: wand
E: Ik heb wa es mangs heurd, dat een wel at dat van te vuurtn zöag en at den der hen gung en he höl de haand der an an n post, at t dan woarm was, dan gebuurn t rap, wat t koold, dan kon der nog wa nen heeln zet owwer hengoan, vuurdat dat hoes zol ofbraandn. Wit: Ja, dat weet ik nich, mer doar heb ik t fiene ok nooit van heurd. Zoo deadn ze t en zoo was...
nl.verhalenbank.128614
Waitn ie, dat ze vrouger in Onstwedde psalm 62:2 nich zingen duzzen? Door steet: “Zo stort een ingebogen wand, een aangestoten muur terneder.” Dai ingebogen wand was t gewelf en ze dochden dat de kerke under t zingen invaaln zol. Dai tied is non veurbie, man t hef joaren duurd, veur t zover was.
nl.verhalenbank.45306
Als er een schilderij of spiegel van de wand viel kwam er een sterfgeval.
nl.verhalenbank.23083
Japik Ingberts wie ris in kear om in jounpraetsje by syn buorlju oan 'e Wedze to Twizel. Doe seach er dêr yn 'e keamer in horloazje oan in spiker hingjen, krekt ûnder in gleske. Hy hie 't eech dêr de hiele joun net ôf. De boer en de frou, dy seagen dat en hâldden him yn 'e gaten. Doe't er fuort wie, seinen se: "Hast it wol sjoen? Hy komt hjir joun grif om...
nl.verhalenbank.33684
Doe hier ten Dam is ofbraand, Niejhoes-Herman, vroger was den hier timmerman, den hef dat ok vuurspeld, dat Niejhoes is ofbraand, den har 't ok zeen brandn. Brandn zagn ze vaak vroeger. Ik: En klopt dat dan vaak ok? Ik heb a heurn verteln, dat at d'r een ene braand zöag en at he d'r bie kwam en at 't woarm anveuln, dan zôl 't gauw gebeurn den braand, mer...
nl.verhalenbank.128465
Guon hearden us in kear yn 'e nacht in stomp yn 'e gong by in hoeke. Even letter stoar de man. Doe't se de kiste der ta útdrage soenen, stompte de kiste yn 'e gong tsjin in skerpe hoeke oan. 't Wie deselde stomp, dy't se earder heard hienen.
nl.verhalenbank.24016
Op 'e Like tsjinne in faem by de burgemeester en syn frou. Dy burgemeester hie in soart kelder of grot, dêr sieten allerhande skatten en sieraden yn. Dêr mocht net ien oars yn komme as hysels en syn frou. Dêr stie de deastraf op. Mar op in kear doe wienen de burgemeester en syn frou der op út. Doe tocht de faem: "Nou wol ik us yn dy kelder sjen." Sy gong...
nl.verhalenbank.20891
Yn 'e Harkema gong it drok op in lotsjen. Dat dienen se yn spitketen. It wie forbean en de burgemeester stjûrde Hearke der op ôf. Dy gong us nei sa'n keet ta dêr't se krekt oan 't lotsjen wienen. Mar hy gong der net yn. Hy hie in stok by him en mei dy stok makke er in gat yn 'e muorre fan seadden krekt op it plak dêr't in kast stie. Doe tikke er mei dy...
nl.verhalenbank.16866
Steven van der Tuin by de Trije Roede fortelde: Ik wie op it Heechfean, doe kom dêr in spin oankuijerjen. Dy kom fan Fryslân. Ik sei tsjin 'e spin: "Hwer sitstû hinne?" Hy sei: "Ik gean nei Drint, dêr lit se my stil oan 'e want sitte. Yn Fryslân helje se my der wei." Doe kom der in skoft letter fan 'e oare kant út wei in snotfôlle. Ik sei: "Hwer sistû...
nl.verhalenbank.23832
Op 'e Like wenne in faem by rike minsken. Dy hienen in kelder, dêr sieten de skatten yn. De faem moest dy kelder skjin hâlde. Doe stiel se dêr op in kear goudguod yn dy kelder. Ta straf woarde de keldersdoar ticht dien en doe siet se opsluten en koe se goud ite. Mar doe ha se mei har akkoarte, sy soe wer frij krije as hja de hiele kelder fan binnen mei...
