Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
21 results
Dutch Keywords: vuur
No. 187. Op het laatst der achttiende eeuw werd op deze wijze te Budel een weerwolf bevrijd. Toen hij niet ver van Heerebeek in de hei stond te turven, vonden ze den leeren weerwolfsriem, in een heg bij zijn hoeve, en verbrandden dien. Plotseling kwam de weerwolf aangerend, en wilde met alle geweld in het vuur springen, maar met man en macht hielden ze...
nl.verhalenbank.46942
Weerwolf Over het weerwolven wordt soms nog al eens het volgende verhaald: Te Blitterswijck was een man, die kon weerwolven, of was als weerwolf bekend. Niemand konde hem er van verlossen en wanneer hij des nachts uitging om te weerwolven, zoo was hij in een haren wolfsvel gehuld dat hem op klokslag 12 ure te middernacht werd toegebracht en aanstonds...
nl.verhalenbank.35564
Vroeger dan zatte ze bij 't vuur, dan kwame de verhale. Veel over de weerwolf. Wtj haddän een buurman en die had verkering in Kerkwijk. Op een keer, toen had ie z'n meisje thuisgebracht, lopende, want vroeger ging alles lopende, en hij gaat naar huis en toen zat d'r wat achter 'm. D'r was d'r eentje vlak achter 'm, sloffe en steune, vlak achter 'm. En die...
nl.verhalenbank.125698
2.47. Weerwolven te Bocholt In vorige tijden bestonden er te Bocholt en andere dorpen van Belgisch Limburg vele mannen, die als weerwolven bekend waren. Oude lieden weten van hen menigvuldige zonderlinge gevallen te verhalen, welke zij slechts konden uitvoeren als zij van eenen riem of band voorzien waren, dien zij om het middellijf droegen. Een bekende...
nl.verhalenbank.50088
De weerwolf Op de hoeve Bosscherhof woonde eertijds een knecht die een lederen riem bezat, welke de macht had, hem, indien hij hem omgordde, te betoveren als weerwolf. Geheimzinnig en zorgvuldig werd deze band telkenmale door de knecht verstopt en wat men ook deed, hoe men ook spiedde, men vond hem nooit. En geregeld hadden de mensen uit de omtrek, die...
nl.verhalenbank.35840
De weerwolf Er was eens een boerenknecht die soms een weerwolf was. De knecht vrijde met een van de meiden, maar zij wist van de prins geen kwaad. Op een keer waren ze een eind buiten het dorp gaan wandelen. Toen ze op huis aangingen, viel de schemer in. Opeens had de knecht zin weerwolf te worden. Hij zei tegen de meid: "Ik moet hier even een boodschap...
nl.verhalenbank.9505
Van de weerwolf vertelt men, dat dit menschen zijn die de straf is opgelegd om te middernacht rond te zwerven in de gedaante van een wolf; of toovenaars, die zich door middel van een zogenaamd wolfshemd of wolfsgordel in wolven veranderen. Zonder dien riem konden zij zulk een gedaante niet aanemen. Soms was het een betoovering. Werd zulk een wolfshemd...
nl.verhalenbank.13499
De halsband Men had ontdekt dat zekere knecht te Oud-Valkenburg een ijzeren halsband bezat, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf te veranderen, als hij hem bij zich droeg. Op zekere dag dat de knecht afwezig was, wist men de halsband uit te halen en wilde men hem vernietigen, door hem in een oven te werpen, die juist gestookt werd. Op...
nl.verhalenbank.43425
Op den tolheuvel woonde 'n boer, met 'n knecht die door de duivel bezeten was. Om zich in 'n weerwolf te kunnen veranderen had de knecht 'n band nodig, die hij natuurlijk altijd droeg. 'n Keer echter had hij die band neergelegd op 'n eikenstruik. De boer wist dat en stuurde z'n knecht naar 'n werk waarvoor hij 3 dagen ver van de boerderij zou zijn. Na het...
nl.verhalenbank.46386
Een knecht van een boer te Bladel had verkering met een meisje uit het dorp. Toen ze beiden eens een dag buiten het dorp geweest waren en bij het vallen van de avond huiswaarts keerden kreeg de knecht opeens het verlangen om voor weerwolf te spelen. Wacht deze knecht bezat een gave om zich in een weerwolf te veranderen. Zijn meisje wist het niet precies,...