nl.verhalenbank.27894
Te Kopstukken ziet men de boerderij van buurman branden. Er is evenwel geen brand. Dadelijk er op af. Men voelt aan de muren. Deze zijn koud. Dat is voor hen een teken, dat het huis niet zal opbranden, maar dat het ter zijner tijd wordt afgebroken. Nu ongeveer dertig jaar geleden.
nl.verhalenbank.43323
Dyselde man lei op in nacht op bêd. It ljochtsje brânde op 'e tafel. Doe seach er dêr by de tafel in fanke stean, dat fanke wie oan 't breidzjen. In pear kear seach er it famke oan. Doe seach it famke ek nei him. Sy woarde bang. Doe draeide de man syn egen even nei 't lewant ta. Even letter, doe't er wèr seach, wie 't fanke fuort.
nl.verhalenbank.15789
Yn 'e Skelpegrot op 'e Like ha se froeger in frommes gefangen hawn. Hja hie hwat útheefd. Ta straf moest se de hiele grot fol plakke mei skelpen. As se klear wie krige se de frijheit werom. Mar doe't se alles goed en wol folplakt hie en wer yn 'e bûtenloft kom, foel se fuort dea del.
nl.verhalenbank.28256
H.E.: Mer ie hadn t doar net owwer den braand, he, zeg, ie hebt ok wa moal zoa verhaaln heurd, dat ze van te vuurtn kondn zein, dat n hoes zol ofbrandn. A.Ve.:Ouns more hef dat wa mangs vertöln, dat de Bek Wevver verbraand is, wel hef dat vertöln, de oolde Busscher, is dat no de oolde Busscher, dee ie ok nog keand hebt of de vader der van. Vrouw...
nl.verhalenbank.128565
Op Terschelling had een jonge boer verkeering met een meisje, dat niet alleen rijk, maar ook mooi was en waar hij dus razend veel van hield. Op een goeden dag zei een kennis tegen hem, "Jan," zei hij, want Jan heette die jongen, "Jan je hebt een beste meid, maar het is een kol." "Ben je mal," zei hij. "Nou," zei de ander, "als je me niet gelooven wilt,...
nl.verhalenbank.9413
Mijn Uitdammer deed mij ook het volgende verhaal. Op Terschelling had een rijke boerejongen verkeering met een rijke boeremeid. Zij was niet allien rijk, maar ook mooi, zoodat die jongen stinkend veel van haar hield. Op een goeden dag zei een kennis teugen hem: "Jan," zeidie, want Jan heette die jongen, "Jan, je hebt een beste meid, maar het is een kol."...
nl.verhalenbank.9210
In de Beemster stond voor vijftig jaar een boerenplaats waar het spookte. Niemand wilde er wonen tot ten slotte een paar jonggetrouwde lui er gingen wonen. 's Nachts om twaalf uur hoorden zij altijd vreemde geluiden. De voorwerpen tot versiering in den zomer in de stal aangebracht werden omgegooid, de schilderijen van de wand gehaald enzovoort. Dit ging...
nl.verhalenbank.8602
2.63. Spokerijen op eenen molen Gedurig werd een mulder, wanneer hij des avonds of in den nacht zijnen molen bemaalde, door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven. De molenaar vertelde dit geval eens aan een armen rondreizenden molengast (een zoogenaamde hegmulder), die zich...
nl.verhalenbank.50104
Dat een spook, en zeker een klopgeest, zich gemakkelijk laat imiteren, blijkt ook uit de spookgeschiedenis van 'Moppes', vermoedelijk de diamantairsfamilie Van Moppes, die aan de Zwanenburgwal woonde. Daar werd in 1881 wekenlang geklopt. Tien dagen onderzoek van inspecteur Kummer en hoofdinspecteur Batelt waren nodig om uit te vogelen dat de zeer nerveuze...
nl.verhalenbank.39333
ONDERAARDSE GANGEN Van het Ursulinenklooster te Warmond liep, zei men, een onderaardse gang tot de kerk, om daar bij het "beenderhok", waar de opgegraven beenderen en schedels werden bewaard, te eindigen. In 1880 vertelde een oude man, die er als kind vaak was ingekropen, dat de ingang toen reeds lang was dichtgemaakt. Anderen zijn in deze onderaardse...
nl.verhalenbank.32575
2