nl.verhalenbank.69738
Een man uit Best woonde vroeger in een op een hoeve in Acht. Daar beleefde hij eens een eigenaardige geschiedenis. Als het werkvolk ‘s avonds aan tafel zat om te eten was er altijd een knecht bij die halverwege de maaltijd op stond en spoorloos verdween. Iedereen vond dat zonderling en na enkele weken werd overeengekomen hem eens af te loeren en te zien...
nl.verhalenbank.69627
Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag hadden gingen beiden een dagje naar een ander dorp. Ze gingen ’s morgens al vroeg weg en maakten er een mooie dag van. Tegen de avond keerden ze weer naar hun dorp terug. Maar onderweg kreeg de knecht plotseling de lust om voor weerwolf te...
nl.verhalenbank.49786
Weerwolven: Op de boerderij Gravenhof in Kessel-Dorp had men vroeger enige knechts. Een daarvan, goed voor zijn werk, deed wat geheimzinnig. ’s Avonds na het eten werd gezamenlijk rozenkrans gebeden. Deze knecht echter bad nooit mee, streek zich weg naar buiten, en bleef tot na twaalven zoek. De boer sprak met zijn andere knechts af, hem eens na te gaan....
nl.verhalenbank.69264
Een weerwolf verlost Catarina Breure van Denderhautem diende te Ninove op het hof van Schoor. Het was een meisje van omtrent tien jaar, en gelast de koeien naar de weide te brengen. Eens stak zij de zweep, waarmede zij hare dieren in bedwang hield, in de opening van eenen hollen wilg, waarin zij eene zwarte harige huid ontdekte. Aanstonds droeg zij hare...
nl.verhalenbank.9874
Spookdieren Mij is eens door drie verschillende personen op zeer verschillende tijden meegedeeld dat op de Waaldijk tussen Boven-Leeuwen en Druten 's avonds in pikdonker plotseling een abnormale grote hond, die plotseling verscheen, hen zwijgend met vurige ogen volgde en even plots aan de grens van Druten verdween. Beide personen waren niet bijgelovig...
nl.verhalenbank.13453
Mien voader het wel es verteld, dat ze vroeger duk same gienge koarte, erges bé’j iemes ien de buurt. D’r waster één ien de ploeg, wor ze van dochte, dattie duk gieng werwolve. Op ’n keer ware ze weer on ’t koarte. Op zekere tied wou die kjel weg. Mar d’aander wouwe ’m nie loate goan. Ze hemmen ’m vasgegrope en ’m nie losgeloate, al gieng ie nog zo d’rop....
nl.verhalenbank.49725
Alde Kei Anne hie sawn jonges. Ien fan dy jonges wie in wjerwolf. Dy koe net sêd. Dêr koenen se ek net mei opsjitte. As se meielkoar iten krigen, wie hy altyd de earste dy't it op hie en hy woe 't iten fan 'e oaren èk noch ha. De bern koenen o sa min mei elkoar. Dat kom fan dy iene. Op in kear wie Anne fuort. 't Ald-minske siet yn 'e hoeke. Sy wie sa...
nl.verhalenbank.22886
Dor was es ’n boereknech. En ’n beste knech ok. Dor was niks op ’m te zegge. Mar ien de winter mos ie zowat iederen oavend èrs nor toe. Woar nor toe zeitie nooit. Ok nie as ze ’t ’m vroege. Mar hé’j mòs en zòu weg. Da koj wel on ’m zien. Op ’n keer doch den boer: “Dor mot ik toch es meer van wete”. En hé’j zèj tege d’aandre ien huus: “We zullen ’m es ’n...
nl.verhalenbank.45233
Gerard, de slechte Heer In de Betuwe, Teisterbant, was eens een rijk heer, maar hij besteedde zijn geld niet aan goede dingen, en als er in de streek iets kwaads was geschied, zeide men: "Dat heeft Gerard, de slechte heer, gedaan." Vroeger was hij een goed heer geweest, doch vele booze geesten loeren op de onschuldige ziel: hartstocht en eerzucht en...
nl.verhalenbank.41745
Ien de Kommerdiek vertelle ze di verhoal: ’t Was nog ien de tied, da ze grote open schorstene hadden. Ien de buurt hadde ze same ’n koartploeg. En één van die ploeg verdochte ze d’rvan, dattie ’n werwolf was. Want d’ aandre haddenal duk gemerk, dattie sommige oavende op ’n zekere tied beslis wegwou. Toen ie op ’n oavend wer weggegoan was, sproke d’aandre...
nl.verhalenbank.49658
27